• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 44 items
 1. Programme in Audiology

  Programme in Audiology ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Study Programme of Health and Rehabilitation in Working Life

  Det är viktigt att vi orkar arbeta hela vårt arbetsliv. Alla arbetsgivare har ett ansvar för sina anställdas hälsa, men de behöver hjälp för att skapa ett hälsosamt arbetsliv. När du studerar Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet får du lära dig att främja hälsa, förebygga ohälsa och bedriva rehabilitering på bästa sätt. Du får verktyg för att arbeta med både enskilda personer och förändringar i företag och organisationer. Arbetsmarknaden ser bra ut för våra utexaminerade studenter. ...

  Provider NameMid Sweden University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Study Programme in Occupational Therapy

  Som arbetsterapeut stödjer du personer med olika former av aktivitetsbegränsningar att leva ett fungerande vardagsliv. Genom att fokusera på meningsfulla aktiviteter främjas personens olika förmågor. Du arbetar med att förändra aktiviteter eller skapa nya strategier i den miljö personen ska fungera i. Därtill kommer du till stor del att fokusera på vardagshjälpmedel och tekniska anpassningar samt att lära ut stöd och strategier i hälsofrämjande syfte. Som arbetsterapeut kan du arbeta inom hälso- och sjukvård, på sjukhus, vårdcentraler och inom kommunens verksamheter, för att förebygga, kompensera för eller behandla ohälsa av olika slag. ...

  Provider NameKarolinska Institutet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Study Programme in Occupational Therapy

  Som arbetsterapeut stödjer du personer med olika former av aktivitetsbegränsningar att leva ett fungerande vardagsliv. Genom att fokusera på meningsfulla aktiviteter främjas personens olika förmågor. Du arbetar med att förändra aktiviteter eller skapa nya strategier i den miljö personen ska fungera i. Därtill kommer du till stor del att fokusera på vardagshjälpmedel och tekniska anpassningar samt att lära ut stöd och strategier i hälsofrämjande syfte. Som arbetsterapeut kan du arbeta inom hälso- och sjukvård, på sjukhus, vårdcentraler och inom kommunens verksamheter, för att förebygga, kompensera för eller behandla ohälsa av olika slag. ...

  Provider NameKarolinska Institutet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Physiotherapy Programme

  Physiotherapy Programme ...

  Provider NameMälardalen University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Physiotherapy Programme

  Physiotherapy Programme ...

  Provider NameMälardalen University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Physiotherapy Programme

  Fysioterapeuter arbetar med människor i alla åldrar som kan ha olika funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar. Som fysioterapeut tränar du dem som riskerar att förlora sin rörelseförmåga, som behöver hjälp att återfå den eller som på olika sätt måste kompensera det som gått förlorat på grund av sjukdom eller skada. Fysioterapeututbildningen i Uppsala är en bred utbildning med såväl teoretiska som praktiska kurser. Du får lära dig att göra undersökningar, vägleda behandla och utvärdera insatta åtgärder. Kunskapsutvecklingen är snabb. Det innebär att du ständigt får vara beredd på att lära och värdera ny kunskap. Utbildningen omfattar såväl teoretiska som praktiska studier. Huvudområdet fysioterapi kompletteras med medicinska, psykologiska och beteendevetenskapliga ämnen. Den verksamhetsförlagda utbildningen kan ske på arbetsplatser i hela landet. Inom programmet finns möjligheter till studier utomlands. Programmet leder till en fysioterapeutexamen och en kandidatexamen. Efter examen kan du ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. Fysioterapeut är den nya yrkestiteln på vad som tidigare kallades sjukgymnast. Karriär: Som fysioterapeut kan du arbeta i olika verksamheter och områden i samhället. Det kan vara inom sjukvård, hälsovård eller utbildning, i både offentlig och privat verksamhet. Du kan fortsätta utbilda dig i ett magisterprogram. Dessutom finns möjlighet till forskarutbildning inom ämnet fysioterapi. Ort: UppsalaStarttermin: höst och vår ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Physiotherapy Programme

  Fysioterapeuter arbetar med människor i alla åldrar som kan ha olika funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar. Som fysioterapeut tränar du dem som riskerar att förlora sin rörelseförmåga, som behöver hjälp att återfå den eller som på olika sätt måste kompensera det som gått förlorat på grund av sjukdom eller skada. Fysioterapeututbildningen i Uppsala är en bred utbildning med såväl teoretiska som praktiska kurser. Du får lära dig att göra undersökningar, vägleda behandla och utvärdera insatta åtgärder. Kunskapsutvecklingen är snabb. Det innebär att du ständigt får vara beredd på att lära och värdera ny kunskap. Utbildningen omfattar såväl teoretiska som praktiska studier. Huvudområdet fysioterapi kompletteras med medicinska, psykologiska och beteendevetenskapliga ämnen. Den verksamhetsförlagda utbildningen kan ske på arbetsplatser i hela landet. Inom programmet finns möjligheter till studier utomlands. Programmet leder till en fysioterapeutexamen och en kandidatexamen. Efter examen kan du ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. Fysioterapeut är den nya yrkestiteln på vad som tidigare kallades sjukgymnast. Karriär: Som fysioterapeut kan du arbeta i olika verksamheter och områden i samhället. Det kan vara inom sjukvård, hälsovård eller utbildning, i både offentlig och privat verksamhet. Du kan fortsätta utbilda dig i ett magisterprogram. Dessutom finns möjlighet till forskarutbildning inom ämnet fysioterapi. Ort: UppsalaStarttermin: höst och vår ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Master Programme in Occupational therapy

  Magisterprogrammet vänder sig till dig med arbetsterapeutexamen som vill fördjupa dina kunskaper om människa och aktivitet, är intresserad av att utveckla och leda framtidens hälso- och sjukvård där digitalisering, jämlikhet och hållbarhet är kännetecknande ledord. ...

  Provider NameLuleå University of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Master Programme in Physical therapy

  Magisterprogrammet vänder sig till dig med sjukgymnast/fysioterapeutexamen som vill fördjupa dina kunskaper om människans rörelsekontroll, är intresserad av att utveckla och leda framtidens hälso- och sjukvård där digitalisering, jämlikhet och hållbarhet är känneteckande ledord. ...

  Provider NameLuleå University of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages