• EQF Home Page Icon

Qualification: alkalmazott környezetvédelmi specialista

No translation available for Slovenian. Showing the original language.

alkalmazott környezetvédelmi specialista

Qualification Information

 

Az elsajátítandó kompetenciák, tudomáselemek, megszerezhető ismeretek:

 

A szakon végzettek elsajátítják:

 

 • a környezet megértéséhez szükséges tudományos ismereteket, a levegő, a víz, a talaj fizikai-kémiájának, biológiájának széles körű ismerethalmazát;

 • a legkorszerűbb mérő és elemző berendezések működési elvét, felépítését és használati módjait; továbbá

 • ismereteket szereznek a környezetvédelmi informatika területén, megismerik a terjedési modellezés, távérzékelés nyújtotta lehetőségeket és kihasználásuk módjait.

  Személyes adottságok, készségek:

  A végzett hallgatók

 

 • képessé válnak önállóan feltérképezni egy környezeti problémát, meghatározni az elhárításához szükséges lépéseket és megszervezni a folyamatot;

 • megszerzik a beosztottak vezetéséhez szükséges készségek széles körét és

 • képesek lesznek teljes mértékben kihasználni az informatikai eszközök nyújtotta lehetőségeket.

  A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A preventív környezetvédelem olyan szakembereket igényel a levegő, a víz- és talajminőség védelem, a zajvédelem, a hulladékgazdálkodás-kezelés, a települési környezetvédelem területén, akik a jogi szabályozás szellemében a prevenció műszaki jellegű, nem csupán mérnöki képesítést igénylő környezetvédelmi problémáit is képesek megoldani, figyelembe véve azok legtöbbször komplex jellegét.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Pannon Egyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Pannon Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education