• EQF Home Page Icon

Search

Search

Search results

Search found 124057 items
 1. Lukio

  Viikin normaalikoulu on Helsingin yliopiston koulu. Lukiossa painotetaan hyvää yleissivistystä, laadukasta opiskeluympäristöä, yhteistoimintaa ja yliopistoyhteistyötä. Koululla on kestävän kehityksen sertifikaatti vuosilta 2008 ja 2011 sekä Vihreä lippu vuodelta 2011. Koululla on useita uuden teknologian hankkeita, jotka ovat mahdollistaneet mm. moderneja opiskeluympäristöjä.  Koulu tarjoaa runsaasti soveltavia ja syventäviä kursseja. Erityisesti näitä on taito- ja taideaineissa, kuten kuvataiteessa, musiikissa, liikunnassa, kotitaloudessa ja käsityössä. Yliopisto-opintoja tarjotaan mm. biologiassa, fysiikassa, kemiassa, matematiikassa, tietotekniikassa ja historiassa. Koulussa on aktiivista oppilaskunta- ja tutortoimintaa, kestävän kehityksen toimintaa sekä erilaisia musiikki- ja ilmaisuproduktioita.  Lukion aikana on mahdollista suorittaa puheviestinnän päättökoe ja useita lukiodiplomeja. Vuosittain toteutamme lukioproduktiona musikaalin.  Lukio on kärkikouluja yo-tuloksissa. ...

  Provider NameHelsingin yliopiston Viikin normaalikoulu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Lukion lyhyiden vieraiden kielten linja

  Suomenkielinen lukio, lyhyiden vieraiden kielten ryhmään sijoitetaan hakijoita, jotka haluavat opiskella lukion lyhyitä (B2 ja/tai B3) vieraita kieliä ja joilla on riittävä keskiarvo. Lukion lyhyiden vieraiden kielten linjalle haetaan pelkästään lukuaineiden keskiarvon perusteella, eikä hakijalta edellytetä arvosanaa tai suoritusmerkintää tietystä A1- tai A2-kielestä. ...

  Provider NameHelsingin Suomalainen Yhteiskoulu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Lukion A-ranskan kielen linja

  Suomenkielinen lukio, ranskan kielen linjalle valitaan A-ranskaa peruskoulussa opiskelleita opiskelijoita. Lukion ranskan kielen linjalle hakevilta opiskelijoilta edellytetään, että heillä on päättötodistuksessaan A1-ranskasta arvosana tai A2-ranskasta arvosana tai suoritusmerkintä. ...

  Provider NameHelsingin Suomalainen Yhteiskoulu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Lukion A-venäjän kielen linja

  Suomenkielinen lukio, venäjän kielen linjalle valitaan A-venäjää peruskoulussa opiskelleita opiskelijoita. Lukion venäjän kielen linjalle hakevilta opiskelijoilta edellytetään, että heillä on päättötodistuksessaan A1-venäjästä arvosana tai A2-venäjästä arvosana tai suoritusmerkintä. ...

  Provider NameHelsingin Suomalainen Yhteiskoulu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Lukion A-saksan kielen linja

  Suomenkielinen lukio, saksan kielen linjalle valitaan A-saksaa peruskoulussa opiskelleita opiskelijoita. Lukion saksan kielen linjalle hakevilta opiskelijoilta edellytetään, että heillä on päättötodistuksessaan A1-saksasta arvosana tai A2-saksasta arvosana tai suoritusmerkintä. ...

  Provider NameHelsingin Suomalainen Yhteiskoulu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. IB Programme

  The International Baccalaureate (IB) Diploma programme is a comprehensive and rigorous two-year curriculum (for students aged 16-19) which gives its graduates general university entry qualifications worldwide. The IB Diploma Programme at Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu is preceded by a preparatory year, which serves as an introduction to the actual IB. During the preparatory year the students follow the national curriculum. The language of instruction is primarily English, with some courses taught in Finnish. However, a student does not need any knowledge of Finnish language to be able to complete the IB programme at SYK. Following the preparatory year, students choose their courses for their IB Diploma Programme from six subject groups. In addition to the six subjects, every IB student also completes three core requirements: the Extended Essay, Theory of Knowledge (TOK) and Creativity, Action, Service (CAS). The study of at least two languages is compulsory. At minimum a student needs to include one Language A and one Language B course in their studies. A student may also choose to study another Language A course instead of Language B. Students may choose their languages among English A, Finnish A, self-taught language A, French B and Finnish B. The Extended Essay is a 4000 word-limit research essay.  It offers the opportunity for IB students to investigate a topic of special interest, usually one of the student's six DP subjects, and acquaints them with the independent, high-level research and writing skill ...

  Provider NameHelsingin Suomalainen Yhteiskoulu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Lukion A-englannin kielen linja

  Suomenkielinen lukio, englannin kielen linjalle valitaan A-englannin opiskelijoita. Lukion englannin kielen linjalle hakevilta opiskelijoilta edellytetään, että heillä on päättötodistuksessaan A1-englannista arvosana tai A2-englannista arvosana tai suoritusmerkintä. ...

  Provider NameHelsingin Suomalainen Yhteiskoulu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Lukion yhteiskunta- ja talouslinja

  Lahden yhteiskoulun lukion yhteiskunta- ja talouslinja tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden painottaa yhteiskunnallisten ja talouteen liittyvien aineiden opiskelua osana lukio-opintoja. Yhteiskunta- ja talouslinjan kurssitarjontaan kuuluvat yhteiskuntaopin pakollisten ja valtakunnallisesti syventävien kurssien lisäksi seuraavat koulukohtaiset kurssit: Kansantalouden perusteita, Yrittäjyyden perusteet ja käytännön yrittäjyys. Yhteiskunta- ja talouspolitiikan kurssi sekä teemaopintoihin kuuluva Aktiivinen kansalainen. Lisäksi kurssitarjontaan kuuluvat talousmatematiikan kurssi, jossa keskitytään erityisesti talousopinnoissa tarvittaviin matematiikan taitoihin sekä maantieteen globalisaatio ja kestävä kehitys -kurssi. Kurssitarjonnan kautta opiskelijoilla on erinomainen mahdollisuus syventää omaa tietämystään kansantaloudessa. Opiskelijat voivat myös tutustua yrittäjyyteen ja yrityksen perustoimintoihin joko oman projektin kautta tai yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa. Kursseilla käsitellään laajasti ajankohtaisia yhteiskunnallisia teemoja ja opitaan tulkitsemaan erilaisia tilastoja ja graafisia kuvioita. Aktiivinen kansalainen korostaa erilaisten kansalaisjärjestöjen ja vapaaehtoistyön roolia sekä Suomen asemaa kansainvälisenä toimijana. Lisäksi yhteiskunta- ja talouslinjan opinnot luovat hyvän pohjan osallistua valtakunnallisiin talouskilpailuihin sekä kansainväliseen toimintaan. Linjan opinnot antavat hyvät lähtökohdat kaupallisen ja yhteiskunnallisen alan sekä oikeustieteen jatko-opintoihin. ...

  Provider NameLahden yhteiskoulu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Metsäkoneenkuljetuksen osaamisala

  Metsäkoneenkuljettaja Metsäkoneenkuljettajan opinnoissa on valittavissa neljä suuntautumisvaihtoehtoa; harvesterin-, kuormakoneen-, kaivinkoneen- ja puutavara-autonkuljettaja. Kaikissa suuntautumisopinnoissa kuormakoneen käyttötaito, koneiden huolto sekä tiedot ja taidot metsänhoidosta ovat osa opintoja. Metsäkoneenkuljettajan opinnoissa suoritetaan kuljetusalan perustason ammattipätevyys ja C- tai CE-ajokortti suuntautumisopinnoista riippuen. Harvesterinkuljettaja suunnittelee ja toteuttaa puutavaran hakkuun. Kuormakoneenkuljettaja ajaa hakatun puutavaran tienvarteen. Kaivinkoneenkuljettaja käyttää kaivinkonetta koneellisissa metsänparannustöissä mm. metsäautoteiden rakentamisessa ja maanmuokkauksessa. Puutavara-autonkuljettaja kuormaa ja kuljettaa puutavaran tehtaille. Työ on itsenäistä sekä vastuullista tiimityötä. Kuljettajat toimivat puunkorjuu- ja kuljetusyritysten palveluksessa tai itsenäisinä yrittäjinä. Ensimmäinen vuosi Valtimolla tai Joensuussa, toinen Valtimolla sekä kolmas Valtimolla elo-syyskuu ja työssäoppimassa loka-toukokuu.Pääsy- ja soveltuvuuskoe!Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset! Opintoihin sisältyy metsänhoito kuormakoneenkäyttö metsäkoneiden huolto ja tekniikka C-ajokorttiin liittyvä opetus ja ajotunnit sekä kuljettajan ammattipätevyyskoulutus korttikoulutukset mm. tulityö, tieturva, ensiapu, työturvallisuus suuntautumisvaihtoehdon mukaisen koneen tai auton käyttö työssäoppiminen Lisätietoja nettisivuiltamme facebook-sivultamme Katso ammattien esittelyvideot www.metsaopetus.fi ...

  Provider NamePohjois-Karjalan ammattiopisto Valtimo, Joensuu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Asiakaspalvelun osaamisala

  Tarjoilija osaa toimia asiakaspalvelijan tehtävissä erilaisin liikeideoin tai toiminta-ajatuksin toimivissa ravintoloissa tai julkisen sektorin toimipaikoissa. Tarjoilija kunnostaa asiakastiloja ja laittaa esille myytäviä tuotteita sekä esittelee, myy ja tarjoilee asiakkaille tuotteita ja palveluja. Hän palvelee yksittäisiä asiakkaita ja asiakasryhmiä. Hän tekee yhteistyötä toisten työntekijöiden kanssa asiakkaiden viihtyvyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Opintojen alkuvaiheessa laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, (HOPS) ja sitä tarkistetaan ja täydennetään opintojen edetessä. ...

  Provider NameTampereen palvelualan ammattiopisto

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages