• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 20 items
 1. Tilastotieteen maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Kandidaattivaiheessa perehdyt monipuolisesti pääaineesi eri osa-alueisiin ja saat kattavan tietämyksen tieteenalasi peruskäsitteistöstä ja – menetelmistä. Tutustut esim. koulumatematiikasta tuttujen käsitteiden ja tulosten täsmälliseen esitykseen ja myös kokonaan uusiin, mielenkiintoisiin aihepiireihin.  Maisterivaiheen opinnoissa matematiikan pääaineenopintojesi sisältö riippuu siitä, haluatko suuntautua matematiikan tutkijaksi, matematiikan opettajaksi vai muihin työtehtäviin. Kaikissa vaihtoehdoissa opinnot keskittyvät suuntautumisvaihtoehdon kannalta keskeisten matematiikan osa-alueiden tietojen syventämiseen. Tilastotieteen opintojaksot jakautuvat teoreettisiin kursseihin, kuten todennäköisyyslaskenta ja matemaattisen tilastotieteen kurssit, ja soveltavampiin menetelmäkursseihin. Lisäksi voit sisällyttää opinto-ohjelmaan laskennalliseen mallintamiseen liittyviä kursseja. Soveltavilla kursseilla opit analysoimaan empiirisiä havaintoaineistoja tietokoneella. Tilastotieteen pääaineekseen valinneet opiskelevat kandidaattivaiheessa sivuaineinaan ainakin matematiikkaa ja tietotekniikkaa, joihin alan perustutkimus suurelta osin nojaa. Koska tilastotieteilijä voi sijoittua mitä erilaisimpiin työympäristöihin, myös tilastotieteen opiskelijalla on runsaasti valinnanvaraa sivuaineiden suhteen. Matematiikan ja tilastotieteen opiskelu on monimuotoista. Useimmilla kursseilla opetuksen rungon muodostavat luennot, joilla esitellään opintojakson teoriaosa, ja niihin liittyvät viikoittaiset kotitehtävät. Näiden lisäksi opis ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Mathematics and Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Matematiikka, filosofian maisteri (2 v)

  Filosofian maisterin tutkinto koostuvat pääaineen opinnoista, sivuaineiden opinnoista ja muista tutkintoon kuuluvista joko pakollisista tai valinnaisista opinnoista. Matematiikan pääaineen maisterivaiheen opinnoissa opintojesi sisältö riippuu suuresti siitä, haluatko opintojen jälkeen suuntautua matematiikan tutkijaksi, matematiikan opettajaksi vai muihin työtehtäviin. Kaikissa vaihtoehdoissa opinnot kuitenkin keskittyvät suuntautumisvaihtoehdon kannalta keskeisten matematiikan osa-alueiden tietojen syventämiseen. Matematiikan pääaineopiskelijoilla sivuaineiden valinnalle ei ole juurikaan rajoituksia, vaan valinnan voit tehdä oman kiinnostuksesi ja tulevien urasuunnitelmiesi perusteella. Tyypillisiä sivuaineita ovat fysiikka, kemia, tietotekniikka, tilastotiede ja taloustiede. Matematiikan opiskelu on monimuotoista. Useimmilla kursseilla opetuksen rungon muodostavat luennot, joilla esitellään opintojakson teoriaosa, ja niihin liittyvät viikoittaiset kotitehtävät. Näiden lisäksi opiskeluun kuuluu pienryhmäohjauksia, seminaareja, harjoitustöitä ja tutkielmien laatimista. Matematiikan osaaminen on asioiden ymmärtämistä ja soveltamistaitoa, ei ulkoa muistamista. ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Mathematics and Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Tilastotiede, filosofian maisteri (2 v)

  Tilastotieteen opintojaksot jakautuvat teoreettisiin kursseihin, kuten todennäköisyyslaskenta ja matemaattisen tilastotieteen kurssit, ja soveltavampiin menetelmäkursseihin. Lisäksi opinto-ohjelmaan voi sisällyttää laskennalliseen mallintamiseen liittyviä kursseja. Soveltavilla kursseilla empiiristen havaintoaineistojen yleensä tietokoneella tehdyt analysointiharjoitukset ovat keskeisiä. Koska tilastotieteilijä voi sijoittua mitä erilaisimpiin työympäristöihin, myös tilastotieteen opiskelijalla on runsaasti valinnanvaraa sivuaineiden suhteen. Tilastotieteen opiskelu on monimuotoista. Useimmilla kursseilla opetuksen rungon muodostavat luennot, joilla esitellään opintojakson teoriaosa, ja niihin liittyvät viikoittaiset kotitehtävät. Näiden lisäksi opiskeluun kuuluu pienryhmäohjauksia, seminaareja, harjoitustöitä ja tutkielmien laatimista. Matematiikan ja tilastotieteen osaaminen on asioiden ymmärtämistä ja soveltamistaitoa, ei ulkoa muistamista. ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Mathematics and Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät, kauppatieteiden maisteri (2 v)

  Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät: Nykyaikaisessa maailmassa numeropohjaisen tiedon määrä on kasvanut valtavasti ja samalla tiedon saaminen on muuttunut helpommaksi. Kvantitatiiviset menetelmät tarjoavat työkaluja tämän kasvaneen tietomäärän valjastamiseksi taloudellisen päätöksenteon tueksi. Valmistuneet työskentelevät pääasiassa rahoitus- ja vakuutusalalla asiantuntijatehtävissä. Pääaineessa on mahdollista suuntautua rahoitukseen. Sivuainesuositukset taloustieteiden kvantitatiivisten menetelmien pääaineopiskelijoille: laskentatoimi ja rahoitus, matematiikka, taloustiede, tietojenkäsittelytiede tai tilastotiede Turun kauppakorkeakoulussa on mahdollista suorittaa myös opintokokonaisuuksia, jotka muodostuvat yhden tai useamman aineen tai tieteenalan järjestämistä opintojaksoista. Opintokokonaisuudet keskittyvät jonkin tietyn aihepiirin ympärille. Lisätietoa sivuainemahdollisuuksista ja opintokokonaisuuksista löytyy opinto-oppaasta ja Turun kauppakorkeakoulun nettisivuilta. ...

  Provider NameUniversity of Turku, School of Economics and Business Administration

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Tilastotieteen tutkinto-ohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Koulutuksen sisältö on esitelty opinto-oppaassa. ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Mathematics and Natural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Mathematics, Master of Science (2 years)

  Koulutuksen sisältö on esitelty opinto-oppaassa. Huomattavaa on, että matematiikan FM-tutkinto-ohjelma tarjoaa sujuvan mahdollisuuden päivittää aiempi matemaattis-luonnontieteelliseltä tai teknilliseltä alalta suoritettu korkeakoulututkinto matematiikan aineenopettajan FM-tutkinnoksi. ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Mathematics and Natural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Matematiikka ja tilastotiede, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Koulutuksen sisältö on esitelty opinto-oppaassa. ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Mathematics and Natural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Matematiikan maisterikoulutus, filosofian maisteri (2 v)

  Matematiikan maisteriopinnoissa suoritetaan filosofian maisterin tutkinto, johon kuuluu matematiikan opintojen lisäksi valinnaisia opintoja. Opintojakso- ja sovellusaineiden valinnoilla voi suuntautua erilaisiin työtehtäviin julkiselle ja yksityiselle sektorille. Tampereen yliopisto tarjoaa tässä suhteessa erinomaisia vaihtoehtoja esimerkiksi taloudellis-hallinnolliselle alalle aikoville. Matematiikan opiskelijoille tyypillisiä valinnaisia opintoja ovat mm. tietojenkäsittelyoppi, tilastotiede, kasvatustiede, vakuutustiede, taloustiede, laskentatoimi, filosofia, fysiikka ja kemia. Matemaatikon yleisimpiä työpaikkoja ovat erilaiset oppilaitokset, vakuutusyhtiöt, pankit, teollisuus ja tutkimuslaitokset. Matemaattisten aineiden opettajaksi suuntautuville on maisteriopinnoissa oma aineenopettajan opintosuunta. Opettajaopintosuuntaan sisältyviin opettajan pedagogisiin opintoihin haetaan opintojen aikana erikseen. Valinta tehdään soveltuvuuden ja opintomenestyksen perusteella. Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelmassa voi hakeutua matematiikan maisteriopintojen lisäksi myös englanninkieliseen Master's Degree Programme in Computational Big Data Analytics -maisteriohjelmaan, joka sisältää tilastotieteen ja tietojenkäsittelytieteen opintoja (ks. kansainväliset maisteriohjelmat). ...

  Provider NameUniversity of Tampere, Faculty of Natural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Mathematics, Master of Science (2 years)

   Närmare information om naturvetenskaper se  http://www.abo.fi/ansok/naturvetenskapersok Information om ämnet matematik finns på http://www.abo.fi/ansok/matematiksok ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Science and Engineering

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Matematiikka, filosofian maisteri (2 v)

  Maisterin tutkinnon opinnoissa erikoistut johonkin matematiikan osa-alueeseen riippuen siitä haluatko opintojen jälkeen suuntautua matematiikan tutkijaksi, vai muihin työtehtäviin. ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Faculty of Science and Forestry, Joensuu campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages