• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 91 items
 1. Diplomingeniør- trafik og transport

  Du får viden om de tekniske og samfundsfaglige beregninger og løsninger, der ligger bag de store investeringer i en trafikal infrastruktur, og du lærer at benytte matematik og it i udarbejdelsen af dine løsningsmodeller.Som færdigudddannet diplomingeniør har du mulighed for at arbejde i transportvirksomheder, trafikselskaber, offentlige styrelser eller rådgivende ingeniørfirmaer. ...

  Provider NameDTU Ballerup Campus (DTU Ballerup)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Forsikringsmatematik

  Forsikringsmatematikere arbejder med en kombination af tal, jura og menneskers ve og vel. Du får en teoretisk baggrund for bl.a. at kunne analysere og beregne diverse risikofaktorer - en forudsætning for at kunne tegne en forsikring for enkeltpersoner eller virksomheder.Med en bacheloruddannelse i forsikringsmatematik kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du har fremtidige muligheder for at arbejde inden for bl.a. forsikringsbranchen, i finanssektoren eller inden for offentlig administration. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Forsikringsmatematik

  Gennem valgfag og speciale får du mulighed for at specialisere dig inden for de områder af faget, du finder mest interessante. Som kandidat i forsikringsøkonomi kan du blive ansat i et forsikringsskab, i en bank eller en anden finansiel institution. Her kan du bl.a. arbejde med at løse statistiske og risikoteoretiske problemer. Du kan også finde beskæftigelse i den offentlige administration. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Fysik

  På uddannelsen opnår du viden om de grundlæggende fysiske love ved at lære om fx relativitetsteori, kvantefysik og elektomagnetisme. Fysik er lige dele teori og eksperimentelt arbejde.Med en bacheloruddannelse i fysik kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du bl.a. kunne arbejde i kemiske virksomheder, højteknologiske produktionsvirksomheder eller på hospitaler. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Fysik

  Gennem valgfag og speciale får du mulighed for at specialisere dig inden for de områder af faget, du finder mest interessante.Som kandidat i fysik kan du fx finde beskæftigelse i undervisningssektoren på gymnasier og universiteter eller i it-virksomheder, hospitaler mv. Ud over undervisning vil du vil kunne arbejde med forsknings- og udviklingsopgaver. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Fysiske fag

  Uddannelsen giver en grundig indføring i fysikkens love og regler, fx inden for klassisk mekanik, kvantemekanik, elektromagnetisme, termodynamik, eksperimentelle og numeriske metoder. På andet og tredje år specialiserer du dig mere og mere i enten fysik, astronomi, meteorologi, biofysik eller geofysik.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil efterfølgende have jobmuligheder inden for både den offentlige og den private sektor i forbindelse med forskning, udvikling, produktion, formidling og undervisning. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Fysiske fag

  Det kan fx være i partikelfysik, atomfysik, faststoffysik, komplekse systemers fysik, kernefysik og kvanteinformationsteknologi. Undervisningen indeholder både teoretisk undervisning, praktiske forsøg i laboratorier samt arbejde i felten. Som færdiguddannet fysiker har du mulighed for at blive ansat i mange forskellige brancher. Det kan være inden for forskning i offentligt eller privat regi, eller i finansverdenen, undervisningsverdenen, it-branchen eller til fx olieefterforskning. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Geofysik

  Det kan være i relation til klimaforhold, afdækning af olie- og gasforekomster eller forskning i jordskælv og vulkaner. Uddannelsen indeholder en kombination af matematisk og fysisk teori kombineret med praktiske eksperimenter og undersøgelser. Som geofysiker kan du arbejde med eftersøgning af olie og gas, satellitobservationer, miljøbeskyttelse eller vejrforudsigelser i offentlige og private institutioner eller i ingeniørfimaer. ...

  Provider NameAarhus Universitet (Aarhus Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Global virksomhedsinformatik

  It skaber konstant nye muligheder for, hvordan vi arbejder, og hvordan virksomheder organiserer sig. Uddannelsen kombinerer teorier og metoder fra de samfundsfaglige, forretningsmæssige og tekniske områder, og fokuserer på hvordan mennesker, kultur, forretning og it spiller sammen i en globaliseret verden.Efter bacheloruddannelsen kan du fortsætte på en kandidatuddannelse. Du vil have jobmuligheder som it-arkitekt, forretningsudvikler, procesanalytiker eller projektkoordinator. ...

  Provider NameIT-Universitetet i København (IT UNI i KBH)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Have- og parkingeniør

  Du får desuden undervisning i økonomi, borgerinddragelse, innovation og markedsføring i relation til byens natur. Som et vigtigt element i uddannelsen er der to praktikperioder på i alt trekvart år.Med en uddannelse som have- og parkingeniør kan du arbejde i både privat og offentligt regi som projektleder, driftsleder, parkforvalter eller som rådgiver i eksemplevis grøn klimatilpasning. ...

  Provider NameSkovskolen (Skovskolen)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages