• EQF Home Page Icon

Moving to a country to study

Moving to a country to study


Please select a country to see the relevant information

General information

General Information

Costs of studying

Specific language courses


Country specific Resources

SAIA zastrešuje slovenské zastúpenie siete EURAXESS a niekoľko servisných centier EURAXESS v rámci celého Slovenska. Servisné centrá napomáhajú odstraňovaniu prekážok, ktoré stoja v ceste hladkému priebehu mobilitných programov; zahraničným a slovenským výskumníkom a ich rodinám poskytujú informácie a služby týkajúce sa rôznych aspektov mobility, vrátane praktických informácií (sociálne zabezpečenie, daňové otázky, víza a povolenie na pobyt, možnosti vzdelávania pre rodinných príslušníkov) spojených s pobytom v inej krajine. 

Category:Moving to a country

EURES pomáha pracovníkom uplatniť sa v zahraničí...
EURES - Európske služby zamestnanosti je sieťou spolupracujúcich subjektov, ktorej cieľom je uľahčiť voľný pohyb pracovníkov v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru a vo Švajčiarsku. Medzi partnerov tejto siete patria agentúry pre sprostredkovanie práce, odborové organizácie a zamestnávateľské organizácie. EURES konzultanti ponúkajú najmä informačné a poradenské služby. Koordinátorom siete je Európska komisia.

EURES - European Employment Services is a network of cooperating entities/subjects whose aim is to facilitate the free movement of workers within the European Economic Area and Switzerland. In the EURES network are regional and national institutions involved, that are dealing with the issues of Employment, such as trade unions, employers and their organizations. The EURES advisers are consultants trained by the European Commission who offer information, counseling and mediation/brokerage services to clients throughout Europe.

Category:Moving to a country

The public administration in education is guaranteed by both the State administration and territorial self-governance, which is executed by municipalities and higher territorial units. The Central body of state administration in education is the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic, which develops educational aims, content and methods for education. Local administration is the responsibility of municipalities, which provide most of pre-primary, primary and lower secondary education in Slovakia. Public schools provide education free of charge. 

Category:Moving to a country

Všeobecné informácie o vzdelávaní, stážach, výskumných pobytoch a dobrovoľníctve v zahraničí.

Category:Moving to a country

Všeobecné informácie o vzdelávaní, stážach, výskumných pobytoch a dobrovoľníctve v zahraničí.

Category:Moving to a country