• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 91 items
 1. Diplomingeniør- bæredygtig energiteknik

  Du bliver i stand til at løse energiteknologiske problemstillinger samtidig med, at der tages hensyn til miljø, samfund og økonomi. Du vil få undervisning inden for bl.a. det termiske, elektriske, mekatroniske område og lærer samtidig om økonomi og miljø.Som færdiguddannet vil du kunne få job i virksomheder, der beskæftiger sig med rådgivning, udvikling, salg og produktion af energisystemer, samt i offentlige forvaltninger der varetager miljø og tekniske områder. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Skibsfører

  I starten af uddannelsen lærer du om den teoretiske del af skibsfart, bl.a. søsikkerhed, meteorologi og skibsteknik. Senere kommer du i søpraktik, hvor du afprøver dine teoretiske og tekniske færdigheder såvel som dine personlige lederegenskaber.Uddannelsen kvalificerer dig til at sejle som styrmand og skibsfører, når du har fået et sønæringsbevis efter din eksamen. Du kan sejle i danske eller internationale farvande og arbejde på færgeoverfarter eller i rederier. Du kan også vælge en lederkarriere på land, fx i det private erhvervsliv. ...

  Provider NameSvendborg International Maritime Academy, SIMAC (SIMAC)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Diplomingeniør- mekatronik

  Uddannelsen forener ingeniørfaglig viden med teknologisk og menneskelig indsigt. Du får en grundig viden om mekanik, logistik, software, robotteknologi og elektronik, og du bliver trænet i at samarbejde i projektteams.Som færdiguddannet diplomingeniør i mekatronik kan du finde job i virksomheder, der udvikler og designer produkter med teknologi-indhold. Du kan fx blive ansat som teknisk konsulent, rådgivende ingeniør eller projektleder. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Sønderborg (HHS.Sønderb/OU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Diplomingeniør- produktion

  Du lærer at kunne medvirke til udvikling af danske og internationale virksomheder, der produktudvikler, sælger og producerer deres varer og services i hele verden. Produktionsingeniører arbejder tværfagligt med områder som fx fabriksetablering og indretning, ledelse, planlægning, driftsøkonomi og it-anvendelse i en virksomhed.Uddannelsen kvalificerer dig til at varetage en lang række job i forskellige typer af produktionsvirksomheder i den private sektor. Desuden er der jobmuligheder i handels- og servicevirksomheder, i offentlige organisationer og i konsulentbranchen. ...

  Provider NameDTU Ballerup Campus (DTU Ballerup)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Diplomingeniør- nanoteknologi

  På uddannelsen lærer du at arbejde med udvikling af nye materialer og produkter. Du lærer også om samspillet mellem menneske, teknologi og samfund og får kendskab til nanoteknologiske måleteknikker.Som færdiguddannet diplomingeniør i nanoteknologi kan du finde job i fx bioteknologiske virksomheder, farmaceutiske firmaer, nanotek-firmaer eller i katalysatorindustrien. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Diplomingeniør- kemi

  Du får undervisning i bl.a. kemisk og bioteknologisk procesteknik, almen og organisk kemi samt fysik og matematik. Uddannelsen giver dermed den nødvendige teoretiske baggrund for at kunne udføre den praktiske del af jobbet. Du får erfaring med arbejdsområderne under den indlagte praktikperiode.Som kemiingeniør kan du arbejde med udvikling og rådgivning i virksomheder, der arbejder med kemiske processer. Det kan bl.a. være i levnedsmiddel- og medicinalindustrien, i laboratorier og ved miljøforvaltninger. ...

  Provider NameDTU Lyngby Campus (DTU Lyngby)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Skov- og landskabsingeniør

  Uddannelsen indeholder et praktikophold på trekvart år, som du kan tage i både Danmark og udlandet. Her arbejder du konkret med den viden, du har fået på uddannelsen, fx om skovdrift, træproduktion, naturgenopretning eller pleje af vådområder.Som skov- og landskabsingeniør kan du arbejde inden for en bred vifte af naturforvaltningsopgaver i privat og offentligt regi. Det kan fx være som skovfoged, driftsleder, entreprenør eller selvstændig rådgiver. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Katastrofe- og risikomanager

  Uddannelsen lærer dig at deltage i beredskabsfaglige planlægnings- og udviklingsopgaver såvel nationalt som internationalt og at analysere en organisations eller virksomheds sårbarhed over for risici.Efter endt uddannelse har du mulighed for at arbejde med risikoanalyse og beredskabsplanlægning i offentlige og private virksomheder eller i beredskabet i kommunerne eller staten. ...

  Provider NameKatastrofe- og risikomanageruddannelsen Metropol (Metropol Sigurd)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Diplomingeniør- it

  Du lærer også at planlægge og udvikle systemer til virksomheder som fx kan sikre bankers it-systemer. Samtidig får du en teoretisk og praktisk viden om metoder og teknologier til informationsbehandling og datalogi.Som it-ingeniør kan du arbejde med computerteknologi, netværkssystemer, internet, kommunikation og programmering. Du kan bl.a. også finde job, hvor du beskæftiger dig med udvikling af eller rådgivning om it-systemer i samarbejde med programmører og dataloger. ...

  Provider NameDTU Ballerup Campus (DTU Ballerup)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Diplomingeniør- bioteknologi

  Du lærer også om den teknologi, der bruges, og får en grundig ingeniørfaglig og teknisk viden om drift og produktion i forbindelse med anlæg, der bygger på bioprocesser.Dine jobmuligheder som færdiguddannet diplomingeniør kan være som forsøgs- og udviklingsingeniør samt inden for arbejde med udvikling af nye anlæg inden for biologisk produktion og spildevandsprocesser. Du kan også finde job i den industrielle produktion inden for eksempelvis fødevare-, medicin- eller miljøområdet. ...

  Provider NameIngeniørhøjskolen Aarhus Universitet (IhÅ)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages