• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 1530 items
 1. Accountant/cashier

  Compulsory competences: 1. To form an information accounting system and fill in accounting register; 2. To prepare and register fixed assets in the book-keeping; 3. To account cash register and bank operations; 4. To do a stock accounting; 5. To do income and expenses records; 6. To do accounting for payable and receivable amounts; 7. To do accounting of calculated and paid out salaries; 8. To prepare accounting documents for archiving. Optional competences: 1. To perform an accounting of a production costs and its prime cost. 2. To calculate and declare taxes; 3. To prepare financial reports. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 2. Accounts Technician

  Organize, record, and process accounting data of a company or public service. ...

  Awarding body Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P.

  Category: Qualifications Location: Portugal
 3. Actuarial and Financial Mathematician-Economist

  A képzés célja biztosítási és pénzügyi matematikus-közgazdászok képzése, akik matematikai, statisztikai, pénzügyi és közgazdaságtudományi műveltségük, módszertani ismereteik birtokában, az európai és világpiacon versenyképes elméleti és alkalmazott tudásukkal képesek önálló, kvantitatív szemléletű gondolkodásra, elemzések és kutatás végzésére az állami és magánszférában, a pénzügyi szektor minden területén. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A biztosítási és pénzügyi matematikus-közgazdász a) tudása - Elsajátította a gazdaságtudomány, illetve a gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek fogalmait, elméleteit, folyamatait és jellemzőit, ismeri a meghatározó gazdasági tényeket. - Érti a gazdálkodó szervezetek struktúráját, működését és hazai, illetve nemzeti határokon túlnyúló kapcsolatrendszerét, információs és motivációs tényezőit, különös tekintettel az intézményi környezetre. - Ismeri az Európai Uniónak a tevékenységéhez kapcsolódó szakpolitikáit. - Birtokában van a problémafelismerés, -megfogalmazás és -megoldás, az információgyűjtés és -feldolgozás korszerű, elméletileg is igényes matematikai-statisztikai, ökonometriai, modellezési módszereinek, ismeri azok korlátait is. - Rendszerszinten és összefüggéseiben ismeri a biztosításmatematika és a pénzügyi matematika tudományának fogalmait és módszereit, a fontosabb gazdasági és pénzügyi összefüggéseket és elemzésük módszereit. - Ismeri a gazdasági, pénzügyi, demográfiai és bizt ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. adatvédelmi és információbiztonsági menedzser

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A szakon végzett* ismeri a vállalat vezethetőségében alapvető szerepet betöltő aktív és passzív gazdasági biztonság összetevőit és annak menedzselhetőségét;* otthonosan mozog az adatvédelem és információbiztonság szakterületein;* képes befogadni és készség szintre fejleszteni az információbiztonság, a vállalati információs kultúra és az adatvédelem vállalaton belüli irányítását.      Személyes adottságok és készségek:* szakmai igényesség és a vállalati információs kultúra iránti elkötelezettség;* önálló problémafelismerő és -megoldó képesség;* innovációs készség;* értékelő elemző, benchmarketing és javaslattevő (döntés előkészítő) készség;* tolerancia és szinergia lehetőségének felismerése;* vállalati információs kultúra és gazdasági biztonság, valamint üzleti etika iránti érzékenység;* szóbeli és írásbeli szakmai kommunikációs képesség. A szakirányú továbbképzést végzett hallgató képes lesz:* megérteni az aktív és passzív gazdasági biztonság és információs kultúra összetevőinek szükségességét, helyét és szerepét a vállalatirányítás rendszerében;* megérteni és felismerni az adatvédelem, az elektronikus információbiztonság és a komplex információbiztonság egységes biztonságfelügyeleti rendszerben történő működtetésében rejlő lehetőségeket;* a fentiekkel összefüggésben kontextusba helyezni a vállalat jövőképét;* menedzselni a vállalat adatvédelmi és komplex információbiztonsági rendszerét;* a hatékony információs kultúra alkalmazásával fokozni a vál ...

  Awarding bodyGábor Dénes Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Administration

  Administration ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 6. Administrative Assistant

  Perform administrative tasks relating to the operation of a company or public service, following established procedures. ...

  Awarding body Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P.

  Category: Qualifications Location: Portugal
 7. Administrative Technician

  Organize and perform administrative tasks relating to the operation of a company or public service. ...

  Awarding body Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P.

  Category: Qualifications Location: Portugal
 8. Administrator SI/administratorka SI

  Certificate holders will be able to: master the use of modern information and office technology, write texts from drafts or dictation using ten-finger touch-typing, apply administrative procedure in working with clients using modern communication methods via electronic media, undertake economic organisation and autonomous administrative, secretarial and office work in various fields, especially employment relations and accounting, manage resources, archive material and data that need to be protected, independently complete forms and other documentation and keep appropriate records, develop a positive and responsible attitude to work, the profession and co-workers, act in accordance with social norms and the rules of a modern state based on the rule of law. Elective: creating presentations using software and communicating via electronic media, perform administrative work from advertising vacancies to concluding an employment relationship, organise and prepare meetings and business travel, creating simple websites and performing market communication with buyers, formulating accounting sheets, book entries and statistical data processing, writing invitations, decisions, business notes and completing forms in the working, administrative and other legal spheres. The programme is adapted for provision in Slovene as the language of instruction in the ethnically mixed area of Slovenian Istria and also has the following special objectives:  to develop communication skills in Italian and Slovene,  to develop knowledge of ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 9. Administrator/administratorka

  Certificate holders will be able to:  master the use of modern information and office technology, write texts from drafts or dictation using ten-finger touch-typing, apply administrative procedure in working with clients using modern communication methods via electronic media, organise economically and pursue independent administrative, secretarial and office work in various fields, especially in employment and accounting. manage resources, archive material and data that need to be protected, independently complete forms and other documentation and keep appropriate records, develop a positive and responsible attitude to work, the profession and co-workers, act in line with social norms and the rules of a modern state based on the rule of law, Elective:  creating presentations using software and communicating via electronic media, performing administrative work from advertising to filling vacancies, organising and preparing meetings and business travel, creating simple websites and performing market communication with buyers, formulating accounting sheets, book entries and statistical data processing, writing invitations, decisions, business notes and completing forms in the working, administrative and other legal spheres. Certificate holders supplement their key vocational knowledge and abilities with key general knowledge in line with national standards. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 10. Advanced Certificate in Accounting

  Advanced Certificate in Accounting ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland

Pages