• EQF Home Page Icon

Moving to a country to study

Moving to a country to study


Please select a country to see the relevant information

Category:Moving to a country

EURES hjelper arbeidstagere å krysse grenser.

EURES - European Employment Services - er et samarbeidsnettverk som er opprettet for å underlette den frie bevegeligheten for arbeidstagere innen det Europeiske Økonomiske Samarbeidsområdet, hvor også Sveits medvirker. Partnere i nettverket omfatter offentlige arbeidsmarkedsetater, fagforeninger og arbeidsgiverorganisasjoner. Nettverket koordineres av Europakommisjonen.

Category:Moving to a country

This description will introduce you to the Norwegian education system. The table of content in your upper right corner allows you to browse through different aspects of the education system such as organisation, funding, quality assurance, educational guidance, mobility and ongoing policy initiatives regarding different levels of the education. Details on every education level are given.

Category:Moving to a country

The Norwegian Centre for International Cooperation in Education (SIU) is a Norwegian public sector agency that promotes international cooperation in education and research. Europass consists of five different documents that can help making your qualifications, knowledge, and skills better understood in Europe.

Category:Moving to a country

Category:Moving to a country