• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Rakennusmestari (AMK), päivätoteutus

No translation available for Slovenian. Showing the original language.

Rakennusmestari (AMK), päivätoteutus

Course Information

Opetusministeriön ja rakennusteollisuuden sekä ympäristöministeriön pätevyyksistä annettujen ohjeiden edellyttämät ammatilliset tavoitteet on huomioitu opetussuunnitelmassa. Oppimistavoitteiden määrittelyssä käytetään työelämän rakennusmestarilta edellyttämiä osaamistavoitteita. Tavoitteena on myös kehittää opetusta jatkuvasti yhteiskunnan ja työelämän vaatimaan suuntaan. Osa opinnoista toteutetaan yhdessä yritysten kanssa projektitöinä, erilaisina harjoitteluina ja opinnäytetöinä.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration Information: 

3,5 vuotta

Credits: 

210 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
Turku University of Applied Sciences, Sepänkatu 1, 20700 Turku, Finland
Provider Contact Info: 

Sepänkatu 1, 20700, TURKU
Turku University of Applied Sciences, Sepänkatu 1, 20700 Turku, Finland
hakijapalvelut@turkuamk.fi
admissions@turkuamk.fi
02 263 350
02 2633 5610

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Rakennusmestari (AMK)
Qualification awarded description:

Tavoitteena on kouluttaa rakennusalalle motivoituneita, rakennusalan osaavia ja kustannustietoisia rakennusmestareita käytännön rakennusalan työnjohtotehtäviin. Tavoitteena on lisäksi perehdyttää opiskelija käytännön tuotantotoiminnan esimies-, suunnittelu-, organisointi-, laadunohjaus- ja kehittämistehtäviin yhteistyössä alan yritysten kanssa.

Koulutuksessa painotetaan lisäksi mm. tulevan ammatin edellyttämiin matemaattisiin valmiuksiin, riittävän kielitaidon hankintaan, suullisen ja kirjallisen viestinnän valmiuksien parantamiseen, ryhmä- ja tiimityötaitojen hallinnan oppimiseen ja varmistamiseen sekä itsenäisen ja vastuullisen toiminnan oppimiseen.

Course Locations

Reference Data

Course address:

Sepänkatu 1, 20700, TURKU