• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 392 items
 1. Master by Research in Computer Engineering

  The master by research programme in computer engineering targets those who are highly motivated to develop skills and knowledge for a future career in research and development. It is also an excellent preparation for future doctoral studies. During the training you will work with researchers with a specific research question in one of Mittuniversitetets largest research environments. You alternate research work with the academic studies needed to solve the task. ...

  Provider NameMid Sweden University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. International Master's Programme in Information Technology and Learning

  International Master's Programme in Information Technology and Learning ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. International Master's Programme in Information Technology and Learning

  International Master's Programme in Information Technology and Learning ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Bachelor´s Programme in Statistics and Data Analysis

  Vi lever i ett informationssamhälle där data står alltmer i centrum. Arbetsmarknaden ropar efter personer med kompetens inom statistik och dataanalys. Är du analytisk, tycker om matematik och vill läsa en unik utbildning? Då har du kommit rätt.Som statistiker och dataanalytiker är du hett eftertraktad för företag, myndigheter och organisationer som hanterar och analyserar stora mängder data. Försäljningsprognoser, utvärdering av läkemedel eller miljöförbättrande åtgärder, analyser av trafiksäkerhetsinsatser eller riskfaktorer för sjukdomar ? en statistikers karriär kan ta många olika vägar. Statistik och dataanalysprogrammet vid Linköpings universitet ger dig både bred kompetens och möjlighet till egna ämnesval. ...

  Provider NameLinköping University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Bachelor programme in Information Systems Analysis

  Det är en utbildning för dig som vill arbeta i det spännande gränslandet mellan ny teknik, organisation och användare. Kom och forma din framtid tillsammans med oss, och bli en eftertraktad och skicklig systemvetare.Du kommer att ha en unik kompetens på arbetsmarknaden ? du förstår hur IT påverkar oss människor och hur IT kan stödja och utveckla företag och offentliga organisationer. Du studerar IT och verksamhet utifrån flera olika ämnen och perspektiv. Den är samtidigt verksamhetsnära och bygger till stor del på projektarbete, med fokus på samspelet mellan människa, teknik och organization ...

  Provider NameLinköping University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Course preparing for further studies within Computing Science

  Ett kurspaket bestående av de fyra kurser som ingår på termin 1 på Kandidatprogrammet i datavetenskap:5DV207  DV0: Komputationellt tänkandeKursen ger en bred introduktion till datavetenskap, samt en inblick i vetenskapligt tänkande. Kursen inleds med en historisk bakgrund till datavetenskap och dess koppling till kognitionsvetenskap. Vidare beskrivs en dators konstruktion och ett datorprograms uppbyggnad. En rad datavetenskapliga begrepp som beräkning, beräkningsbarhet, komplexitet, information, datatyp, interaktion, algoritm, algoritmiskt tänkande och kontrollmekanism introduceras, exemplifieras och diskuteras i syfte att förse studenterna med begrepp, språk och metoder för komputationellt tänkande (computational thinking). Även samhälleliga aspekter på informationsteknik kommer in i dessa diskussioner.5DV158 Programmering i CKursen består av tre moment: Moment 1, Programmeringsteori, 3 hpMomentet behandlar grunderna i problemlösning med hjälp av datorprogram. Grundläggande begrepp så som algoritm, iteration, implementation, kompilera etc definieras och beskrivs. I momentet ingår en introduktion till hur man stegvis löser problem med hjälp av algoritmer. Vidare presenteras de mest grundläggande byggstenarna i ett programmeringsspråk som gör att algoritmerna kan översättas till program. Exempel på detta är val, iteration, funktioner, rekursiva funktioner, filhantering och kommandoradsparamterar. En introduktion till sökning och sortering ges och kursen behandlar linjär och binär sökning, bubblesort samt mergeso ...

  Provider NameUmeå University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Master of Science in Information Technology

  Master of Science in Information Technology ...

  Provider NameLinköping University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Bachelor's Programme in Programming

  Bachelor's Programme in Programming ...

  Provider NameLinköping University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Master of Science in Computer Science and Software Engineering

  Master of Science in Computer Science and Software Engineering ...

  Provider NameLinköping University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Master of Science in Industrial Engineering and Management

  Master of Science in Industrial Engineering and Management ...

  Provider NameLinköping University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages