• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 100 items
 1. agrár- és vidékfejlesztési szakmérnök

  A képzés célja, a szakképzettség alkalmazása: olyan felsőfokú agrár- és vidékfejlesztési szakemberek képzése, akik a felsőfokú graduális képzésben megszerzett mérnöki ismereteik birtokában a szakmérnök képzés elméleti és gyakorlati anyagának elsajátításával képesek a termelő és szolgáltató vállalatoknál a vidékfejlesztéssel összefüggő feladatok (projekt fejlesztés, tervezés, irányítás, monitoring) megoldására. Továbbá rendelkeznek azokkal a mezőgazdasági, projekt menedzsment, szaktanácsadási és humán-menedzsment ismeretekkel, amelyek szükségesek egy mezőgazdasági vállalkozás vagy vidéki gazdasági vagy civil szervezet részére a pályázattal elnyerhető forrásokra történő projekt kidolgozása és menedzselése, valamint az agrár környezet-gazdálkodás szabályai szerinti mezőgazdasági termelésre.    Az agrár- és vidékfejlesztési szakmérnökök ismerik:    * a mezőgazdaság biológia törvényszerűségeit és a korszerű technológiai eljárásait;   * a termelést, feldolgozást, értékesítést befolyásoló tényezők komplex hatásmechanizmusát;   * a magyar vidék sajátosságait és problémáit;   * a hazai és Európai Uniós agrárpolitikát és intézményrendszert;   * a hazai és Európai Uniós regionális és vidékfejlesztési politikát és intézményrendszert;   * a környezet- és természetvédelem kiemelt jelentőségét a vidékfejlesztésben;   * a szaktanácsadási programok készítésének módszereit és technikáit;   * a termelői szervezetek és vidéki partner közösségek létrehozásának előnyeit és működtetésük szabályait;   * az agrár- és vidékfejlesztési p ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. baromfi-egészségügyi szakállatorvos

  A A képzés során a hallgatók (1) anatómiai, élettani, állattenyésztési és genetikai, takarmányozási, szaporodásbiológiai, immunológiai és mikrobiológiai, gyógyszertani, valamint (2) a baromfi ágazatra vonatkozó közgazdasági és könyvtári informatikai jellegű tudáselemek, illetve marketing alapismeretek mellett (3) valamennyi baromfi fajra vonatkozóan specialista-szintű ismeretekhez jutnak a vírusok, baktériumok, paraziták okozta, a tartási-takarmányozási eredetű, továbbá a polifaktoriális oktanú megbetegedések kórtana, kórhatározása, megelőzése-gyógykezelése és élelmezés-egészségügyi kérdéseinek a területén. Emellett (4) a baromfiipar valamennyi szakágára vonatkozóan részletes technológiai, élelmiszer-higiéniai, -minőségbiztosítási és -biztonsági, továbbá állatvédelmi és -jóléti ismeretek birtokába jutnak. A szakirányú továbbképzési szak elvégzése nyomán a hallgató képessé válik Ø a háziasított baromfifajok (házityúk, pulyka, gyöngytyúk, kacsa, lúd, galamb, stb.), továbbá a hazánkban tenyésztett vadmadár-fajok megbetegedéseinek a kórhatározására, megelőzésére és gyógykezelésére, Ø e megbetegedések élelmiszer-biztonsági - fogyasztóvédelmi, járványvédelmi, állategészségügyi igazgatási és igazságügyi állatorvostani vonatkozásainak a szakszerű ellátására; Ø baromfitelepek üzemeltetésére, azok állategészségügyi, tenyésztési és takarmányozási, valamint élelmiszer-biztonsági és állatvédelmi-állatjóléti vonatkozású működési feltételeinek a biztosítására; Ø a baromfi ágazatban állategészségügyi, valamint élelmisze ...

  Awarding bodyÁllatorvostudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. gyógynövénytermesztő szakmérnök

    A képzés során elsajátítható kompetenciák:   A szakmérnöki szakképzettség birtokában a gyógynövénytermesztő szakmérnök képes önálló gyógynövénytermesztő gazdálkodásra, korszerű mezőgazdasági technológiák alkalmazására; Képes környezetkímélő és fenntartható technológiák alkalmazására a gyógynövény-termesztésben és feldolgozásban; Képessé válik üzemek, gazdaságok növénytermesztési, gyógynövény-termesztési rendszerének kezelésére; Képes továbbá fenntartható földhasználatok kivitelezésére a gyógynövény-termesztésben, fenntartható tájgazdálkodás, gyógynövénytermesztés megvalósítására; Valamint képes a gyógynövény-termesztési rendszerek alkalmazására a gyakorlatban, azok ellenőrzésére és szaktanácsadására.       A képzés során elsajátítható tudáselemek:   A gyógynövénytermesztés alapjai, tápanyagai, a gyógynövények hatóanyagai, hatásai; A gyógynövények termesztéstechnológiája, a gyógynövények növényvédelme, a gyógynövénytermesztés ökonómiája, a gyógynövények feldolgozása, marketingje.       A képzés során megszerezhető ismeretek:   A gyógynövénytermesztés története, rendszerezése, Kultúrnövények gyógyhatású anyagainak felhasználása, A gyógynövénytermesztés talajtani alapjai, tápanyagai, A gyógynövények hatóanyagai, hatásai; Szakma-specifikus tudáselemek: Gyógynövények termesztéstechnológiája, Újabban termesztett és vadon termő gyógynövények, Gyógynövények növényvédelme, Gyógynövénytermesztés ökonómiája, Gyógynövény-termékfeldolgozás, marketing, Gyógynövények drogjainak tárolása, csomagolása, illetv ...

  Awarding bodyNeumann János Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. integrált növénytermesztő szakmérnök

    A képzés során elsajátítható kompetenciák:   A szakmérnöki szakképzettség birtokában az integrált növénytermesztő szakmérnök képes önálló integrált szemléletű gazdálkodásra, korszerű mezőgazdasági technológiák alkalmazására; Képes környezetkímélő és fenntartható technológiák alkalmazására; Képes továbbá üzemek, gazdaságok növénytermesztési integrált rendszerének kezelésére, fenntartható földhasználatok kivitelezésére; Valamint képes fenntartható tájgazdálkodás integrált megvalósítására, az integrált agrár-környezetgazdálkodási rendszerek alkalmazására a gyakorlatban, azok ellenőrzésére és szaktanácsadására.       A képzés során elsajátítható tudáselemek:   Mezőgazdasági stratégiák, az integrált gazdálkodás szabályozása, a mezőgazdaság környezeti hatásai; Szervesanyag gazdálkodás, biomassza, az integrált szántóföldi növénytermesztés, növényvédelem, az integrált gazdálkodás ökonómiája.       A képzés során megszerezhető ismeretek:   Mezőgazdasági stratégiák, Integrált gazdálkodás szabályozása, Mezőgazdaság környezeti hatásai, Integrált gazdálkodás talajtani alapjai, Integrált növénytermesztés alapjai; Szakma-specifikus tudáselemek: Szervesanyag gazdálkodás, biomassza, Integrált szántóföldi növénytermesztés, Integrált növényvédelem, Integrált zöldségtermesztés, Integrált szőlő- és gyümölcstermesztés, Integrált gazdálkodás ökonómiája, Integrált termékfeldolgozás, marketing, illetve mindezek készség szintű ismerete és alkalmazni tudása.       Személyes adottságok, készségek:   Precizitás, megbízhat ...

  Awarding bodyNeumann János Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. lovas-tanár (hippológus) és-szervező

   Kompetenciák:  A lóval és a lovas sportokkal kapcsolatos kompetenciák:* oktatás;* szervezés;* marketing;* pályázati tevékenység;* a szakági kiegészítő képzésben való részvétel nyomán pályaépítői és versenybírói feladatok ellátása.     Tudáselemek:* állategészségügyi és -tenyésztési ismeretek;* közgazdasági ismeretek;* lovassport ismeretek.     Megszerezhető ismertek:* anatómiai, állatélettani, állattenyésztési, takarmányozási és állat-egészségügyi, valamint * a lovas ágazatra vonatkozó közgazdasági jellegű tudáselemek mellett * a lovas ipar valamennyi szakágára vonatkozóan részletes ismeretek.     Személyes adottságok és készségek:* problémafelismerő és -megoldó képesség;* logikus gondolkodásmód     A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:A hallgatók a megszerzett, a fentebb részletezett ismereteken és képességeken alapuló szakképzettség birtokában oktatóként, szervezőként és/vagy üzemi vezetőként alkotó módon tudnak bekapcsolódni a lovas ipar valamennyi szakágának a munkájába, miközben egy általuk választott szakágban az átlagosnál elmélyültebb gyakorlati ismeretekre is szert tesznek, illetve a ráépített szakági kiegészítő képzés nyomán pályaépítői, versenybírói feladatokra is alkalmassá válnak. ...

  Awarding bodyÁllatorvostudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. ökológiai növénytermesztő szakmérnök

    A képzés során elsajátítható kompetenciák:   A szakmérnöki szakképzettség birtokában az ökológiai növénytermesztő szakmérnök képes önálló ökológiai szemléletű gazdálkodásra, korszerű mezőgazdasági technológiák alkalmazására; Képes környezetkímélő és fenntartható technológiák alkalmazására; Képes továbbá üzemek, gazdaságok növénytermesztési ökológiai rendszerének kezelésére, fenntartható földhasználatok kivitelezésére, fenntartható tájgazdálkodás ökológiai megvalósítására; Valamint képes ökológiai agrár-környezetgazdálkodási rendszerek alkalmazására a gyakorlatban, azok ellenőrzésére és szaktanácsadására.       A képzés során elsajátítható tudáselemek:   Mezőgazdasági stratégiák, az ökológiai gazdálkodás szabályozása, alapjai; Szervesanyag gazdálkodás, biomassza, ökológiai szántóföldi növénytermesztés, növényvédelem, zöldségtermesztés, szőlő- és gyümölcstermesztés, termékfeldolgozás, marketing.       A képzés során megszerezhető ismeretek:   Mezőgazdasági stratégiák, Ökológiai gazdálkodás szabályozása, Mezőgazdaság környezeti hatásai, Ökológiai gazdálkodás talajtani alapjai, Ökológiai növénytermesztés alapjai; Szakma-specifikus tudáselemek: Szervesanyag-gazdálkodás, biomassza, Ökológiai szántóföldi növénytermesztés, Ökológiai növényvédelem, Ökológiai zöldségtermesztés, Ökológiai szőlő- és gyümölcstermesztés, Ökológiai gazdálkodás ökonómiája, Ökológiai termékfeldolgozás, marketing, illetve mindezek készség szintű ismerete és alkalmazni tudása.       Személyes adottságok, készségek:   Precizitás, ...

  Awarding bodyNeumann János Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. lótenyésztő tanácsadó

  Általános kompetenciák:A szakon végzett hallgató elsajátítja:- a természettudományos alapokon nyugvó innovatív mérnöki gondolkodásmódot, - a rendszerszerű és integrált szemléletmódot,- az információ- és az ismeretfeldolgozás képességét.Szakmai kompetenciák:A szakon végzett hallgató- komplex és átfogó szakmai ismeretei révén a gyakorlat számára is átadható lótenyésztési ismeretekkel rendelkezik,- korszerű anatómiai, élettani, genetikai, tartástechnológiai és takarmányozási tudása, valamint a lófajták, a lóhasználat és a lovak tenyésztésszervezésének keretei ismeretében képes lótenyésztési kérdésekben dönteni, a tenyésztést irányítani.Tudáselemek:A ló anatómiája és élettana, a ló küllemtana, lófajták és fenntartásuk, lovak szaporodásbiológiája, lóegészségtan, lovak takarmányozása, lótartás-technológia, lóhasználat és edzéselmélet, tenyésztésszervezés, lókereskedelem, a lótenyésztés jogi környezete.Megszerezhető ismeretek:- biológiai és természettudományos alapismeretek és azok lótenyésztési alkalmazása,- a lótenyésztés jogi hátterének, jelenlegi fő kérdéseinek, irányvonalainak ismerete,- a lótartással kapcsolatos teendők (takarmánytermesztés és takarmányozás), a betegségek megelőzése, szaporodásbiológiai kérdések, a lovak edzése – ismerete.Személyes adottságok:- szakmai igényesség, igény és késztetés a szakmaspecifikus elméleti és gyakorlati technológiai fejlődés követésére és annak a saját szakmai munkában történő alkalmazására,- képesség az új technológiák értékelő elemzésére, beállítására és eredményes alkalma ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Gazda

  A képesítéssel rendelkező képes: Tartástechnológiai feladatokat végrehajtani Állatot takarmányozni Gépet, épületet, építményt karbantartani, egyszerű javítást végezni Talaj-előkészítést, vetést végezni A talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos feladatokat ellátni Növényápolást végezni Gyümölcs-, szőlőés zöldségtermesztési alapfeladatokat ellátni Állatjólléti és -higiéniai feladatokat végrehajtani Állatot szaporítani Környezet-, tűzés munkavédelmi előírásokat betartani és betartatni Kereskedelmi tevékenységet végezni Vállalkozási, szervezési és ügyviteli tevékenységet végezni Önálló agrárgazdasági vállalkozást működtetni Alternatív jövedelem-kiegészítő tevékenységet folytatni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. mezőgazdasági vízgazdálkodási szakmérnök

  A képzés célja olyan okleveles mezőgazdasági vízgazdálkodási szakmérnökök képzése, akik képesek az elsajátított természettudományi, műszaki, mezőgazdasági és gazdaságtudományi ismeretek szintetizáló alkalmazására. Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A szakirányú továbbképzési szakon szerezhető ismeretek: természettudományi, mezőgazdasági, műszaki és környezettudományi, valamint gazdasági ismeretek; a víz megjelenési formáival, mozgásával és hasznosításával kapcsolatos jelenségek, illetve törvényszerűségek; a víz élettér szerepének és a vízminőség kapcsolatának összefüggései; a harmonikus környezet kialakításának és megőrzésének ismeretei.   A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: problémafelismerő és megoldó képesség, kreativitás, környezettel szembeni érzékenység, környezetvédelmi előírások betartása, mérnöki és vezetői feladatok ellátásához szükséges kommunikációs ismeretek és készségek, szakmai felelősségtudat, alkalmasság az együttműködésre, kellő gyakorlat megszerzési után vezetői feladatok ellátására.   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben és tevékenységrendszerben: A szakirányú továbbképzési szakon végzettek alkalmasak: a klimatikus jelenségek felismerésére, a vízmozgás törvényszerűségeinek elemzésére, illetve a mezőgazdasági termelési feltételek és követelményeknek megfelelő vízháztartás kialakítására, a vízgazdálkodáson belül választott, speciális területi egységek művelésére, az ok-okozati összefüggések felismerésére, felha ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. nemzetközi mezőgazdasági szakelőadó

  A képzés célja:Olyan agrárszakemberek képzése, akik jó áttekintéssel, általános jártassággal rendelkeznek a magyar és a nemzetközi mezőgazdasági termelés és gazdálkodás szaktudományairól. Ismerik a marketing és szaktanácsadói tevékenység elméleti és gyakorlati tennivalóit. Általános kompetenciák:* természettudományos alapokon nyugvó innovatív mérnöki gondolkodásmód;* rendszerszerű és integrált szemléletmód;* az információ és az ismeretfeldolgozás képessége;* nyelvhasználat és jó kommunikáció. Szakmai kompetenciák:* a nemzetközi és európai uniós mezőgazdasági, gazdasági és környezettudományi tudományterületek alapjainak ismerete;* jártasság a közigazgatás, szakigazgatás és európai intézményrendszerek ismeretében;* megfelelő kommunikációs és lobbi képesség a beszélt idegen nyelven a szakértői vagy tanácsadói munkában;* tájékozottság a fejlődő országok növénytermesztési, állattenyésztési, kertészeti és halászati ágazataiban;* jártasság szaktanácsadásban, elsősorban mezőgazdasági projektek tervezésében és pályázatírásban. A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:* szakmai igényesség;* tárgyilagosság, higgadtság és eredmény-irányultság;* belső igény és késztetés a szakmaspecifikus elméleti és gyakorlati technológiai fejlődésének követésére és annak a saját szakmai munkában történő alkalmazására;* képesség az új technológiák értékelő elemzésére, beállítására és eredményes alkalmazására;* intenzív érdeklődés a szakma elméleti és technológiai fejlődése iránt, céltudatos, tervszerű és á ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages