• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 86 items
 1. Sydasienstudier

  Der bliver hovedsageligt fokuseret på Indien, som er det største og vigtigste land i regionen.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet kandidat har du jobmuligheder som fx tolk og oversætter. Det kan både være i private virksomheder eller i internationale organisationer som FN eller WTO. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Indianske sprog og kulturer

  Uddannelsen tilbyder undervisning i arkæologi, historie, lingvistik, antropologi og kunsthistorie. Du beskæftiger dig desuden med ikonografi, ruiner, samfundsstrukturer og landbrug og får mulighed for at læse tekster med hieroglyffer.Med en bacheloruddannelse kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du kan derefter komme til at arbejde med bl.a. ulandsforhold eller med formidling på museer, arkiver og biblioteker. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. International virksomhedskommunikation- arabisk og kommunikation

  Kommunikationsdelen handler om at analysere og planlægge arbejdet med kommunikation, både internt i en virksomhed eller en organisation og eksternt med kunder og samarbejdspartnere.Efter bacheloruddannelsen kan du fortsætte på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du være i stand til at løse internationale kommunikationsopgaver i virksomheder, organisationer og offentlige institutioner, fx EU. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Odense (Syddansk/Odense)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Arabisk- og islamstudier

  Du lærer at skrive og tale arabisk, hvilket gør dig i stand til at læse arabiske tekster på originalsproget.Bacheloruddannelsen giver adgang til en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for mange forskellige områder som fx i erhvervslivet, turismen, medierne, efterretningstjenesten, bistands- eller flygtningesektorerne. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Spansk sprog og kultur

  Du bliver også undervist i litteraturteori og får kendskab til litterære teorier og metoder. Du arbejder med at analysere både moderne og ældre episke, lyriske og dramatiske tekster og med at placere teksterne i en historisk og idemæssig sammenhæng.Bacheloruddannelsen giver adgang til at læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet har du jobmuligheder inden for bl.a. kommunikation, formidling, undervisning og oversættelse. Det kan fx være i private virksomheder, der samarbejder med spansktalende lande. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Grafisk kommunikation

  Du lærer at anvende grafisk design ved planlægning af kommunikationsopgaver. Du kan bl.a. beskæftige dig med kommunikation og kampagner til annoncer eller med radio og events. Du kan også lave brochurer og magasiner til fx hjemmesider.Med en uddannelse i grafisk kommunikation kan du bl.a. blive ansat som grafisk designer, web-designer, art director mm. Du vil typisk finde job i kreative virksomheder, hos kommunikationsbureauer eller på tegnestuer. ...

  Provider NameUddannelsen i grafisk kommunikation i Haderslev (UC Sydd.grafisk)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Thai

  Du får indsigt i komplicerede sproglige konstruktioner og vil tilegne dig en række analytiske og sproglige kompetencer. Du bliver desuden præsenteret for videnskabsteoretiske og metodiske problemstillinger, der vedrører Sydøstasien.Efter bacheloruddannelsen kan du fortsætte på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du kunne varetage forskellige formidlingsopgaver i firmaer og virksomheder, der beskræftiger sig med handel i Sydøstasien eller med udviklingsarbejde. Du kan også finde job som oversætter eller tolk. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Østeuropastudier

  Du lærer om flere af de østeuropæiske landes historie og kultur. En del af undervisningen tager udgangspunkt i den kommunistiske styreform, som i mange år har præget Østeuropa.Du kan efter bacheloruddannelsen læse videre på en kandidatuddannelse. Der vil være jobmuligheder inden for kommunikation, formidling og oversættelse. Det kan fx være i virksomheder, der har afdelinger eller samarbejdspartnere i Østeuropa. ...

  Provider NameAarhus Universitet (Aarhus Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Tysk

  Du bliver også undervist i litterær analyse og får kendskab til teksternes politiske og kulturelle samtid. Du får desuden kendskab til tysk historie og de strømninger, der har præget landets historie.Med bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for kommunikation, formidling, undervisning og oversættelse. Det kan være inden for det offentlige, i organisationer eller i private virksomheder, der har kontakt til tysktalende lande. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. International virksomhedskommunikation- sproglig og kulturel formidling

  Du lærer at løse virksomheders og organisationers interne og eksterne kommunikationsopgaver, herunder også kommunikation på fremmedsprog.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Dine jobmuligheder som fædiguddannet kan fx være kommunikations- eller sprogmedarbejder i internationale virksomheder og organisationer. Du kan også stå for sproguddannelse af en virksomheds medarbejdere. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Sønderborg (HHS.Sønderb/OU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages