• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 155 items
 1. környezettudatos építési szakmérnök

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik magas színvonalon környezettudatos és fenntartható beruházást, tervezési, kivitelezési, üzemeltetési és kutatás-fejlesztési munka végzésére alkalmasak. A képzés során elsajátítható kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:  * a teljes beruházási, tervezési/kivitelezési és üzemeltetési folyamat vezetésének/áttekintésének képessége, a szaktervezői munkák összefogása;  * a gyorsan változó építészeti trendek, épületszerkezetek és technikai megoldások közül a „fenntarthatók” kiválasztását és alkalmazását segítő szaktudás biztosítása a stratégiai gondolkodás fejlesztése;  * a komplex épített környezetben felmerülő átfogó és speciális szakmai problémák gyors felismerése;  * a feladatok kreatív, innovatív, kutató jellegű megoldásának készsége;  * az önképzés képességének, a szakirodalomban való tájékozódás készségének elmélyítése;  * eligazodási képesség a jogi/társadalmi/gazdasági és a szakmai szabályozások területén. Személyes adottságok, készségek:Kiemelt feladat az építészeti/épületszerkezeti/általános koncepcióalkotási és feldolgozási kreativitás fejlesztése, ennek eszközei:  * kollektív (csapat-) munkára való alkalmasság,  * stratégiai gondolkodásra késztetés,  * a hatékony problémafelismerési és –megoldási készség,  * nyitottság a társadalomtudományok ismeretanyagai felé,  * kreativitás,  * jó kommunikációs készség. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:A képzés során szerzett ismereteket az alábbi területeken használhat ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. diplomás településmarketing szakreferens

  A képzés során megszerezhető személyes adottságok és készségek:  elemző, problémamegoldó készség; döntésképesség; szakmai elhivatottság; elkötelezettség, felelősségtudat, szervezőkészség; precizitás, irányítókészség, gyakorlatias feladatértelmezés; magas szintű kommunikáció; racionalitás, térszemlélet és lokális gondolkodás, komplex feladatmegoldó készség.   A képzés során megszerezhető alapozó tudáselemek: közgazdasági, pénzügyi, számviteli, közigazgatási és adózási ismeretek; gazdasági jogi, vállalkozási, statisztikai, informatikai ismeretek; marketing és menedzsment ismeretek.   A képzés során megszerezhető szakmai és szakma specifikus tudáselemek: marketingmenedzsment, regionális gazdaságtani és településfejlesztési ismeretek; marketing eszközökhöz kapcsolódó ismeretek; településmarketing elemzéséhez és tervezéséhez kapcsolódó speciális ismeretek.   A szakképzettség birtokában a diplomás településmarketing szakreferens legyen képes felismerni és értelmezni a gazdasági folyamatok szerepét és összefüggéseit a települések fejlődésében; felismerni és értelmezni a globalizáció egyre erősödő hatását az egyes területi szintek, települések működésére; megérteni az alapvető közgazdasági és regionális gazdaságtani, marketing ismeretek alapján a térségi gazdasági jelenségeket;  átlátni a települések döntési lehetőségeit a hazai közigazgatásban; részt venni a települési szintű marketingstratégiai fejlesztésekben; megítélni a települések lehetőségeit és ennek alapján fejlesztési célokat megfogalmazni; alkalmazni a pályá ...

  Awarding bodyNeumann János Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. településmarketing szakközgazdász

  A képzés során megszerezhető személyes adottságok és készségek:  ⦁ elemző, problémamegoldó készség; ⦁ döntésképesség; ⦁ szakmai elhivatottság, elkötelezettség; ⦁ felelősségtudat, szervezőkészség, precizitás, irányítókészség; ⦁ gyakorlatias feladatértelmezés; ⦁ magas szintű kommunikáció; ⦁ racionalitás, térszemlélet és lokális gondolkodás; ⦁ komplex feladatmegoldó készség.   A településmarketing szakközgazdász képes ⦁ felismerni és értelmezni a gazdasági folyamatok szerepét és összefüggéseit a települések fejlődésében; ⦁ felismerni és értelmezni a globalizáció egyre erősödő hatását az egyes területi szintek, települések működésére; ⦁ megérteni az alapvető közgazdasági és regionális gazdaságtani, marketing ismeretek alapján a térségi gazdasági jelenségeket;  ⦁ átlátni a települések döntési lehetőségeit a hazai közigazgatásban; ⦁ részt venni a települési szintű marketingstratégiai fejlesztésekben; ⦁ megítélni a települések lehetőségeit és ennek alapján fejlesztési célokat megfogalmazni; ⦁ alkalmazni a pályázati úton elérhető pénzeszközök elnyerésének és felhasználásának elméleti és technikai ismereteit;  ⦁ megítélni a település- és vidékfejlesztéssel kapcsolatos legújabb híranyagokat; ⦁ a témakörrel kapcsolatos nemzetközi, EU-s és hazai anyagokban eligazodni, a szakmai fórumokon érdemben részt venni; ⦁ az EU-s és hazai fejlesztési politikát megérteni és megítélni.   A képzés során megszerezhető szakmai és szakmaspecifikus tudáselemek: ⦁ marketingmenedzsment, regionális gazdasá ...

  Awarding bodyNeumann János Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. városfejlesztési társadalmi tanácsadó

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett elméleti és módszertani ismereteik birtokában képesek a szakpolitika alkotásában való részvételre, az innovatív és komplex megközelítések alkalmazására a fejlesztési célok meghatározásában, stratégiák kidolgozásában, valamint a megvalósításban való aktív részvételre a városfejlesztés társadalmi kérdései terén.         A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:* a helyi/területi gazdasági fejlődést érintő környezeti és a szociális hatások és komplexitásuk megértése;* a városi szövet átalakításában megnyilvánuló városfejlesztés megértése;* a városfejlesztési kihívásokkal kapcsolatos politikai válaszok kritikai elemzése;* a társadalmi viták különböző résztvevői érdekeinek megértése;* a képviseleti és a participatív demokrácia lehetőségeinek és korlátainak megértése;* a jó kormányzás helyi kihívásainak és lehetőségeinek megértése;* a globális átalakulások új kihívásainak beazonosítása;* az európai és hazai városokra jellemző komplex térbeli (fizikai, társadalmi, gazdasági) fejlődési folyamatok jellemző társadalmi-gazdasági mozgatórugóinak megértése;* a városi, illetve térségi szintű integrált területi szemléletű stratégiai tervezés lényegének és összefüggéseinek megértése;* az operatív városfejlesztés logikájának és eszköztárának megértése;* a komplex beavatkozások (építési és szociális) eszközeinek, összefüggéseinek és projekt-előkészítési logikájának megértése. A képzés végzettek ismerik:* a társadalom, a gazdaság, a ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. vízgazdálkodási szakmérnök

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák: A szakirányú továbbképzésben végzettek képesek: ⦁ a területi vízgazdálkodási problémák feltárására, megoldására; ⦁ az ár- és belvízi jelenségek felismerésére, kezelésére; ⦁ ár- és belvízvédekezés műszaki problémáinak megoldására, javaslatok készítésére; ⦁ a hidroinformatikai rendszerek alkalmazására; ⦁ a környezeti vízminőségi események minősítésére, beavatkozási lehetőségek alkalmazására; ⦁ komplex területi vízgazdálkodási tervek készítésére, problémák felismerésére, azonosítására, valamint a szükséges beavatkozásra történő javaslat tételére; ⦁ töltések állékonyság-problémáinak elemzésére, felismerésére, beavatkozási lehetőségek kiválasztására, a választott módszer gyakorlati kivitelezésére; ⦁ vízügyi információs rendszer (VIZIR) alkalmazására; ⦁ 1D hidrodinamikai modell gyakorlati alkalmazására – vízmozgás sajátosságainak modellezésére folyókban és csatornákban; ⦁ környezeti kárelhárítási feladatok elvégzésére (árvíz-, belvíz-, és vízminőségvédelem); ⦁ vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységek irányítására.   A képzés során megszerezhető tudáselemek: ⦁ vízjog és vízügyi igazgatás; ⦁ vízgyűjtő gazdálkodás; ⦁ alkalmazott hidrológia;  ⦁ ár- és belvízvédelmi létesítmények üzemeltetése;  ⦁ vízrendszerek modellezése;  ⦁ pályázati szakismeretek;  ⦁ gazdálkodási ismeretek;  ⦁ környezeti kárelhárítás.   A jelentkezőktől elvárt személyes adottságok, készségek: ⦁ elemző, problémamegoldó készség; ⦁ ...

  Awarding bodyNeumann János Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. vízgazdálkodási szakreferens

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák: A szakirányú továbbképzésben végzettek képesek: ⦁ a területi vízgazdálkodási problémák feltárására, megoldására; ⦁ az ár- és belvízi jelenségek felismerésére, kezelésére; ⦁ koordinációra az ár- és belvízvédekezés műszaki problémái megoldásának előkészítésében; ⦁ a hidroinformatikai rendszerek alkalmazására; ⦁ a környezeti vízminőségi események minősítésére, beavatkozási lehetőségek alkalmazására; ⦁ komplex területi vízgazdálkodási tervek készítésére; ⦁ töltések állékonyság-problémáinak elemzésére, felismerésére, beavatkozási lehetőségek kiválasztására, a választott módszer gyakorlati kivitelezésére; ⦁ vízügyi információs rendszer (VIZIR) alkalmazására; ⦁ 1D hidrodinamikai modell gyakorlati alkalmazására – vízmozgás sajátosságainak modellezésére folyókban és csatornákban; ⦁ környezeti kárelhárítási feladatok elvégzésére (árvíz-, belvíz-, és vízminőségvédelem); ⦁ települési vízgazdálkodási problémák felismerésére, és a megoldási módozatok előterjesztésére; ⦁ vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységek előkészítésére, a végrehajtásban való szakmai munka végzésére.   A képzés során megszerezhető tudáselemek: ⦁ vízjog és vízügyi igazgatás; ⦁ vízgyűjtő gazdálkodás; ⦁ alkalmazott hidrológia; ⦁ ár- és belvízvédelmi létesítmények üzemeltetése; ⦁ vízrendszerek modellezése; ⦁ pályázati szakismeretek; ⦁ gazdálkodási ismeretek; ⦁ környezeti kárelhárítás.   Személyes adottságok, készségek: ⦁ elemző, prob ...

  Awarding bodyNeumann János Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. belsőépítész-tervező szakmérnök

  Kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:Az általános cél olyan szakemberek képzése, akik magas színvonalú belsőépítészeti tervezési munka végzésére széles körűen alkalmasak. A szakon végzettek ismerik:- a teljes tervezési folyamatot,- a szaktervezői munkák generálásának folyamatát,- a szaktervezői munka hatását a teljes építész-tervezési folyamatra/ban,- a gyorsan változó belsőépítészeti és desing trendek alapelveit és az alapelvek alkalmazását,- a szükséges jogszabályok elveit, eligazodnak a jogszabályok és a szakmai szabályozások területén. A szakon végzettek alkalmasak:- az épített környezetben felmerülő szakmai problémák gyors felismerésére,- belsőépítészeti feladatok kreatív megoldására a jogszabályi kereteken belül,- csoportmunka vezetésére a tervezési feladatok területén,- építészeti tervezési folyamat kezdetétől a felelős építész-tervező alkotó társaként a téralakítást a megfogalmazott alapelvek mentén erősíteni. Személyes adottságok és készségek:Kiemelt feladat a tervezői kreativitás fejlesztése, ennek eszközei:- műszaki érzék, tervezőkészség,- kreativitás,- problémafelismerési és -megoldási készség,- kollektív (csapat-) munkára való alkalmasság,- a strukturált gondolkodás,- a hatékony problémamegoldás,- jó kommunikatív képességek. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:A képzés során szerzett ismereteket az alábbi területeken használhatják a végzettek:- általános belsőépítész-tervezői szakterületen,- speciális építészmérnöki/építőművész tervezői szakterüle ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. európai uniós területi tervezési és urbanisztikai szakmenedzser

  Elsajátítandó kompetenciák:  A szakirányú továbbképzésben végzettek képesek ­ a köz- és a magánszféra munkahelyein a terület- és településfejlesztés problémáinak elemzésére; ­ regionális és települési szinten az összefüggések feltárására; ­ terület- és településfejlesztéssel, urbanisztikával és területi tervezéssel kapcsolatos döntések előkészítésére és meghozatalára; ­ a kiválasztott földrajzi téregységben a helyzetelemzés és a helyzetértékelés elkészítésére, valamint terület- és településfejlesztési koncepciók, stratégiák és programok készítésére, ezek publikálására, előadására és megvédésére; ­ a regionális politikához kötődő érdekegyeztetési mechanizmusok kezelésére,  ­ a terület- és településfejlesztéshez kapcsolódó pályázatok elkészítésére. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: ­ általános, azaz a területfejlesztéshez, területi tervezéshez és urbanisztikához kapcsolódó elméleti alapozó ismeretek: a területfejlesztés elméleti kérdései, a területfejlesztés társadalmi és politikai alapjai, a területfejlesztés környezeti alapjai, a területfejlesztés technikai háttere; ­ alkalmazott, azaz a területfejlesztéshez, területi tervezéshez és urbanisztikához kapcsolódó gyakorlat- és problémaorientált ismeretek: a területfejlesztés gyakorlati kérdései, a területfejlesztés és az egyes ágazatok közötti kapcsolat, a városfejlesztés elméleti és gyakorlati kérdései; ­ specifikus, azaz a területfejlesztéshez, területi tervezéshez és urbanisztikához kapcsolódó, a települési önkormányzati, urbanisztikai és településfejlesztés ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. hidrológus

  A képzés célja olyan korszerű természettudományos szemlélettel és ismeretanyaggal rendelkező szakemberek képzése, akik elsősorban a vízügyi szolgálatban, a vízgazdálkodásban, egyes vízügyi hatósági feladatok ellátásában – a feladatok hidrológiai vonatkozásainak megalapozásában, értékelésében és ezek alapján a döntés előkészítésben való közreműködésben –, valamint a környezetvédelem és a természetvédelem egyes területein is mind az operatív munkában, mind az alap- és alkalmazott kutatási feladatok megoldásában képesek magas színvonalon, tevékenyen részt venni.   A szakirányú továbbképzésben végzettek ismeretekkel rendelkeznek a következő területeken: * a hidrológiai körfolyamat és elemeinek (csapadék, párolgás, intercepció, beszivárgás, talajnedvesség, talajvíz, folyó- és állóvizek) térbeli és időbeli jellemzői, azok mérése és számítása, beleértve az elemek közötti kapcsolatot is; * a hazai vízrajzi-hidrológiai monitoring felépítése, működése, az adatok elsődleges feldolgozása és archiválása; * a hidrológiai modellezés tervezésének és kivitelezésének fő szakaszai és munkafolyamatai; a csapadék-lefolyás modellezés alapjai, térinformatikai eljárások alkalmazása a hidrológiai modellezésben * az üledékes kőzetek kémiai összetétele; az üledékes kőzetek rendszere, felismerése, leírása; az egyes kőzettípusok hidrológiai vonatkozásai, vízzáró, vízvezető kőzetek; * valószínűségszámítás, matematikai (hidrológiai) statisztika, valószínűségi változó és jellemzői; eloszlás és sűrűségfüggvény, főbb típusok; valószínűségi vált ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. magasépítés- üveg és fém térhatároló szerkezetek szakmérnök

  A képzés célja:   - A szak lehetőséget kínál arra, hogy az építő- és építészmérnökök a magasépítés épületszerkezeti, energetikai és technológiai problémaköreiben – a korábbi tanulmányaik során megszerzett – szakmai tudásukat bővítsék, valamint új gazdasági és vezetői ismeretekre tegyenek szert.   - A szak az utolsó félévben három speciális témakörre összpontosít, ezek: az üvegszerkezetek, az épületenergetika és a szakipari technológiák. Az oktatás célja az, hogy az építés leginkább aktuális területein korszerű tudásanyagot adjon át, és kialakítsa ezen ismeretek magas szintű alkalmazásának képességét.   - A végzett szakmérnökök az üveg és fém térhatároló szerkezetek ismeretkörében kiemelkedő tervezői, kivitelezői és szaktanácsadói tudásra tesznek szert.A képzés során megszerezhető ismeretek:A magasépítés – üveg és fém térhatároló szerkezetek szakmérnök-jelölt az alábbi területeken bővíti tudását:   - anyagtani és technológiai,   - tartó- és épületszerkezeti,   - épületfizikai és energetikai,   - szakipari és üvegszerkezetes,   - műszaki-gazdasági elemzési,   - minőségbiztosítási,   - vezetési.A képzés során fejlesztendő adottságok, képességek, kompetenciák:A fejlesztés területei:   - elemző és problémakezelő készség,   - komplex feladatmegoldó képesség,   - új tevékenységi területek feltárására, kiépítésére, fejlesztésére és működtetésére irányuló tehetség,    - vezetői feladatok ellátására való alkalmasság. A szakképzettség alkalmazása, a végzett szakmérnökök tevékenységi köre:   - A szakmérnök képes lesz speci ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages