• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 18320 items
 1. Fisker

  Samtidig får du viden om en fiskekutter som arbejdsplads og om, hvordan man klarer sig på søen i alt slags vejr. En anden side af uddannelsen handler om navigation, svejsning, radiokommunikation, brandbekæmpelse, arbejdssikkerhed, regler for søfart, og hvordan kutterens eller skibets motor virker. ...

  Provider NameFiskeriskolen (Fiskeri Sk.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Skibsassistent

  Det kan bl.a. være at fortøje skibet, holde vagt om natten og i tåget vejr samt spule dæk. Mens du uddanner dig til skibsassistent, er du skiftevis på søfartsskole og ude at sejle.Du arbejder både på dækket og i maskinen og får undervisning i håndværksfag og maritime fag. ...

  Provider NameNyborg Søfartsskole (Nyborg Søfart)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Skibskok

  Med uddannelsen vil du tilberede og servere mad på skibe i handelsflåden eller på passagerskibe. For at komme ud at sejle som skibskok i handelsflåden, skal du have afsluttet den 4-årige erhvervsuddannelse til kok, og du skal have bestået dette kursus for skibskokke. Kurset er for dig, der har lyst til at arbejde som kok om bord på et skib. Skibskokken tager sig af alt arbejde inden for kabysområdet, som er skibets køkken. ...

  Provider NameMARTEC (MARTEC)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Lokomotivfører

  Du kan blive lokomotivfører i S-tog eller ved fjerntrafikken. Hvis du arbejder som lokomotivfører ved S-togene, arbejder du i Københavnsområdet, er du lokomotivfører ved fjerntrafikken, kommer du rundt i hele landet. Du skal være ansat i en virksomhed, der driver jernbanedrift, for at tage uddannelsen til lokomotivfører. ...

  Provider NameCPH - Uddannelsescenter København Vest (CPH WEST - JUR)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Den Frie Lærerskole i Ollerup (Ollerupprøven)

  Du skal aflægge prøve i mindst to af de undervisningsfag, der indgår i uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. Et af undervisningsfagene skal almindeligvis være Dansk 1.-6. klassetrin, Dansk 4.-10. klassetrin, Matematik 1.-6. klassetrin eller Matematik 4.-10. klassetrin. ...

  Provider NameDen Frie Lærerskole (Frie Lærerskole)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Skibsfører (uden gymnasial uddannelse)

  Skibsføreruddannelsen kvalificerer til job som styrmand eller skibsfører med det overordnede ansvar for skibet I løbet af uddannelsen lærer du bl.a. om lastbehandling, meteorologi, miljøbeskyttelse, navigation og søvejsregler. Du bliver derudover radiocertificeret, og du får en sygdomsbehandler- og røgdykkeruddannelse. ...

  Provider NameMarstal Navigationsskole (Marstal Navigsk)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Bevægelsespædagog

  Undervisningen er baseret på en praktisk og helhedsorienteret tilgang til kroppen, og brug af musik, rytme og lyd fylder meget på uddannelsen. Du kan uddanne dig til bevægelsespædagog på Gotvedskolen, der er en privat uddannelsesinstitution. ...

  Provider NameGotvedskolen ()

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Det Nødvendige Seminarium

  Alle studerende bor og arbejder på skolen, og der lægges vægt på det kollektive og internationale aspekt i det indbyrdes samarbejde og i pædagogikken.Skolen optager også studerende fra udlandet, og derfor er undervisningssproget engelsk. ...

  Provider NameDet Nødvendige Seminarium (Det Nødv.Sem.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Pilot

  Desuden skal du planlægge flyvningen, bl.a. ved at indhente relevante oplysninger om vejr, rute og passagerer.På trafikflyveruddannelsen erhverver du det certifikat, som svarer til den flytype (fastvinget eller helikopter), du skal bruge i et job som civil erhvervspilot. Efter uddannelsen kan du blive ansat ved større eller mindre flyselskaber. ...

  Provider NameLearntofly APS ()

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Fiskeskipper

  Du har mulighed for at sejle som fiskeskipper på større fiskeskibe enten i Danmark eller i andre lande, afhængigt af om du uddanner dig til fiskeskipper af 3. eller 1. grad.For at blive fiskeskipper skal du tage en uddannelse på minimum 2½ år. Uddannelsen består af 2 års fartstid efterfulgt af ½ - 1½ års uddannelse på skipperskole eller navigationsskole. ...

  Provider NameSkagen Skipperskole (Skagen Skippsk.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages