• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 124 items
 1. Bachelor Degree in Forestry and Natural Environment Management. Department of Forestry and Natural Environment Management. Faculty of Agriculture, Food and Nutrition Technology. Technological Educational Institute of Eastern Macedonia and Thrace.

  Upon completion of their studies, graduates of the Department of Forestry and Natural Environment Management acquire the necessary scientific and technological knowledge, abilities and skills to operate as Foresters and Natural Environment Managers, particularly in the following areas: preparation of or participation in the elaboration of any kind of forestry and environmental studies related to management, opening and protection of terrestrial natural ecosystems (forests, woodlands, bare and grazing land, etc.), as well as management and protection of the natural environment (management studies of habitats, nature reserves, specific environmental studies, etc.).Management, protection, organization and functioning of forest ecosystems, protected areas, urban, suburban green, forest nurseries, reforestation programs, basins, shelters, game farms and controlled hunting areas, mountain pastures, ecotourism installations and facilities etc.Planning, design, construction, maintenance and operation of any technical infrastructure in the forestry area. Design and execution of Forest Techniques projects.Study of Hydrology and Geomorphology of mountain areas. Study of Hydrological and Hydraulic parameters of mountain natural open ducts.Study of torrential phenomena and management of river basins and deposit cones. Study, design and construction of mountain torrent and hydro-technical works. Snow and Snow Accommodation Management.Development and implementation of methods for improving wood growth and production, harvesti ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute of Eastern Macedonia and Thrace

  Category: Qualifications Location: Greece
 2. Bachelor in de ecotechnologie

  Ontwerp en engineering 1. De Bachelor in de ecotechnologie ontwikkelt, test en beproeft ecotechnologische systemen; hij stelt de life cycle management dossiers er van samen. Beheer 2. De Bachelor in de ecotechnologie construeert, beheert en beoordeelt alle kwantitatieve aspecten van ecosystemen. 3. De Bachelor in de ecotechnologie beheert de technische en financiële aspecten van een productieproces (controles, afregelingen, configuraties en de kwaliteitseisen). 4. De Bachelor in de ecotechnologie verzamelt, verwerkt en interpreteert meetgegevens van een ecotechnologisch systeem (geluidsniveau, warmteverliezen, uitlaatgasemissie, lichtintensiteit, opgewekt elektrisch vermogen,…). Installatie en onderhoud 5. De Bachelor in de ecotechnologie ontwikkelt, kalibreert en analyseert ecologische modellen. Hij zet die op, houdt ze operationeel en volgt er de efficiëntie van op. Technisch-commerciële dienstverlening 6. De Bachelor in de ecotechnologie verleent advies bij het opzetten van ecotechnologische systemen en life cycle management. 7. De Bachelor in de ecotechnologie stelt offertes en bestekken op in verband met zonnecollectoren, windmolens, waterzuivering en hun deelfacetten zoals pompen, leidingen, aansluitingen,…. 8. De Bachelor in de ecotechnologie communiceert op een correcte en duidelijke manier over onderwerpen gerelateerd aan de opleiding en dit zowel in het Nederlands als in vreemde talen. 9. De Bachelor in de ecotechnologie onderhoudt zijn eigen deskundigheidsniveau en geeft training over ecotechnologisc ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 3. Bachelor in de milieuzorg

  1. De PBA milieuzorg wendt theoretische inzichten, vakliteratuur en zijn praktische opleiding aan voor het uitvoeren van zijn functie als milieudeskundige. 2. De PBA milieuzorg voert methoden en technieken voor water-, bodem- en luchtanalyse deskundig uit op basis van ruime laboratorium- en technische vaardigheden. 3. De PBA milieuzorg bereidt onderzoek naar verontreinigings- en verstoringssituaties voor en voert dit uit. Hij ontwikkelt hierbij onderzoeksattituden: verantwoordelijkheidszin, zelfstandigheid, kritische ingesteldheid, accuraatheid, flexibiliteit, empathisch vermogen, … 4. De PBA milieuzorg verwerkt milieugerelateerde meetgegevens op een kritische, correcte en statistisch onderbouwde manier. 5. De PBA milieuzorg rapporteert helder en correct zijn bevindingen en communiceert adequaat, zowel met leken als met specialisten. Hij hanteert correcte wetenschappelijke en discipline-eigen terminologie zowel in het Nederlands als in het Engels. 6. De PBA milieuzorg neemt medeverantwoordelijkheid op voor het bepalen en behalen van de doelstellingen van het team en analyseert kritisch het eigen handelen. 7. De PBA milieuzorg volgt het gevoerde beleid inzake leefmilieu en duurzame ontwikkeling op (zowel nationaal als internationaal), heeft inzicht in actuele uitdagingen en anticipeert hierop binnen zijn organisatie. 8. De PBA milieuzorg volgt het (internationaal) maatschappelijk gebeuren op. Hij helpt als teamlid oplossingen zoeken om menselijke, ecologische en economische belangen met elkaar te verzoenen 9. De ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 4. Bachelor of Science in de industriële wetenschappen: milieukunde

  De leerresultaten zijn in een eerste fase geformuleerd op het niveau van de “familie” Industriële Wetenschappen/Biowetenschappen (geldig voor alle ing. opleidingen, ongeacht het specialisme). Leerresultaten 1, 7 en 9 evenals de 5 bijkomend geformuleerde domeinspecifieke leerresultaten “Milieukunde” zijn in een tweede fase uitgeschreven als een verbijzondering op maat van de opleiding “Milieukunde”. 1. Diepgaande, toepassingsgerichte kennis, inzicht en praktische vaardigheden hebben met betrekking tot wiskunde en de natuurwetenschappen - in het bijzonder (micro)biologie en chemie en fysica - met het oog op ingenieurstoepassingen. 2. Toepassingsgerichte kennis, inzicht en vaardigheden hebben op het gebied van de ingenieurswetenschappen en ingenieurstechnieken. 3. Vanuit inzicht in de basistheorie en -methoden voor het schematiseren en modelleren van processen of systemen, praktische ingenieurstechnische problemen oplossen. 4. Implementatiegericht en analytisch probleemoplossend denken, ontwerpen, ontwikkelen en creatief innoveren met aandacht voor de operationele implicaties van de specifieke casus. 5. Doelgericht wetenschappelijke en technische informatie opzoeken, evalueren en verwerken, en er correct naar refereren. 6. Uitgaande van het verworven inzicht, onderzoek-, ontwerp- en oplossingsmethoden selecteren, adequaat toepassen en de resultaten ervan wetenschappelijk en doelmatig verwerken. 7. Binnen een afgelijnd kader een probleemstelling formuleren en zelfstandig een ingenieursproject plannen en uitwerken, ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 5. Bachelor of Science in Environmental Technology

  Environmental Technology – To be knowledgeable in environmental analytical techniques and be able to interpret analytical data. – To understand the nature and functioning of the environment and ecosystems. – To possess thorough knowledge of the ecological processes and quantitative assessment the anthropogenic impact on organisms, populations and ecosystems. – To possess thorough engineering skills to design, implement and control environmental technologies. – To be knowledgeable about physico-chemical and biotechnological technologies for remediation of soil, air, water. – To be able to contribute to designing renewable, sustainable and clean technologies. – To be able to conceive solutions to cope with contamination. – To be able to select, design and dimension technology for environmental remediation. – To be able to manage environmental problems within the socio-economic and legislative context. – To have a broader knowledge and perspective beyond the field of environmental technology. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 6. Bachelor of Technology

  Technologijos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbt technologo darbą. Baigę Neurotechnologijų bakalauro programą absolventai galės tiesiogiai orientuotis į plačią darbo rinką apimančią tiek neurotechnologijas, informacines technologijas, biotechnologijas bei socialinių krypčių įmonėse (neuromarketingas, neuroekonomika, kt). Šie absolventai galės dirbti įvairiose įmonėse ir organizacijose, kuriančiose produktus bei paslaugas informacijos, elektronikos, biotechnologijos, medicinos, ir kitose neurotechnologijų taikymo srityse. Programos absolventai taip pat galės dirbti programinės įrangos kūrimo, neuromokslų, neuroinformatikos laboratorijose, pramogų bei reabilitacinių įrankių kūrimo įmonėse. Be to, šie specialistai galės dirbti kuriant biogrįžtamojo ryšio, neurofiziologinių signalų registracijos, virtualios ir papildytos realybės ir kt. technologijas, kurios naudoja žmogus-kompiuteris sąsajos principus. ...

  Awarding bodyVytautas Magnus University

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 7. Bachelor's Degree in Engineering of Environmental Technology. Specialisation Natural Environment Technologies. Department of Environmental Technology. Faculty of Technological Applications. Technological Educational Institute of Ionian Islands.

  KnowledgeThe student is able to:1) Describe the basic physicochemical processes taking place in the atmosphere and natural (ground and surface) waters.2) Identify chemical pollution sources, describe the corresponding pollutants and explain their modes of action in the biosphere (air, water, soil).3) Describe and analyse the main treatment technologies for air, water and soil pollutants.4) Describe and explain the main methods for determining pollutants and monitoring air, water and soil quality.5) Name and describe the main solid and liquid waste management methods.6) State the basic law related to the protection of the natural environment and environmental management systems.7) State and describe the drinking water treatment methods.8) Describe the main methods of assessment and management of water resources.9) Design experiments both in physical and in laboratory environments, experiments on various environmental issues and draw up corresponding technical reports.10) Prepare environmental impact studies and Specific Environmental Studies.11) Prepare financial evaluation and assessment of the environment.12) Identify and prioritise management priorities on protected land, coastal and marine areas.13) Prepare environmental protection and management studies.14) Recognize, describe and classify the terrestrial flora and fauna, habitat types and evaluate their ecological status.15) Know environmental policy issues.16) Develop sustainable management systems.17) Know the importance of communication in the diffusion ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute of Ionian Islands

  Category: Qualifications Location: Greece
 8. Bachelor's Degree in Environmental and Natural Resources Engineering. Department of Environmental and Natural Resources Engineering. School of Applied Sciences. Technological Educational Institute of Crete.

  The graduates of the Department shall have all the necessary science and technological knowledge, skills and application experiences, in order to work professionally as Engineers of the Technological Field of Higher Education from the Department of Environmental and Natural Resources Engineering of Crete T.E.I., by working on their own or in collaboration with other scientists, in order to study, design, develop, control, and support systems for managing Natural Resources and the Environment. Specifically, they work in the following fields: Environmental Technology, Renewable Energy Sources, and Water Resources and Geoenvironment. The graduates of the Department are equipped with modern knowledge of high calibre, with laboratory and practical experience resulting from the programme of studies and can excel in the work environment and successfully claim employment in the State (Local and Regional Government, Organisations and Entities of the wider Public Sector) or in the Private Sector, as well as in Academic and Research Institutions active in every field of the Department's cognitive subjects. ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute of Crete

  Category: Qualifications Location: Greece
 9. Bachelor's Degree in Environmental Science. Department of Environment. Faculty of Environment. University of the Aegean.

  Knowledge: The graduate acquires knowledge about the in-depth understanding of the structure and mechanisms for the operation of the environment and its interaction with man and society, including the basic positive and theoretical sciences.Skills: The graduate can apply the acquired knowledge on the analysis and evaluation of the environmental problems and on the composition of plans for the resolution thereof, based on spherical, multi-faceted and balance treatment. The practical skills acquired by the learner include the collection of environmental samples and data, the processing thereof (conduct of chemical and biological analyses, statistical analysis), the development or application of simulation software (modelling), the processing of geographical and satellite data, and the application of analysis methods for social and financial data. Competences: The graduate is capable of proceeding with the integrated treatment of environmental problems, drafting or organising the drafting of environmental impact studies and environment management studies, and assess the application of the environmental legislation and of the measures used for managing the environment. The graduate may engage professionally with issues regarding the pollution of the environment, the management of ecosystems and biodiversity, the management and processing of natural resources and wastes, renewable energy sources, environmental policy, regional development and environmental education. These competences are acquired through a progra ...

  Awarding bodyUniversity of the Aegean

  Category: Qualifications Location: Greece
 10. Bachelor's Degree in Forestry and Management of Natural Environment of Technological Education. Department of Forestry and Management of Natural Environment. Technological Educational Institute of Thessaly.

  Following the completion of their studies, the learners (a) will have acquired and assimilated the theoretical and practical information related to the operation of the natural ecosystems and shall be capable of analytically explaining the principles concerning the Management of Forests and of the Natural Environment (KNOWLEDGE), (b) shall be able to analyse, estimate and delve into, expand and increase such knowledge and be aware of the evolutionary dynamic of the cognitive fields of Forestry (SKILLS), c) shall be able to design, organize, and apply the knowledge and skills acquired on practical issues concerning the implementation of the principles of Forestry and Management of the Natural Environment, both in the Private and in the Public Sector (COMPETENCES). The learner, following the completion of the educational procedure shall be aware of, understand, and shall be capable of implementing techniques for the construction of forestry technical projects, make use of Information Technology and Geographical Information Systems, apply the principles of ecology, management, and protection of the natural environment, and organize the production, management and utilization of forest resources. ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute of Thessaly

  Category: Qualifications Location: Greece

Pages