• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 68 items
 1. Study in the Czech Republic

  Study in the Czech Republic is a resource for information about higher education in the Czech Republic. It provides essential information about the higher education system, study opportunities and student´s life in the Czech Republic.  Read more: http://www.studyin.cz/ ...

  Provider NameStudy in the Czech Republic

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 2. Info absolvent

  Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práceVítáme Vás v informačním systému ISA+, který Vám nabízí pomoc při hledání vzdělávací a profesní dráhy. Najdete zde všechny školy a obory vzdělání, informace k přechodu na trh práce i do dalšího vzdělávání. Při výběru povolání Vám pomůže i Profi test nebo videoukázky technických profesí. Velkým přínosem je ISA+ pro žáky se zdravotním postižením i pro žáky se studijními problémy. ...

  Provider NameNárodní ústav pro vzdělávání

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 3. Rejstřík škol- Register of schools (except tertiary education)

  Adresář škol a školských zařízení (kromě vysokých škol) - Register of schools (except tertiary education). ...

  Provider NameMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 4. Přehled vysokých škol (veřejné, soukromé, státní)

  Přehled vysokých škol (veřejné, soukromé, státní) - Overview of schools of tertiary education (public, private, state) ...

  Provider NameMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 5. Information about Czech education system

  General information about the system (different cycles, their length, language of instruction,...)   http://www.studyin.cz/higher-education-system/   http://www.czech-universities.com/clanek/5572-czech-higher-education-system   http://www.european-funding-guide.eu/articles/funding-overview/higher-education-czech-republic   http://www.msmt.cz/uploads/Areas_of_work/higher_education/Higher_Education_in_the_Czech_Republic_2008.pdf   ...

  Provider NameMinistry of Education, Youth and Sports

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 6. SET středních škol

  Vzdělávací nabídka oborů středních škol a konzervatoří. ...

  Provider NameMinistry of Education, Youth, and Sports Czech Republic

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 7. SET vyšších odborných škol

  Vzdělávací nabídka vyšších odborných škol. ...

  Provider NameMinistry of Education, Youth, and Sports Czech Republic

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 8. DAT.cz

  Databáze DAT CZ pomáhá uživatelům, kteří chtějí doplnit nebo rozšířit svou kvalifikaci, najít vhodnou vzdělávací akci či seminář ve zvoleném oboru i regionu. Zdrojem údajů v databázi jsou přímo konkrétní vzdělávací společnosti, které mají zájem prezentovat a nabízet své akce prostřednictvím služeb serveru DAT CZ. V současné době tato databáze obsahuje širokou nabídku vzdělávacích kurzů z celé České republiky. ...

  Provider NameTrexima, a. s.

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 9. Universities in the Czech Republic

  In the Czech Republic, there are 26 public, 2 state and 39 private higher education institutions.   ...

  Provider NameMinistry of Education, Youth and Sports

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 10. BTS métiers du géomètre-topographe et de la modélisation numérique

  Le titulaire du BTS Métiers du géomètre-topographe et de la modélisation numérique est un technicien supérieur spécialisé dans les relevés d'environnements existants, urbains, péri-urbains ou ruraux (extérieurs comme intérieurs). Après avoir capturé la réalité du terrain en 3D, il élabore des modèles numériques tridimensionnels renseignés à partir des relevés effectués ou par conception assistée par ordinateur à partir de documents projets (bâtiments, ouvrages d'art, etc ). Il est capable d'établir les documents techniques 2D et 3D rendant compte d'un état des lieux avant ou après un projet de participer aux activités de bureau d'études relatives aux projets d'aménagement de l'espace (urbain ou non) et de la propriété foncière. Il privilégie les solutions d'aménagement durable. Chargé de missions par son employeur, il est souvent un responsable d'équipe autonome dans la mise en oeuvre des stratégies et des moyens adaptés à la collecte des données de terrain et à leur traitement informatique en trois dimensions. En plus d'être capable de choisir la technologie et la méthodologie les plus adaptées à la mission qui lui a été confiée, de rendre compte et d'évaluer son travail. Activités visées : Production de relevés d'environnements existants, urbains, péri-urbains ou ruraux (extérieurs comme intérieurs) Réalisation de capture en trois dimensions d'un terrain Élaboration de modèles numériques tridimensionnels Conception et rédaction de documents techniques en deux ou trois dimensions Réalisation de compte rendu ...

  Provider NameCFA académique de Caen

  Category: Learning Opportunities Location: France, Basse-Normandie (Caen)

Pages