• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 5 items
 1. Nature conservation engineer (no legal status)

  Students will be able to: (general competences) plan and organise their own work and the work of others within the professional field of protection of valuable natural features, keep abreast of the development of the profession and communicate knowledge to colleagues, communicate with experts, customers and visitors in Slovene and one foreign language, use modern information and communication technologies, inform the public about the importance of conserving valuable natural features, participate in research in the field of the protection of valuable natural features, carry out project work on the protection of valuable natural features, participate in market research and provide market consultancy for the protection of valuable natural features, plan human resources, be responsible for the education and training of personnel and plan the organisation of internal education and training for the professional field of protection of valuable natural features, organise and participate in the process of formal and non-formal education and training on the protection of valuable natural features, ensure the quality and efficiency of work in accordance with standards for the field of protection of valuable natural features, develop enterprise characteristics, skills and behaviour, make rational use of energy, material and time, protect health and the environment and take responsibility for own safety and the safety of others (specific vocational competences) implement sustainable development in the field of management o ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 2. Települési környezetvédelmi szaktechnikus

  A képesítéssel rendelkező képes: mennyiségileg felmérni, és analitikai vizsgálatnak alávetni a különböző szennyezéseket (víz, levegő, talaj) és hulladékokat, közreműködni a környezetvédelmi jogszabályok, biztonságtechnikai előírások betartatásában, kapcsolatot tartani a környezetés természetvédelmi hatóságokkal, önkormányzati területen a lakossággal, szakhatósági területen kivizsgálni a bejelentéseket. alkalmazni a szakmai előírásokat, a környezeti adatokat nyilvántartani, adatszolgáltatást végezni, méréseket végezni, értékelni, részt venni hulladékgazdálkodási, szennyvízkezelési feladatokban, panaszok ügyében eljárni, üzemi megbízotti területen közreműködni a környezetbarát eljárások kidolgozásában és bevezetésében, valamint felvilágosítani a dolgozókat a használt berendezések káros hatásairól, és a védekezés módjáról, feltárni a környezet szennyező forrásait, a szennyezőanyag-kibocsátásokat nyivántartani, nyilvántartani a védett természeti értékeket, szennyezett területeket, részt venni a tervek készítésében, közreműködni bírság kiszabásában, közreműködni a levegő-, vízés talajvédelmi feladatokban, részt venni a fenntartási, kezelési feladatokban, környezetvédelmi ellenőrzésben, szabálysértési ügyek intézésében, pályázati munkákban részt venni, ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Természetvédelmi szaktechnikus

  A képesítéssel rendelkező képes: talajmintákat venni, minőségi vizsgálatokat elvégezni, a területre kihelyezett mérőműszerek adatait leolvasni, az adatokat értékelni, a természetet (talaj, víz, levegő, élővilág) szennyező anyagokat felismerni, az ellenük való védekezést megoldani, erdőleltárt, felméréseket és földmérő munkákat elvégezni az elfogadott tudományos és operatív módszereknek megfelelően, természetvédelmi területeken erdő-, gyepés nádgazdálkodási tevékenységet irányítani, természetvédelmi létesítményeket fenntartani, erdőés mezőgazdasági üzemi feladatokat ellátni, részt venni az agrár-környezetgazdálkodásban, és a tájgazdálkodás kialakításában, a természetvédelmi információk fotogrammetriai kiértékelését, a terepkitűzést elvégezni, szintezni, számítógépes információs rendszereket felhasználni, a védett növények és állatok állományait megfigyelni, szakmai idegenvezetést végezni, kapcsolatot tartani a hivatalos szervekkel, teljes közigazgatási területre vonatkozó hatáskörben a természet és a régészeti örökség védelmére vonatkozó előírások betartását ellenőrizni, természetvédelmi szakhatósági feladatokat (engedélyezési eljárások, ellenőrzések, hatósági bejárások, környezeti hatásvizsgálatok) előkészíteni, azok végrehajtásában részt venni, hatósági kapcsolatot tartani a környezetvédelmi és vízügyi hatóságokkal, a bányászat és a mezőgazdaság területi szervezeteivel, a helyi önkormányzati hivatalokkal, részt venni a települések környezetvédelmi programjának, szabályozásiés szerkezeti tervének elkészítésében ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Környezetvédelmi technikus

  A képesítéssel rendelkező képes: mennyiségileg felmérni, és analitikai vizsgálatnak alávetni a különböző szennyezéseket (víz, levegő, talaj) és hulladékokat, közreműködni a környezetvédelmi jogszabályok, biztonságtechnikai előírások betartatásában, kapcsolatot tartani a környezetés természetvédelmi hatóságokkal, önkormányzati területen a lakossággal, szakhatósági területen kivizsgálni a bejelentéseket. alkalmazni a szakmai előírásokat, a környezeti adatokat nyilvántartani, feltárni a különböző technológiák szennyező forrásait, a szennyezőanyag-kibocsátásokat nyilvántartani, nyilvántartani a védett természeti értékeket, a szennyezett területeket, adatszolgáltatást végezni, részt venni környezetvédelmi tervek készítésében, méréseket végezni, értékelni, közreműködni a bírság kiszabásában, közreműködni levegő-, vízés talajvédelmi feladatokban, részt venni hulladékgazdálkodási, szennyvízkezelési feladatokban, részt venni a fenntartási, kezelési feladatokban, a környezetvédelmi ellenőrzésben, szabálysértési ügyek intézésében, panaszok ügyében eljárni, pályázatírási és megvalósítási munkákban részt venni, üzemi megbízotti területen közreműködni a környezetbarát eljárások kidolgozásában és bevezetésében, valamint felvilágosítani a dolgozókat a használt berendezések káros hatásairól, és a védekezés módjáról, ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus

  A képesítéssel rendelkező képes: A helyszíni (terepi) munka alkalmával: részt venni a mintavételi eljárásokban, mintavételi tervet készíteni a szervezet szakmai irányítója számára, előkészíteni és elvégezni a helyszíni vizsgálatokat, ellátni a mintavételi utasításban foglalt feladatokat (nemzeti,nemzetközi előírások és egyedi utasítások), dokumentálni a mintavétel körülményeit (pl. mintavételi helyek azonosítása, meteorológiai jellemzők, vizsgált technológia, zajforrások stb.). A laboratóriumi elemzés alkalmával: szakszerűen előkészíteni a vizsgálandó mintát a későbbi laboratóriumi elemzésre, előkészíteni a mérést, a vizsgálatot (pl. levegő, talaj, víz, hulladék, ivóvíz vizsgálatok), elvégezni a szükséges kalibrálásokat, elvégezni a kapcsolódó számításokat és értékeléseket, elvégezni a műszerek, eszközök karbantartását, alkalmazni az adott vizsgálatra előírt minőségbiztosítási követelményeket, mérési utasítás alapján dolgozni (nemzeti,nemzetközi előírások és egyedi utasítások, elvégezni a mérési eredmények, adatok számítógépes feldolgozását, értékelésre történő előkészítését. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary