• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 217 items
 1. Complementary programme for biomedical laboratory scientists with a foreign degree

  Complementary programme for biomedical laboratory scientists with a foreign degree ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Programme in Nursing

  Programme in Nursing ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Programme in Audiology

  Programme in Audiology ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Bachelor´s Programme in Social and Cultural Analysis

  På Samhälls- och kulturanalys står det moderna samhället och hur det förändras i fokus. Du får kunskaper om människors livsvillkor och om politiska, sociala och etniska identiteter och konflikter. I kurser och projektarbeten kan du fördjupa dig i frågor om demokrati, välfärd, urbanisering, globalisering, migration samt politiska och sociala rörelser, historiskt och i samtiden. Utbildningen ger dig verktyg för kritiska analyser av samhällsfrågor, utredningar, projektledning i förändringsarbete i välfärdssektorn och omvärldsanalys. ...

  Provider NameLinköping University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Programme in Diagnostic Radiology Nursing

  Programme in Diagnostic Radiology Nursing ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Programme in Diagnostic Radiology Nursing

  Programme in Diagnostic Radiology Nursing ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Programme in Diagnostic Radiology Nursing

  Programme in Diagnostic Radiology Nursing ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Programme in Diagnostic Radiology Nursing

  Programme in Diagnostic Radiology Nursing ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Complementary programme for nurses with a nursing degree from outside the EU/EES and Switzerland

  Complementary programme for nurses with a nursing degree from outside the EU/EES and Switzerland ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Exchange Studies at the University of Gävle

  Exchange Studies at the University of Gävle ...

  Provider NameUniversity of Gävle

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages