• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Mehatronika (Mechatronics)

No translation available for Slovenian. Showing the original language.

Mehatronika (Mechatronics)

Course Information

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Fakulteta za strojništvo Maribor ter Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Maribor izvajata interdisciplinarni univerzitetni študijski program. Študijski program je namenjen izobraževanju diplomiranih inženirjev mehatronike, ki bodo usposobljeni za izvajanje strokovnih, razvojnih in vodstvenih opravil, ki zahtevajo znanja s področja elektrotehnike, strojništva in računalništva z namenom strojegradnje mehatronskih sistemov. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 3

Start Date: 
01.10.
Admission Procedure: 
Credits: 

180 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (Faculty of Mechanical Engineering)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: fs@um.si
Spletni naslov: http://www.fs.um.si
Telefon: (+386) 02/220-7500

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
diplomirani inženir mehatronike (UN) - diplomirana inženirka mehatronike (UN)
Other Qualification Awarded Term:

dipl. inž. meh. (UN)

Awarding body:

Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Cesta Staneta Žagarja 001, Kranj

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Cesta Staneta Žagarja 001, Kranj

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Kidričeva ulica 025, Celje

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Cankarjeva ulica 010, Nova Gorica

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Cankarjeva ulica 010, Nova Gorica

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Kolodvorska ulica 002E, Lendava

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Kolodvorska ulica 002E, Lendava

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Podlubnik 001B, Škofja Loka

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Podlubnik 001B, Škofja Loka

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Smetanova ulica 017, Maribor

Course location information:

Slovenija