• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 8 items
 1. Doctorate in Agricultural Sciences. Agricultural University of Athens.

  Knowledge: The most advanced knowledge on a specialized, open field for the study of agronomist sciences. Skills: Advanced and specialised for the resolution of crucial problems regarding research, the expansion and redefinition of existing knowledge, techniques, or practices in the specific field of agronomist sciences. Competences: Authority, innovation, autonomy, integrity, formulation of ideas or procedures in the specific field of agronomist sciences. ...

  Awarding bodyAgricultural University of Athens

  Category: Qualifications Location: Greece
 2. doktor (PhD)- crop production and horticulture

  A doktori képzés a mesterfokozat megszerzését követő tudományos képzésben a doktori fokozat megszerzésére készít fel. A doktori képzés a tudományterület és az azon belüli tudományág kutatási területeihez igazodó doktori iskola keretében folyó tudományos vagy művészeti tevékenység, amely képzési és kutatási, valamint kutatási és disszertációs szakaszból áll. A doktori képzés szervezése és a doktori fokozat odaítélése a felsőoktatási intézmény doktori tanácsának joga. A doktori fokozatot megszerző személy: • Rendelkezik az adott tudományterület tárgykörének, általános és specifikus jellemzőinek, legfontosabb irányainak és pontosan kidolgozott határainak, megállapodott és vitatott összefüggéseinek kutatási szintű ismeretével. • Alkotó módon megérti az adott szak, illetve tanulmányi terület összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő fogalmi rendszereket, terminológiát. • Rendelkezik adott tudomány/szakterület önálló kutatásához szükséges kutatás-módszertani ismeretekkel. • Képes az adott szakterület kreatív analízisére, átfogó és speciális összefüggések szintetikus, új szemléletű megfogalmazására és az ezekkel adekvát értékelő és kritikai tevékenységre. • Alkalmazni, illetve továbbfejleszteni tudja szakterületének sajátos ismeretszerzési és probléma-megoldási módszereit. • Képes az elvi kérdések újszerű, eddig ismeretlen gyakorlati vonatkozásainak kreatív kidolgozására. • Képes új projektek tervezésére, megvalósítására, adott tudományterületen kutatást végezni, új technikákat és megközelítéseket kialakítani. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Doctoral Degree of Agricultural Sciences in Field Crop Cultivation (LLU)

  Learning outcomes are defined for each study programme by the higher education institution in accordance with the study programme requirements set by  The Law on Higher Education Institutions. For more information, see The Law on Higher Education Institutions (adopted on 02.11.1995), Article 55: Read law article Learning outcomes: Not available ...

  Awarding body- Latvia University of Life Sciences and Technologies (till October 2017 Latvia University of...

  Category: Qualifications Location: Latvia
 4. Doctoral Degree of Agricultural Sciences in Animal Husbandry (LLU)

  Learning outcomes are defined for each study programme by the higher education institution in accordance with the study programme requirements set by  The Law on Higher Education Institutions. For more information, see The Law on Higher Education Institutions (adopted on 02.11.1995), Article 55: Read law article Learning outcomes: Not available ...

  Awarding body- Latvia University of Life Sciences and Technologies (till October 2017 Latvia University of...

  Category: Qualifications Location: Latvia
 5. Doctorate of science in the field of agriculture (no legal status)

  Students will be able to:  (general competences) demonstrate autonomy in the highest-level research and most demanding scientific work, fundamentally understand theoretical and methodological foundations and master research methods, procedures and processes, be autonomous in criticism in the field of science and the profession, synthesise and apply knowledge, independently develop new knowledge and solutions in solving the most challenging problems, work in scientific research groups and on projects, communicate internationally in the highest scientific and professional circles, show commitment to professional scientific and technical ethics, take responsibility in making the most challenging scientific and professional decisions, demonstrate independence and responsibility in management and responsibility towards team work, (job-specific competences) pursue the highest-level scientific and research work in a specific field within agriculture in which they were immersed during doctoral studies, solve key and the most demanding problems in research and development work in a narrowly specific field within agriculture, seek the most appropriate solutions to the most challenging problems in a narrowly specific field, show responsibility in making decisions based on the highest, science-supported, narrowly defined expertise within agriculture. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 6. Master of Science in the field of in agrarian economics (no legal status)

  Graduates have key agro-economic knowledge in the field of agriculture and related disciplines. They master microeconomic principles to analyse existing production and price relationships in the product market and production factors. They have recognised the need for a clear definition and delineation between mutually dependent microeconomic concepts and are capable of independent research work, applying relevant quantitative methods of economic evaluation with the objective of determining achieved levels of economic efficiency in agricultural management and competitive ability of domestic producers and the food processing industry. They have also mastered various approaches to marketing management in agriculture, which range from the evaluation of economic projects in agriculture and application of existing analytical approaches in agricultural entrepreneurship to the study of various methods of marketing in agriculture. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 7. Doctorate of science in the field of agrarian economics (no legal status)

  Students will be able to:  (general competences) identify a given research problem, analyse it and possibly solve it, master standard methods, procedures and processes of research work on agrarian economics, apply acquired theoretical knowledge in practice, autonomy in research and technical work, show a commitment to professional ethics,  (subject-specific competences) solve specific research problems in various fields of agrarian economics as well as its related disciplines, develop skills in the application of knowledge in their specific research and work area of Agrarian Economics and related disciplines, continuously apply standard empirical research methods of agrarian economics and its related disciplines (econometric modelling, decision-making theory, empirical marketing research), formulate and implement original scientific solutions to given agrarian economics problems, present the scientific results obtained in the form of a publication in an international scientific periodical. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 8. Master of Science in the field of agronomy (no legal status)

  Graduates have an advanced knowledge of agronomy and are able to pursue independent scientific, developmental and pedagogical work, as well as the highest-level expert work. In addition to a familiarity with fields covering biology and agro-technology, they have also mastered fundamental knowledge in other fields (pedology, meteorology) and basic knowledge in marketing, economics and organisation of agricultural production processes, with which they have mastered modern methods of managing agricultural holdings. They have become familiarised with the fundamental legal regulations governing the use of natural resources, with account taken of the connection between regulations on natural resources, spatial and environmental law and sectoral legal disciplines (for instance agricultural, forestry, water and mining law). They are familiar with the interaction between events in the environment and the plants we cultivate, and are able to foresee the consequences that can arise through certain agricultural measures and impact the wider environment and people.  ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia