• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 125 items
 1. Teologi

  Gennem valgfag, praktik og speciale får du mulighed for at specialisere dig og skærpe dine individuelle kompetencer. De fleste færdiguddannede fra teologi vælger at blive præster i den danske folkekirke. Men som kandidat i teologi er der også mulighed for at komme til at arbejde inden for områder som fx medier og kommunikation og humanitært eller kirkeligt organisationsarbejde. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Kommunikation

  I studiet indgår overvejelser om, hvad der skal formidles, det faglige indhold, form, omfang, virkemidler, hvilke medier der skal tages i anvendelse, og i hvilke sammenhænge formidlingen indgår.Som færdiguddannet kandidat vil du have mulighed for at finde beskæftigelse inden for kommunikations-, informations-, medie- og it-sektoren. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Visuel kultur

  Du lærer om de billeder og symboler, som findes i alle former for billeddannelse, og om, hvordan disse optræder og har betydning i sociale, historiske og kulturelle sammenhænge. Jobmulighederne kan variere, alt efter hvilket fag du har valgt at kombinere uddannelsen med. Du vil kunne finde arbejde inden for fx museums- og informationsformidling, reklamebranchen eller forlagsbranchen. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Kultur- og sprogmødestudier

  I undervisningen vil du stifte bekendtskab med forskellige kulturforståelser og de sproglige aspekter heraf, og du får mulighed for at arbejde med konkrete kulturmøder historisk eller aktuelt både i og uden for Danmark.Kultur- og sprogmødestudier er et bachelorfag, der indgår som en del af en bacheloruddannelse på RUC. Den samlede uddannelse giver adgang til at læse videre på en kandidatuddannelse. Der er jobmuligheder inden for integration, kultur- og nyhedsformidling samt i uddannelsessektoren. ...

  Provider NameRoskilde Universitet (RUC)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Amerikanske studier

  Du lærer at forstå og analysere amerikansk kulturel identitet, samtidig med at du ser på USA's indflydelse på Danmark og resten af verden inden for forskellige områder. Du vil bl.a. kunne arbejde i virksomheder med forbindelse til det amerikanske marked eller som informationsmedarbejder eller journalistisk medarbejder med specialviden i amerikanske forhold. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Odense (Syddansk/Odense)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Performance-design

  Der fokuseres på de sociale og oplevelsesmæssige aspekter i fysiske rum i samspil med elektronisk kommunikation. Du lærer at analysere en målgruppes behov og værdier og at omsætte denne viden i det praktiske design af det fysiske møde. Performance-design er et bachelorfag, der indgår som en del af en bacheloruddannelse på RUC. Den samlede uddannelse giver adgang til at læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet kunne arbejde som konsulent inden for koncept- og event-udvikling eller som eventkoordinator i de kreative erhverv. ...

  Provider NameRoskilde Universitet (RUC)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Æstetik og kultur

  Du udvikler dine evner til at analysere æstetiske kulturfænomener og lærer at bruge din viden i praksis. Du har mulighed for at specialisere dig inden for et eller flere områder af faget og dermed få en individuel profil. Som kandidat i æstetik og kultur kan du bl.a. komme til at arbejde som kulturformidler, projektkoordinator, informationsmedarbejder, underviser eller forsker. ...

  Provider NameAarhus Universitet (Aarhus Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Journalistik

  Uddannelsen veksler mellem journalistisk produktion og teoretisk overvejelse over arbejdet. En færdig journalistisk uddannelse giver dig mulighed for at arbejde inden for forskellige medier, fx aviser, ugeblade, radio og tv eller med websteder på internettet. ...

  Provider NameRoskilde Universitet (RUC)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Medievidenskab

  Du arbejder med såvel tv, film og internet og uddyber din viden om forskellige genrer og kommunikationsmodeller. Under uddannelsen kan du også komme til at arbejde med produktion af både fakta og fiktion. Med en kandidatgrad kan du bl.a. finde beskæftigelse i film-, tv-, reklame- og it-branchen. Eller du kan arbejde med undervisning eller informations- og PR-arbejde. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Odense (Syddansk/Odense)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Diakoni

  Du lærer at vurdere religiøse og etiske problemstillinger inden for de sociale områder samt at rådgive om mulige løsninger. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for fx ældrepleje, sygehuse, krisecentre samt familie- og misbrugsrådgivning, hvor du vil kunne arbejde med bl.a. undervisning, udvikling og rådgivning. ...

  Provider NameAarhus Universitet (Aarhus Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages