• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 54 items
 1. mezőgazdasági és élelmiszeripari terméktervező szakmérnök

  Kompetenciák (egyéni és társas): Eredményorientáltság, absztrakt gondolkodás, fogalmazó készség, kreativitás, ötletgazdagság, kapcsolatteremtés, konfliktusmegoldás, intuíciós készség. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:Közgazdasági ismeretek és szemlélet, funkcióelemzés-terméktervezési iskolák, látványtervezés, forma- és színelmélet, környezetismeret, fenntartható fejlődés, innováció – technológiai transzfer, jogi és szabványismeretek. A szakképzettség alkalmazásának környezete Agrár - Élelmiszer Lánc (Agrárgazdaság: mezőgazdaság és élelmiszeripar, Kereskedelem, Vendéglátóipar) vállalkozásai, és beszállítói. Ezen belül: a nemzetközi és a hazai régiók, kistérségek vállalkozásai; szervezés, agrár-innováció, tudáspiac, oktatás-képzés területei. A továbbképzés eredményeképpen a hallgató az alábbi adottságokat, készségeket szerzi meg:- fejlődési trendek felismerése (az élelmiszergazdaságban)- intuíciós képesség (a fogyasztói igények kielégítésére)- kreativitás (a forma és színelmélet alkalmazására)- kommunikációs képesség (a terméktervezés és az ellátási- lánc belső és külső szereplőivel) A szakképesítés birtokában a szakmérnök - az élelmiszergazdaság területén - képessé válik az alábbi tevékenységek elvégzésére: - a technológiai tervezővel együttműködve, az adott termék funkciója, az ellátási láncban elfoglalt helye, és a fogyasztói elvárások szerint, a termék látványának megtervezésére - a fentiek szerint a termék csomagolásának megtervezésére- a teljes terméktervezési és ellátási folyamatot végző munkacsapat te ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Food Engineer

  A képzés célja olyan élelmiszermérnökök képzése, akik általános ismeretekkel rendelkeznek a biológia, a kémia, a fizika, a műszaki és gazdasági alaptudományokban, speciális ismeretekkel az élelmiszer-tudományban, szakmai alapismeretekkel és gyakorlati készségekkel az élelmiszer-technológia terén. A megszerzett élelmiszermérnöki és ezzel összefüggő piaci ismereteik birtokában képesek a különféle nagyságú és szerkezetű termelőegységekben folyó élelmiszer-előállítási és kezelési munka szervezésére és irányítására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben való folytatására. Az élelmiszermérnök a) tudása - Ismeri az élelmiszer-előállítás során lejátszódó fontosabb fizikai, kémiai, biológiai folyamatokat, azok alapvető törvényszerűségeit, vizsgálati módszereit. Tudja és érti az élelmiszerlánc-biztonság alapvető fogalmait, összefüggseit és folyamatait. - Ismeri az élelmiszer-előállítás és -kezelés egészére vonatkozó alapfogalmakat, tényeket, elméleteket, főbb jellegzetességeket és összefüggéseket, a releváns élelmiszer-ipari szereplőket, azok funkcióit és az iparághoz kötődő folyamatokat. Rendelkezik az ehhez szükséges legfontosabb elméleti, módszertani alapokkal, valamint gyakorlati ismeretekkel. - Ismeri az élelmiszeripar fő termékeit, azok alapanyagait, gyártási technológiáit, az élelmiszerek minőségét és biztonságát alapvetően meghatározó tényezőket az egészségtudatos táplálkozás vonatkozásában. - Ismeri és érti a széleskörűen értelmezett élelmiszer-ipari műveletek alapelveit, gépeit, berendezéseit és műsz ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Édesipari termékgyártó

  A képesítéssel rendelkező képes: adatot rögzíteni, feldolgozni, szolgáltatni, dokumentálni technológiai és/vagy termelési számításokat végezni átvenni és előkészíteni a gyártáshoz szükséges anyagokat a munka megkezdése előtt ellenőrizni a gépeket, berendezéseket, eszközöket felügyelni a gépek, berendezések működését, szükség esetén beavatkozni részt venni a karbantartási munkákban előkészíteni, ellenőrizni a csomagolóanyagokat, csomagolni a készterméket a készterméket átadni a hűtővagy tároló raktárnak és/vagy elvégezni a raktározást a hatályos szabályozások szerint kezelni a képződő hulladékot alapanyagot vizsgálni és/vagy ellenőrizni gyártásközi vizsgálatokat végezni készterméket ellenőrizni és/vagy minősíteni előírásoknak megfelelően mintát venni beállítani az előírt paramétereket elkészíteni az előírt összesítőket, jelentéseket ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Élelmiszeripari analitikus technikus

  A képesítéssel rendelkező képes: mintát venni a munkaterületet előkészíteni minták előkészítését végezni a munkafolyamatot előkészíteni laboratóriumi méréseket végezni laboratóriumi eszközöket, műszereket használni minták összetételének minőségi meghatározását elvégezni minták összetételének mennyiségi meghatározását elvégezni adminisztrációs munkát végezni a vizsgált mintát a kapott eredmények alapján minősíteni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Élelmiszeripari technikus

  A képesítéssel rendelkező képes: alapanyagokat, felhasznált anyagokat, félkész-, és késztermékeket átvenni, mintát venni, vizsgálatokat végezni; gyártásközi és késztermék vizsgálatokat végezni, szükséges intézkedéseket megtenni; munka-, tűz-, környezetvédelmi és minőségbiztosítási munkát végezni; élelmiszeripari higiénikusi tevékenységet végezni; élelmiszergyártási tevékenységben részt venni; élelmiszergyártásban előforduló alapméréseket végezni/végeztetni; eszközöket használni, gépeket kezelni, berendezéseket üzemeltetni; technológiai utasítások, környezetvédelmi, munkavédelmi és minőségbiztosítási előírásokat betartani és betartatni; jegyzőkönyveket, minőségbiztosítási dokumentumokat vezetni; gyártmányfejlesztésben kisebb részfeladatokat ellátni. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó

  A képesítéssel rendelkező képes: gondoskodni az eszközök, élelmiszerek, vegyszerek stb. biztonságos tárolásról, háztartási és konyhai eszközöket, gépeket kezelni, kulturált életvitelt folytatni, szerződéseket, megállapodásokat, számlákat, egyéb okmányokat kitölteni, pályázatokat előkészíteni, állategészségügyi, állatjóléti, környezetvédelmi szabályokat betartani, termények felhasználásának előkészítését, házi feldolgozását elvégezni, árubeszerzést végezni, szakhatóságokkal kapcsolatot tartani, dokumentációt vezetni, készleteket, bevételeket és kiadásokat nyilvántartani, konyhai-, élelmezési bevásárlást és a saját termékek gazdaságos felhasználását összehangolni, falusi vendéglátóhelyet kialakítani, berendezni, szabadtéri étkezést megvalósítani (szabadtűzön), falusi vendégasztalt üzemeltetni, kistermelői zöldségés gyümölcskészítményeket az élelmiszerbiztonság és a higiéniai előírások figyelembevételével előállítani, kistermelői húsfeldolgozást végezni az élelmiszerbiztonság és a higiéniai előírások figyelembevételével, kistermelői, kézműves sütőipari termékeket készíteni az élelmiszerbiztonság és a higiéniai előírások figyelembevételével, kistermelői, kézműves cukrászés édesipari termékeket készíteni az élelmiszerbiztonság és a higiéniai előírások figyelembevételével, kistermelői, erjedésipari termékeket készíteni az élelmiszerbiztonság, higiéniai és jövedéki előírások figyelembevételével, kistermelői, kézműves tejtermékeket, sajtot készíteni az élelmiszerbiztonság és a higiéniai előírások figyelembevételével, m ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Szikvízgyártó

  A képesítéssel rendelkező képes: vállalkozást indítani, működtetni, termékeket értékesíteni. munkafolyamatok munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai szabályait betartani és betartatni, gyártásközi fizikai, kémiai, érzékszervi vizsgálatokat elvégezni, a késztermékeket ellenőrizni és minősíteni, technológiai berendezéseket, gépeket beállítani, üzemeltetni, tisztítani, alapanyagot (vizet) kezelni, minőségét ellenőrizni, minősíteni, előkészíteni, szikvizet előállítani, a berendezéseket működtetni, karbantartani, szabályozni, csomagolóanyagokat töltésre előkészíteni, palackozni, címkézni, gyűjtőcsomagolást (egységrakomány készítése), tárolást, szállítást megoldani, hulladékokat kezelni, ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Csokoládétermék-gyártó

  A képesítéssel rendelkező képes: eszközöket használni, gépeket kezelni, felkészülni a munkára, előkészíteni a munkafolyamatokat, alapméréseket végezni, a tevékenységre vonatkozó munkavédelmi előírásokat betartani, befejező műveleteket végezni, félkésztermékeket és készterméket gyártani csokoládét temperálni, töltelékeket készíteni, betartani a tevékenységére vonatkozó előírásokat, alapszintű adminisztrációs munkát végezni. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Keksz- és ostyagyártó

  A képesítéssel rendelkező képes: felkészülni a munkára, előkészíteni a munkafolyamatokat, alapméréseket végezni, a tevékenységre vonatkozó munkavédelmi előírásokat betartani, betartani a tevékenységére vonatkozó előírásokat, alapszintű adminisztrációs munkát végezni. irányítással eszközöket használni, gépeket kezelni, szabályozni, lisztes árukhoz tésztákat készíteni, alakítani, sütni; töltelékes termékeket tölteni, termékeket mártani, talpazni, bevonni, ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Savanyító

  A képesítéssel rendelkező képes: vállalkozást indítani, működtetni, termékeket értékesíteni. munkafolyamatok munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai szabályait betartani és betartatni, melléktermékeket, hulladékokat kezelni, alapanyagokat (zöldség, gyümölcs) átvenni, minősíteni, tisztítani, kezelni, minőségét ellenőrizni, tárolni, előkészíteni, gyártásközi fizikai, kémiai, érzékszervi vizsgálatokat elvégezni, a késztermékeket ellenőrizni és minősíteni, technológiai berendezéseket, gépeket beállítani, üzemeltetni, tisztítani, üzem vízés energia-gazdálkodását megszervezni, különböző tartósítási módokkal savanyítani, ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages