• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 9 items
 1. Certificate of professional qualification: Assistant for Persons with Hearing Impairments

  Learning outcomes are formulated in accordance with the relevant occupational standard: Occupational standards register Competences:1. Necessary knowledge at the level of notion to accomplish basic tasks of professional action: 1.1. reasons of social isolation; consequences and possible solutions in the society; 1.2. EU Charter of Fundamental Rights and the European Social Charter; 1.3.basic principles of the state social policy making and implementation; 1.4. public administration and local government operation principles; 1.5. general human rights; 1.6. probation system in Latvia; 1.7. health care system in Latvia; 1.8. education system in Latvia; 1.9. basics of law and the legal system in Latvia; 1.10. employment regulations. 2. Necessary knowledge at the level of understanding to accomplish basic tasks: 2.1. social services and social assistance in Latvia; 2.2. basics of psychology of communication; 2.3. the process of socialisation and individualisation; 2.4. specific needs of persons with hearing impairment and their social problems, impact of social and environmental factors. 2.5. accessibility of environmental considerations; 2.6. volunteering; 2.7. specific needs of persons with disabilities depending on the type of disability; 2.8. religion and its role in life of persons with hearing impairment. 2.9. types and problems of addictions co-addictions,; 2.10. cultural environment, lifestyle, customs, values and stereotypes of persons with hearing impairments; 2.11. violence, its types, symptoms, violenc ...

  Awarding body- Sociālās integrācijas valsts aģentūras Jūrmalas profesionālā vidusskola

  Category: Qualifications Location: Latvia
 2. Certificate of professional qualification: Carer

  Learning outcomes are formulated in accordance with the relevant occupational standard: Occupational standards register ...

  Awarding body- Mācību centrs "Buts"

  Category: Qualifications Location: Latvia
 3. Certificate of professional qualification: Carer

  Learning outcomes are formulated in accordance with the relevant occupational standard: Occupational standards register ...

  Awarding body- Rīgas 1. medicīnas koledža

  Category: Qualifications Location: Latvia
 4. Certificate of professional qualification: Carer

  Learning outcomes are formulated in accordance with the relevant occupational standard: Occupational standards register ...

  Awarding body- Rīgas 1. medicīnas koledža

  Category: Qualifications Location: Latvia
 5. CERTIFICATE OF VOCATIONAL EDUCATION with professional qualification: Carer

  - Able to perform intellectual operations at the level of knowledge, understanding and use. - Uses in-depth knowledge with corresponding theoretical justification in narrow areas of activity. - Independently interprets available information. - Performs complex (complicated) activities – mainly in predictable situations. - Has general knowledge corresponding to professional qualification. - Has wide-ranging skills and skills essential for the profession coressponding to the professional qualification. - Able to perform the work of executor independently and achieve results in a limited period of time. - Knows and is able to apply appropriate technologies. - Able to apply information acquisition and processing technologies. - Latvian and foreign language(-s) proficiency improved. - Is conscious of links between historical developments of their county, Latvia, Europe and world. - Able to apply mathematical knowledge and skills. - Able to evaluate the processes occurring in nature and society. - Observes the environmental protection requirements in professional activity. - Able to find their place in the economic structures of society and is able to operate therein. - Understands the relationship between employer and employee and knows the relevant legislation. - Has a conception of the principles of the mobility of the labour force of the Member states of the European Union. - Evaluate their abilities adequately. - Plans activity in compliance with circumstances, possibilities and their abilities. - Performs a spe ...

  Awarding body- Rīgas 1. medicīnas koledža

  Category: Qualifications Location: Latvia
 6. Egészségfejlesztési segítő

  A képesítéssel rendelkező képes: Felismerni az ellátottak körében a halandóság szempontjából kiemelten fontos rizikótényezők jelenlétét, az egyént az alapellátáshoz irányítani. Felismeri a hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetben lévő egyéneket és családokat, képes egyszerű probléma-térképet készíteni. Felismerni az akadályozottság különböző formáit, segíti a családot az ellátásban való hozzáférésben, valamint az egyszerűbb akadálymentesítési feladatok szervezésében, elvégzésében. Kapcsolatot tartani a rászoruló családokkal, együttműködik a megélhetési problémákból fakadó krízishelyzetek kezelésében, megoldásában. Fenntartani az infokommunikációs kapcsolatot szakmai irányítóival és szükség esetén egyéb, a segítő folyamatba bevont szervezettel, vagy annak képviselőjével. Felmérni az egyén és a család alapvető szükségleteit és felismeri a szükségletek módosulása miatt bekövetkező problémákat. Felismerni a családi vagy egyéni krízishelyzeteket, a krízishelyzetben lévő egyént vagy családot a megfelelő helyre irányítja. Segíteni a családnak a tartósan beteg személy gondozása során. Segíteni a családot a haldokló ápolásában, kapcsolatot tart a hozzátartozókkal és a szakemberekkel. Segíteni a halott körüli ügyintézési feladatokat, támogatást nyújt a hozzátartozóknak. Segíteni a családot a krónikus beteg személy megváltozott szükségleteinek kielégítésében, odafigyel a család és a hozzátartozók mentális és fizikai állapotára is. Tartósan fekvő beteg esetén felismerni az alapvető ápolási-gondozási hibákat, vagy a ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Óvodai dajka

  A képesítéssel rendelkező képes: az óvodapedagógussal való együttműködésre a személyi gondozási, higiénés szokások kialakításában az öntevékeny cselekvésre az étel előkészítésére, az étkezés higiénéjének megteremtésére a gyermek tevékenységének aktív segítésére munkavédelmi előírások betartására a beteg gyermek ápolására ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Nevelőszülő

  A képesítéssel rendelkező képes: szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére szakemberekkel való együttműködésre, a szakmai illetékesség betartására a gyermek védelmében elfogadott szabályok alkalmazására információk gyűjtésére, információforrások kezelésére a gyermeki és szülői jogok és kötelességek értelmezésére rendszerben való gondolkodásra, gyakorlatias feladatértelmezésre gyermek problémáinak a társadalmi, pszichológiai és szociálpszichológiai folyamatok tükrében való értelmezésére a gyermek állapotának, szükségleteinek megfelelő egyéni gondozás végezésére a gyermek napi tevékenységének megszervezésére, biztosítva a játék, az alvás, a szabad levegőn való mozgás és a rekreálódás feltételeit a gyermekek motiválására a gyermek képességeinek kibontakozásának elősegítésére a gyermek lelkiállapotának változásainak észlelésére, problémafeltárás végezésére megismerni/felismerni a gyermek különleges és speciális szükségleteit segíteni a gyermek kapcsolatrendszerének megőrzését, új kapcsolatok kialakítását és ápolását elősegítni a gyermek vér szerinti családba való visszakerülését vagy örökbefogadását előkészíteni és szükség esetén ellátni a nagykorúvá váló fiatal utógondozói ellátását ellátni kormányhivatal kijelölése alapján - a gyermek gyámságával kapcsolatos feladatokat vezetni a gyermekgondozással kapcsolatos dokumentációkat biztosítani a környezete balesetés akadálymentességét használni az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközöket ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Early Childhood Education and Care Support

  Early Childhood Education and Care Support ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland