• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 33 items
 1. Színháztechnikus, szcenikus

  A képesítéssel rendelkező képes: a kapott tervek alapján megtervezni a munkafolyamatokat és felmérni az ahhoz szükséges technikai eszközöket és anyagszükségletet színházi műszaki rajzokat értelmezni, és megvalósítani a munkájával összefüggő dokumentációk kezelni megtervezni és lebonyolítani az előadás színpadtechnikai folyamatait alkalmazni az intézményre vonatkozó biztonságtechnikai előírásokat ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Mezőgazdasági gépésztechnikus

  A képesítéssel rendelkező képes: a feladat elvégzéséhez szükséges agrárműszaki erőforrásokat a mezőgazdasági termelés gépeihez, valamint az adaptereket kiválasztani, tápanyagpótlást végezni, talajművelést végezni, vetés, ültetés és palántázás munkáit végrehajtani, a növényápolást elvégezni, végrehajtani a takarmány-betakarítás munkáit, a gabona és az ipari növény betakarítására, gumós-, gyümölcs és zöldségnövények betakarítására, mezőgazdasági anyagmozgatást végezni, földutat építeni és karbantartani, tisztító-, szárítóés manipuláló berendezéseket üzemeltetni, raktározási munkákat végezni, takarmány-előkészítő gépet, berendezést üzemeltetni, állattartásban etető-, itatóés trágyaeltávolító berendezést, gépet üzemeltetni, fejő és tejkezelő gépet üzemeltetni, mezőgazdasági gép, gépegység állapotát diagnosztikai eszközökkel meghatározni és hibabehatárolást végezni, szerkezeti egységek, alkatrészek hiba felvételezését elvégezni, javítási, karbantartási dokumentációt értelmezni, készíteni és vezetni, karbantartási, javítási ütemtervet készíteni, javaslatot tenni a tervezett felújításra, a mezőgazdasági termelés gépeinek és erőforrásainak javítására, felújítására, ellenőrizni a gép funkcionális működését és átadni az üzemeltetőnek, irányítani a mezőgazdasági termelés gépeinek üzemeltetését, üzemfenntartását, betartani és betartatni az agrárágazat gépeinek üzemeltetése, javítása során a munka-, tűzés környezetvédelmi előírásokat. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Kohászati technikus

  A képesítéssel rendelkező képes: a minőség biztosítása érdekében a gyártási eljárás paramétereit (hőmérséklet, hatóanyag-felhasználás, villamos áram-erősség) folyamatosan mérni, ellenőrizni és mérnöki utasításra a gyártási jellemzőket megváltoztatni nyersvas vagy acél előállításakor a nagyolvasztóba kerülő anyagok mennyiségét és a hőmérséklet beállításait meghatározni képlékenyalakítást végezni az alapanyagokon és a technológiai folyamat különböző fázisaiból származó mintákon kohászati laboratóriumi vizsgálatokat végezni, végeztetni a zavartalan alapanyag-ellátást biztosítani az öntvényés a mintarajzok alapján az öntőmintákat gyártani, a formázás technológiai folyamatait ellenőrizni és irányítani a selejtanalitikai vizsgálatok alapján a selejt-okokat megszüntetni minőségellenőrzési, anyagvizsgálati feladatokat ellátni a kohászati anyag-előállítási technológiákat biztonságosan üzemeltetni a gyártmányokat vizsgálni és minősíteni a munkabiztonsági, tűzés környezetbiztonsági előírásokat betartani és betartatni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Craft- Agricultural Mechanics

  Craft - Agricultural Mechanics ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 5. Craft- Mechanical Automation and Maintenance Fitting

  Craft - Mechanical Automation and Maintenance Fitting ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 6. Craft- Toolmaking

  Craft - Toolmaking ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 7. Craft- Industrial Insulation

  Craft - Industrial Insulation ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 8. Craft- Sheet Metal Working

  Craft - Sheet Metal Working ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 9. Craft- Vehicle Body Repair

  Craft - Vehicle Body Repair ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 10. Craft- Heavy Vehicle Mechanic

  Craft - Heavy Vehicle Mechanic ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland

Pages