• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 91 items
 1. Skibsofficer

  Du lærer, hvordan man leder både personale og skib via en lang række praktiske og teoretiske fag. I undervisningen lærer du bl.a. om meteorologi, navigation, management, skibsteknik, kedellære og motorlære.De fleste studerende på junioruddannelsen fortsætter deres uddannelse til seniorniveau. Som skibsofficer kan du arbejde i dansk og internationalt farvand for fx rederier eller færgeoverfarter. ...

  Provider NameSvendborg International Maritime Academy, SIMAC (SIMAC)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Skov- og landskabsingeniør

  Uddannelsen indeholder et praktikophold på trekvart år, som du kan tage i både Danmark og udlandet. Her arbejder du konkret med den viden, du har fået på uddannelsen, fx om skovdrift, træproduktion, naturgenopretning eller pleje af vådområder.Som skov- og landskabsingeniør kan du arbejde inden for en bred vifte af naturforvaltningsopgaver i privat og offentligt regi. Det kan fx være som skovfoged, driftsleder, entreprenør eller selvstændig rådgiver. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Softwarekonstruktion

  Du lærer at designe og udvikle it-systemer, så de skaber værdi for virksomheder, kunder og borgere. Efter endt uddannelse vil du have mulighed for at arbejde som it-leder, it-analytiker, it-konsulent eller it-projektleder i fx it-servicevirksomheder, den finansielle sektor, den offentlige sektor, interesseorganisationer eller rådgivnings- og konsulentbranchen. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Softwareudvikling

  Uddannelsen er naturvidenskabelig, men du bliver også undervist i humanistiske og erhvervsøkonomiske fag. Du lærer bl.a. om organisationsteori, ledelse og økonomi, så du bliver i stand til at lave målrettede it-løsninger.Efter bacheloruddannelsen kan du fortsætte på en kandidatuddannelse. Du vil have jobmuligheder som fx it-konsulent eller produktudvikler inden for design af software. ...

  Provider NameIT-Universitetet i København (IT UNI i KBH)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Softwareudvikling

  Du får viden og kompetencer til at deltage i store it-udviklingsprojekter og lærer at bruge forskellige databasetyper samt at tænke i nyudvikling af eksisterende systemer. Du lærer samtidig at håndtere og formidle processen omkring sofwareudviklling.Du har mulighed for at varetage mange forskellige typer job inden for it-branchen, som fx systemudvikler, projektleder eller sikkerhedskonsulent. ...

  Provider NameTeknologi & Business, Sofiendalsvej (PH UC N Sofie)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Softwareudvikling og-teknologi

  Du får en indgående viden om softwaredesign, programmeringssprog, databaser, distribuerede systemer, kunstig intelligens, algoritmer, softwareudviklingsprocesser, kravsspecifikation og organisation og ledelse. Som færdiguddannet vil du have mulighed for at varetage flere typer af stillinger i it-branchen. Du kan fx finde arbejde som system- og produktudvikler, it-konsulent eller projektleder. ...

  Provider NameIT-Universitetet i København (IT UNI i KBH)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Spil

  Ud over at være underholdning kan computerspil også bruges som læringsværktøj eller en vej til socialt samvær. På kandidatuddannelsen vil du få indsigt i både tekniske, sociale, æstetiske og narrative aspekter af computerspil. Alt efter specialisering kan du arbejde med spiludvikling og softwareudvikling eller inden for fx kommunikationsbranchen. ...

  Provider NameIT-Universitetet i København (IT UNI i KBH)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Statistik

  Uddannelsen stiller krav til såvel fantasi som til matematisk viden, og du lærer både om sandsynlighedsregning, statistiske teorier og praktisk datahåndtering. Du har på kandidatdelen mulighed for at specialisere dig.Som statistiker kan du arbejde med forskning eller finde arbejde inden for den offentlige administration eller i private forsikringsselskaber. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Teknisk Manager Offshore

  Uddannelsen til teknisk manager offshore er en overbygning på uddannelsen til driftsteknolog offshore. Den giver mulighed for at arbejde med både tekniske og ledelsesmæssige opgaver. Som færdiguddannet kan du arbejde i forskellige typer af virksomheder i offshorebranchen, fx i vindmølleindustrien eller på boreplatforme. ...

  Provider NameErhvervsakademi SydVest (EA SydVest)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Webkommunikation

  Du lærer at anvende teorier og metoder inden for kommunikation samt læring og it, og du lærer at opbygge webbaserede informations- og vidensarkitekturer til formidling og e-læring. Efter kandidatuddannelsen har du mulighed for at arbejde inden for et bredt spektrum i kommunikationsbranchen. Det kan fx være som webmaster, webredaktør, it-projektleder eller e-læringskoordinator. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Kolding (HHS.Kolding)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages