• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 61 items
 1. Anvendt matematik

  På uddannelsen lærer du de matematiske grunddiscipliner, og du undervises i matematisk modellering, som bruges ved analyse og beregning på computer. Ved brug af matematik, statistik og numerisk analyse lærer du bl.a. at løse praktiske problemer i erhvervslivet og i den offentlige sektor.Med en bacheloruddannelse i anvendt matematik kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du kunne finde arbejde i bl.a. finanssektoren, it-sektoren, i medicinalindustrien eller ved forskningsinstitutioner. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Odense (Syddansk/Odense)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Biokemi

  Uddannelsen kombinerer kemi, biologi og medicin. Du får således viden om bl.a. immuniologi, genetik og mikrobiologi og vil kunne være med til at udvikle ny medicin eller biokemiske produkter.Med en bacheloruddannelse i biokemi kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for det offentlige, i bioteknologiske virksomheder eller i medicinalindustrien. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Bygningskonstruktør

  Du kan i løbet af uddannelsen beslutte at afslutte med erhvervsakademiuddannelserne til enten byggetekniker eller kort- og landmålingstekniker.Som færdiguddannet bygningskonstruktør kan du arbejde med planlægning af byggeprojekter fra forslag til færdig projektering. Ansættelsesmulighederne er fx i ingeniør-, entreprenør-, og arkitektfirmaer samt i offentlige forvaltninger. ...

  Provider NameErhvervsakademi SydVest, Esbjerg (Sp. Kirkevej) (EA SV Esb afd)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Datalogi

  På uddannelsen lærer du at analysere og løse komplekse problemer i forbindelse med it. Det sker med redskabsfag som fx matematik, der er basis for at kunne arbejde med bl.a. algoritmer og datastrukturer.Med en bacheloruddannelse i datalogi kan du læse videre på en kandidatuddannelse og vil have fremtidige jobmuligheder i bl.a. private it-virksomheder. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Digitale medier og design

  Du lærer, hvordan hvordan man skaber gode brugeroplevelser gennem interaktionsdesign og bliver i stand til at få et budskab ud ved at lave it-designløsninger på tværs af digitale medier.Efter bacheloruddannelsen kan du fortsætte på en kandidatuddannelse. Du vil have jobmuligheder inden for fx interaktionsdesign, i kommunikations- eller konsulentbranchen. ...

  Provider NameIT-Universitetet i København (IT UNI i KBH)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Diplomingeniør- arktisk teknologi

  Ud over almindelige ingeniørkompentencer bliver du ekspert i særlige arktiske forhold som permafrost og sne- og vindbelastning.Du vil kunne arbejde som ekspert i arktiske egne som Grønland, Norge, Canada, Alaska og Sibirien, men du vil også kunne arbejde inden for dit specialiseringsområde i Danmark og i udlandet. ...

  Provider NameDTU Lyngby Campus (DTU Lyngby)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Diplomingeniør- bioteknologi

  Du lærer også om den teknologi, der bruges, og får en grundig ingeniørfaglig og teknisk viden om drift og produktion i forbindelse med anlæg, der bygger på bioprocesser.Dine jobmuligheder som færdiguddannet diplomingeniør kan være som forsøgs- og udviklingsingeniør samt inden for arbejde med udvikling af nye anlæg inden for biologisk produktion og spildevandsprocesser. Du kan også finde job i den industrielle produktion inden for eksempelvis fødevare-, medicin- eller miljøområdet. ...

  Provider NameIngeniørhøjskolen Aarhus Universitet (IhÅ)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Diplomingeniør- Business Development Engineer

  Dette sker ved at kombinere klassiske, tekniske ingeniørfærdigheder med indsigt i, hvordan man skaber forretning, og ved en udvikling af det personlige lederskab.Efter uddannelsen kan du løse forretningsorienterede eller tekniske problemstillinger og arbejde med udvikling i en virksomheds udviklingsafdeling. Du kan også arbejde som konsulent eller mellemleder i en produktions- eller salgsafdeling i en dansk eller international virksomhed. Endelig er der mulighed for at begynde som iværksætter. ...

  Provider NameAarhus Universitet i Herning (Aarhus univ her)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Diplomingeniør- bygning

  De er med fra projektets start til byggeriet står færdigt. På uddannelsen lærer du om, hvordan man udarbejder tilbud, indgår kontrakter, planlægger og styrer bygge- og anlægsarbejders udførelse. Du får også kendskab til områdets lovmæssige og administrative rammer.Som færdiguddannet kan du finde job i et arkitektfirma eller rådgivende ingeniørfirma, hvor du kan indgå i dimensioneringsprocessen og føre tilsyn og kontrol med et bygge- og anlægsprojekts opførelse. Du har også mulighed for at arbejde inden for teknisk forvaltning, hvor du kan varetage byggesagsbehandling og projektering inden for trafik og miljø. ...

  Provider NameDTU Ballerup Campus (DTU Ballerup)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Diplomingeniør- bygningsdesign

  Du får en ingeniørteknisk viden samtidig med, at du får viden om og forståelse for formgivning og design. På uddannelsen bliver du undervist i en række byggetekniske fag, som giver dig et solidt kendskab til den praktiske udførelse af jobbet.Som bygningsdesigner kan du arbejde i en entreprenørvirksomhed, hvor du rådgiver om og planlægger byggeprojekter. Du kan ligeledes finde arbejde på en tegnestue, hvor du kan bruge dine kombinerede kompetencer inden for arkitekt- og ingeniørfaget. ...

  Provider NameDTU Lyngby Campus (DTU Lyngby)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages