• EQF Home Page Icon

Qualification: Auto upholsterer

No translation available for Slovenian. Showing the original language.

Auto upholsterer

Qualification Information

ACTIVITEITEN

Basisactiviteiten

● Werkt in teamverband (co 00932)
- Communiceert effectief en efficiënt
- Wisselt informatie uit met collega’s, verantwoordelijken en/of derden
- Rapporteert aan leidinggevenden
- Werkt efficiënt samen met collega's
- Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
- Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, …)

● Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn (co 00933)
- Maakt onderscheid tussen gevaarlijk en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
- Vraagt om informatie in geval van twijfel over afvalstoffen
- Sorteert afval volgens de richtlijnen
- Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten
- Werkt ergonomisch
- Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s )
- Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
- Meldt problemen aan de verantwoordelijke

* PBM’s = persoonlijke beschermingsmiddelen, CBM’s = collectieve beschermingsmiddelen

● Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk (co 00934)
- Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
- Richt de werkplaats (ergonomisch) in
- Beperkt stofemissie
- Sorteert afval volgens de richtlijnen
- Houdt de werkplek schoon
- Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
- Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
- Gebruikt (stof)afzuigapparatuur/installaties
- Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s)

● Volgt de planning op (B180601 Id15062-c)
- Neemt kennis van de eigen werkopdracht
- Leest en begrijpt (werk)tekeningen en/of ontwerpen
- Controleert de aangeleverde (productie)gegevens (aantal, compleetheid, juistheid, …)
- Neemt de planning door
- Meet op (bekleding , vulling, …)

● Controleert de voorraad grondstoffen en materialen (beschikbaarheid, tekorten, hoeveelheid, kwaliteitsafwijkingen, … ) (co 00935)
- Houdt de voorraad op peil
- Controleert de te verwerken grondstoffen en materialen en onderneemt actie bij afwijkingen (gebreken, tekorten …)
- Selecteert de materialen die voldoen aan de kwaliteitseisen en de werkopdracht
- Stemt de hoeveelheid af op de opdracht
- Houdt rekening met de interne codering
- Neemt levering(en) in ontvangst en controleert de levering(en)
- Selecteert, controleert en hanteert materialen / gereedschappen

● (De)monteert karkassen van (zit)meubelen (co 00936)
- Houdt zich aan de werkopdracht
- (De)monteert indien nodig de onderdelen van het (zit)meubel
- Gebruikt elektrisch en pneumatisch handgereedschap
- Gebruikt gereedschap en hulpmiddelen om (zit)meubels te (de)monteren

● Bedient en stelt machines in om vulmateriaal te bewerken (co 00937)
- Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
- Bepaalt de te gebruiken machines
- Stelt de machine (parameters, geleiders, naald, draad,…) in
- (De)monteert en stelt hulpstukken en beveiligingen in
- Controleert de beveiliging voor het opstarten
- Start, stopt en de bedient de machine
- Maakt een proefstuk/-bewerking
- Bewerkt vul- en bekledingsmateriaal conform de werkopdracht
- Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
- Controleert kwaliteit en maatvoering
- Gebruikt meet- en controlegereedschap
- Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op
- Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen

● Voorstoffeert de (zit)meubelen (grijswerk) (B180601 Id16916-c)
- Houdt zich aan de werkopdracht en de technische fiches
- Bepaalt de optimale werkvolgorde, eventueel in overleg met de leidinggevende
- Brengt singels of veren met de juiste spanning aan op de (zit)meubels/karkassen/salons
- Brengt vulmaterialen aan op de meubels
- Brengt veren- en ruglinnen, karton, bourlets, profielen, … aan op de meubels/karkassen/salons
- Controleert kwaliteit en maatvoering
- Gebruikt elektrisch en pneumatisch handgereedschap
- Gebruikt stoffeergereedschappen
- Gebruikt een lijmpistool

● Brengt bekledingsmateriaal aan (B180201 Id25599-c, B180601 Id17143-c)
- Houdt zich aan de werkopdracht en de technische fiches
- Trekt bekledingsmateriaal over de te stofferen onderdelen
- Spant bekledingsmaterialen aan
- Zet bekledingsmaterialen vast of naait de open naden dicht
- Brengt materialen op de meest praktische volgorde aan op het (zit)meubel
- Controleert kwaliteit en maatvoering
- Gebruikt elektrisch en pneumatisch handgereedschap
- Gebruikt stoffeergereedschappen

● Werkt gestoffeerde (zit)meubelen af (B180601 Id17143-c)
- Vergaart onderdelen volgens een logische volgorde
- Brengt biesnaad, meubelkoord … aan
- Controleert kwaliteit en maatvoering
- Gebruikt elektrisch en pneumatisch handgereedschap
- Gebruikt stoffeergereedschappen

● Reinigt en bergt machines en gereedschappen zorgvuldig op (co 00938)
- Houdt zich aan procedures en voorschriften
- Voert eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit
- Bergt restmateriaal en stoffeergereedschap zorgvuldig op
- Rapporteert problemen aan de verantwoordelijke

● Transporteert intern grondstoffen en materialen (co 00939)
- Houdt zich aan procedures en voorschriften
- Verplaatst veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze
- Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
- Gebruikt interne transportmiddelen, waarvoor hij bevoegd is
- Past hef- en tiltechnieken toe
- Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen

● Vult kussens op (B180201 Id24777-c, B180601 Id16916-c)
- Vult manueel of machinaal kussens op
- Naait of ritst de open naden dicht

● Ontmantelt (zit)meubelen om te herstofferen (B180601 Id4063-c)
- Houdt zich aan de werkopdracht
- Ontmantelt (zit)meubels
- Maakt de meubels klaar om te herstofferen
- Gebruikt gereedschap en hulpmiddelen om meubels te ontmantelen
- Signaleert verborgen gebreken aan de verantwoordelijke

● Restaureert en herstoffeert (B180201 Id25783-c, B180601 Id18104-c/24803-c)
- Bepaalt welke onderdelen kunnen hergebruikt worden en welke moeten vernieuwd worden
- Vervangt voorstoffering/grijswerk indien nodig
- Brengt nieuw bekledingsmateriaal aan
- Brengt afwerkingen aan
- Controleert kwaliteit en maatvoering
- Meldt problemen/afwijkingen aan leidinggevende/verantwoordelijke

DESCRIPTORELEMENTEN

Kennis

● Basiskennis naaitechnieken
● Basiskennis hout en plaatmaterialen
● Basiskennis van milieuzorgsystemen en -voorschriften in functie van de eigen werkzaamheden
● Basiskennis van rapporteren
● Basiskennis van het sorteren van afval
● Basiskennis van opvolging van voorraad
● Basiskennis van onderhoudswerkzaamheden aan de eigen machines/gereedschappen
● Kennis van informatiebronnen
● Kennis van de ergonomie van het zitten
● Kennis van vakterminologie
● Kennis van werkdocumenten en tekeningen
● Kennis van interne productieprocedures
● Kennis van grondstoffen: Bekledingsmaterialen, Vulmaterialen, Afdekmaterialen, Leer en kunstleer, Veren en singels, Bevestigingsmaterialen, Lijmen, Onderhoudsmaterialen
● Kennis van de opbouw van een karkas
● Kennis van stoffeertechnieken
● Kennis van bevestigingstechnieken voor bekleding
● Kennis van bevestigingstechnieken voor afwerking
● Kennis van montagetechnieken
● Kennis van elektrisch en pneumatisch handgereedschap
● Kennis van stoffeergereedschap
● Kennis van machines
● Kennis van knip- ,snij- en zaagtechnieken in functie van de eigen werkzaamheden
● Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
● Kennis van controle- en meetmethoden en -middelen
● Kennis van interne transportmiddelen
● Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
● Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
● Kennis van (veiligheids)pictogrammen
● Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
● Kennis van etikettering en productidentificatie
● Kennis van veiligheidsvoorschriften
● Kennis van procedures en (bedrijfs)voorschriften
● Kennis van het stapelen van materialen

Cognitieve vaardigheden

● Het kunnen lezen en interpreteren van werkdocumenten, tekeningen en deze gegevens vertalen naar de eigen werkzaamheden
● Het mondeling en/of schriftelijk kunnen rapporteren aan de leidinggevende en efficiënt communiceren met collega’s en derden
● Het kunnen identificeren van verschillende grondstoffen ( bekledings-, vul- en afdekmateriaal, singels, veren, … )
● Het kunnen controleren en uitvoeren van de werkopdracht volgens de planning, werktekeningen, de voorschriften en productfiches
● Het kunnen raadplegen van technische bronnen en het afleiden van (productie)gegevens uit o.a. werktekeningen en plannen
● Het (visueel) kunnen identificeren van afwijkingen en gebreken aan de grondstoffen en eindproducten
● Het kunnen bijhouden van gegevens over het verbruik van materiaal en het productieverloop
● Het kunnen instellen van machines, voor meubelstofferen
● Het kunnen starten, bedienen en stoppen van de machines voor meubelstofferen om een zo efficiënt mogelijke productie te realiseren
● Het kunnen bewerken van materialen voor meubelstofferen
● Het kunnen naleven van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften
● Het kunnen uitvoeren van preventief basisonderhoud
● Het kunnen toepassen van kwaliteitscontroles met de geschikte instrumenten

Probleemoplossende vaardigheden

● Het gepast kunnen reageren op vastgestelde problemen met betrekking tot kwaliteit, veiligheid, milieu, proces en techniek, rekening houdend met de voorschriften/procedures
● Het kunnen bijsturen van de werkopdracht bij onvoorziene omstandigheden
● Het kunnen bijstellen van de machines voor meubelstofferen bij afwijkingen aan de bewerkte werkstukken
● Het kunnen aanpassen van de eigen planning aan wijzigende omstandigheden
● Het proactief kunnen nemen van gepaste maatregelen bij veiligheid

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
2