• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 9 items
 1. Master's Programme in Forest Sciences, Master of Science (Agriculture and Forestry), 2 years

  General studies in the Master’s programme provide you with skills needed for the academic world and the labour market. In advanced studies, you focus on field-specific issues and develop your professional knowledge when writing your Master’s thesis and completing courses in your field of specialisation. In addition, the studies include elective courses that allow you to diversify and deepen your knowledge. The Master's Programme in Forest Sciences comprises two study tracks: forest ecology and management and forest bioeconomy business and policy. These study tracks include a total of 10 fields of specialisation. The specialisations in forest ecology and management focus on various types of forest and peatland ecosystems and their exploitation, examine the planning of forest use and the relevant collection of information, examine forest inventory models, wood harvesting and logistics as well as the processing of wood into bioeconomy products. Topical issues include climate change the prevention of damage to forests caused by insects and fungi the control of game populations problems related to the exploitation of tropical forests the application of new remote sensing methods in the planning of forest resource management the combination of different values and targets in forestry and bioeconomy various models of silviculture increased efficiency in logging and transportation generating added value in all areas of biorefining. Studies in the forest bioeconomy business and policy are based on the sustainable use of ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Metsätalousinsinööri (ylempi AMK), metsätalouden liiketoiminta

  Metsätalouden liiketoimintaosaaminen -koulutuksen sisältö rakentuu metsäpalvelujen kehittämisen ja myynnin sekä esimiestaitojen ja johtamisen ympärille. Näihin teemoihin liittyen rakennat HOPSin eli henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi, jossa on huomioitu jo tutkintoon sopivat aiemmat opinnot ja osaaminen. Opintojaksot toteutetaan pääsääntöisesti kontaktipäivinä, joita on kerrallaan 1 - 3 päivää. Yhteensä kontaktipäiviä on opintojaksosta riippuen 3 - 6. Osa opinnoista toteutetaan kokonaan verkko-opintoina. Opinnot voivat sisältää sekä ennakkotehtäviä, verkko-opiskelua että kirjallisuuden tenttimistä. Metsätalousinsinöörin ylempään AMK-tutkintoon johtavan koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä (op). Koulutuksessa on 20 op ydinopintoja ja 10 op täydentäviä opintoja. Vapaasti valittavia opintoja voi sisällyttää täydentäviin opintoihin. Opintoihin kuuluu myös 30 op laajuinen työelämän kehittämistehtävä (opinnäytetyö). Lue lisää koulutuksen sisällöstä opinto-oppaasta. ...

  Provider NameSouth-Eastern Finland University of Applied Sciences Xamk, Mikkeli campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Metsätalousinsinööri (ylempi AMK), metsätalouden liiketoiminta

  Metsätalouden liiketoimintaosaaminen -koulutuksen sisältö rakentuu kolmen valinnaisen osaamisteeman ympärille. Voit valita opintojesi painopistealueeksi metsäpalvelut, markkinoinnin ja myynnin tai esimiestaidot ja johtamisen. Näiden teemojen ympärille rakennat HOPSin eli henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi, jossa on huomioitu jo tutkintoon sopivat aiemmat opinnot ja osaaminen. Opintojaksot toteutetaan pääsääntöisesti kontaktipäivinä, joita on kerrallaan 1-3 päivää. Yhteensä kontaktipäiviä on opintojaksosta riippuen 3-8. Opinnot voivat sisältää sekä ennakkotehtäviä, verkko-opiskelua että kirjallisuuden tenttimistä. Metsätalousinsinöörin ylempään AMK-tutkintoon johtavan koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä (op). Koulutuksessa on 25 op syventäviä opintoja, 5 op vapaasti valittavia opintoja ja 30 op:n laajuinen työelämän kehittämistehtävä (opinnäytetyö). Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen, palveluliiketoiminnan, metsätalouden liiketoiminnan sekä sähköisen asioinnin ja arkistoinnin ylemmän AMK-tutkinnon koulutukset järjestävät mahdollisuuden poikkitieteellisiin opintoihin ja opiskelijana voit valita oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti opintoja ristiin eri koulutuksista. ...

  Provider NameSouth-Eastern Finland University of Applied Sciences Xamk, Mikkeli campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Master of Natural Resources, Natural Resource Management

  The studies provide means for a deeper understanding of sustainable use and management of natural resources, as well as improved leadership and communication skills. 15 ECTS consists of courses about natural resource management and 15 ECTS of leadership and communication. The theme of the thesis (30 ECTS) shall be related to these fields. The tuition within the programme is predominantly web-based. ...

  Provider NameNovia University of Applied Sciences, Raseborg

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Master's Degree in International Forestry

  The studies are carried out as blended learning. Most of the study units contain some face-to-face learning and a lot of online studying. The planned study time is 1.5 years The degree programme is 60 credits including master´s thesis (30 cr). The emphasis of studies is on understanding recent development features in international forestry and developing and managing international forestry operations. The studies include management issues , leading people and sustainability and social responsibility issues. The master´s thesis includes research seminars and is supported by methodological studies. Studies are partly organized with St Petersburg State Forest Technical University. ...

  Provider NameTampere University of Applied Sciences, TAMK Main Campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Metsätiede, maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

  Maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin tutkinto sisältää ammatillisen ydinosaamisen ja perusmenetelmät. Kandidaatin opinnoissa suoritetaan metsätieteen perus- ja aineopinnot, kieli- ja viestintäopintoja, metsätieteitä tukevia menetelmäopintoja, sivuaine sekä yleisopintoja. Opinnot sisältävät tietojenkäsittelyyn, matematiikkaan, tilastotieteeseen ja metsäalan perustietoon liittyviä opintoja, jotka ovat kaikille yhteisiä. Sivuaineen opiskelija voi valita vapaasti niin, että se tukee maisterivaiheen erikoistumisalaa. Suosittuja sivuaineita ovat esim. taloustieteet, ympäristötiede, oikeustiede, tietojenkäsittelytiede, kielet ja ympäristöpolitiikka sekä geoinformatiikka. Maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkinnossa erikoistutaan halutulle erikoistumisalalle, joita ovat metsien hoito ja metsäekosysteemit, metsä-, energia- ja puuteknologia, metsien arviointi ja suunnittelu sekä metsäekonomia ja -politiikka. Maisterin opinnoissa suoritetaan metsätieteen syventävät opinnot, kieli- ja viestintäopintoja, sivuaineopintoja sekä yleis- ja menetelmäopintoja. ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Faculty of Science and Forestry, Joensuu campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Metsätiede, maatalous- ja metsätieteiden maisteri (2 v)

  Maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkinnossa erikoistutaan halutulle erikoistumisalalle, joita ovat metsien ekologia ja suojelu, metsien hoito ja bioenergia, metsä-, energia- ja puuteknologia, metsien arviointi ja suunnittelu sekä metsäekonomia ja -politiikka. Maisterin opinnoissa suoritetaan metsätieteen syventävät opinnot, kieli- ja viestintäopintoja, sivuaineopintoja sekä yleis- ja menetelmäopintoja. ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Faculty of Science and Forestry, Joensuu campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. European Forestry, Master of Science (Forestry)

  MSc European Forestry curriculum is a joint programme delivered by a European Forestry Consortium universities. The studies are designed to provide our students with access to the tuition offered by all the partners – a unique setting that cannot be found in any programme that is conducted by a single university. The learning environment encourages students to work as a team and to develop intercultural communication skills while learning the essentials of the sustainable forest resource management. ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Faculty of Science and Forestry, Joensuu campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Forestry (CBU), Master of Science (Forestry)

  The curriculum of the Master's Degree Programme (CBU) in Forestry includes studies organised not only at the University of Eastern Finland but also at our Russian partner universities: Moscow State Forest University, Saint Petersburg State Forest Technical University and Petrozavodsk State University. ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Faculty of Science and Forestry, Joensuu campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland