• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 47 items
 1. Diakon

  De har desuden en faglig uddannelse som fx pædagoger, social- og sundhedsassistenter eller sygeplejersker. Som uddannet diakon eller diakonisse har du mulighed for at arbejde på offentlige og private dag- eller døgninstitutioner, hospitaler, plejehjem, hospicer, herberger og behandlingshjem. ...

  Provider NameDiakonhøjskolen (Diakonhsk)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Lægemiddelvidenskab

  Du har fag inden for farmakologi, medicinalkemi, biokemi og molekylær biologi samt undervisning i medicinske fag. Du lærer både at arbejde med selve fremstillingen af lægemidler og med interaktionen mellem samfund, forbruger og lægemidler. Som færdiguddannet kandidat vil du kunne besidde stillinger inden for forskning og undervisning. Du har også mulighed for at få job i medicinalindustrien og den kemiske industri. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. It og sundhed

  Du opnår viden om brugen af informations- og kommunikationsteknologi i en sundhedsmæsig sammenhæng med vægt på betydningen af intelligent og tilgængelig teknologi. Som færdiguddannet kan du fx arbejde med udvikling, implementering og drift af nye it-løsninger inden for sundheds-it, sundhedsteknologi eller velfærdsteknologi. Du kan få job både i det private erhvervsliv hos leverandører eller i det offentlige på fx hospitaler eller i kommuner. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Humanbiologi

  Du har bl.a. fag som farmakologi, der er læren om lægemidler, anatomi, som er studiet af levende organismers ydre form og indre opbygning, samt fysiologi, som er læren om den levende organismes funktioner. Uddannelsen giver dig jobmuligheder i både private og offentlige virksomheder. Du vil fx kunne varetage forsknings- og udviklingsopgaver inden for medicinalindustri, miljøsektor, bioteknologi samt levnedsmiddelteknologi. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Kiropraktor

  Du kommer i flere praktikophold og får også undervisning i billeddiagnostik og radiografi, hvor du lærer at tage røntgenbilleder og at tolke billedmaterialet. Som uddannet kiropraktor vil du primært arbejde med undersøgelse, forebyggelse og behandling af patienter. Det kan være på hospital, som ansat i privatpraksis eller i egen klinik. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Odense (Syddansk/Odense)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Fysioterapi

  Du får kendskab til videnskabelige teorier og metoder og lærer at anvende forskningsresultater inden for konkrete praksisfelter på det fysioterapeutiske fagområde. Som færdiguddannet kandidat kan du bl.a. finde jobmuligheder i offentlige og private institutioner eller virksomheder, hvor du kan bruge din viden i forbindelse med behandling, rehabilitering og forebyggelse. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Odense (Syddansk/Odense)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Jordemodervidenskab

  Du får desuden viden om de metoder og redskaber til evaluering og kvalitetsudvikling, der er relevante for klinisk jordemoderpraksis. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i kommuner, på sygehuse, på uddannelsesinstitutioner og i private virksomheder og organisationer, hvor du bl.a. vil kunne løse opgaver inden for sundhedsfremme og forebyggelse i forhold til jordemoderfaglige problemstillinger. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Odense (Syddansk/Odense)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Kandidat i sygepleje

  Uddannelsen er teoretisk, og du får bl.a. undervisning i faglig argumentation, vidensøgning og klinisk beslutningstagning. Du lærer desuden om forskningsmetoder og professionsudvikling. Som færdiguddannet kandidat kan du varetage specialiserede opgaver inden for sygeplejeområdet. Du kan fx komme til at arbejde med ledelse og formidling eller beskæftige dig med klinisk sygeplejepraksis. ...

  Provider NameAarhus Universitet (Aarhus Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Klinisk sygepleje

  Uddannelsen giver dig desuden viden om sundhedsteknologi og telemedicin og forståelse for brugen heraf, ligesom du lærer at bruge ny forskningsbaseret viden i klinisk praksis. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for bl.a. hospitalsvæsenet, psykiatriske institutioner og sundhedsplejen. Du vil også kunne arbejde som konsulent i den offentlige sektor, patientforeninger og andre interesseorganisationer. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Odense (Syddansk/Odense)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Sundhedsfaglig kandidat

  Du får indsigt i relevante teorier og metoder, ligesom du får undervisning i bl.a. klinisk epidemiologi og biostatistik og lærer om kvalitetsudvikling, medicinsk teknologi, sundhedsøkonomisk evaluering og organisation. Som færdiguddannet sundhedsfaglig kandidat vil du typisk finde job inden for sundhedsområdet, hvor du kan arbejde med kvalitetssikring og sundhedsorienterende information. Nogle kandidater bliver også ansat som forskere i den kliniske sektor og i den private lægemiddelsektor. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages