• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 3 items
 1. Certificate of professional qualification: Assembler of Signaling Devices

  Learning outcomes are formulated in accordance with the relevant occupational standard: Occupational standards register ...

  Awarding body- Mācību centrs "Buts"

  Category: Qualifications Location: Latvia
 2. Electrotechnical fitter

  ● Werkt in teamverband (I130601 Id13315-c) - Wisselt informatie uit met collega’s - Volgt instructies op - Rapporteert mondeling aan klanten of verantwoordelijke - Licht de klant of verantwoordelijke in bij onvoorziene omstandigheden - Registreert verbruikte materialen en tijdsbesteding - Werkt in teamverband ● Werkt met oog voor veiligheid, milieu, energie, kwaliteit en welzijn (co 01127) - Houdt zich aan de regels over veiligheid, gezondheid en milieu - Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling - Sorteert afval - Neemt gepaste maatregelen om hinder (stof, lawaai…) en afval te beperken - Werkt ergonomisch - Werkt met oog voor de energieprestatie van gebouwen - Gebruikt hef- en hijswerktuigen volgens voorschriften - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) volgens de specifieke voorschriften - Richt de eigen werkplek in volgens voorschriften en/of instructies - Slaat de eigen gereedschappen, machines en materialen op ● Werkt op hoogte volgens de veiligheidsregels (co 01128) - Plaatst en gebruikt stellingen en hoogtewerkers (waarvoor een attest vereist is) - Plaatst en gebruikt ladders - Gebruikt beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) aangepast aan de werkomstandigheden ● Gebruikt gepaste machines en gereedschappen (manuele, elektrische en elektropneumatische) (co 01129) - Gebruikt gepaste machines en gereedschappen - Controleert de staat van machines en gereedschappen voor gebruik - Gebruikt machin ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 3. Onderhoudsmonteur

  ACTIVITEITEN Basisactiviteiten ● Werkt in teamverband (co 01919) - Wisselt informatie uit met collega’s en gebruikers van de machine of installatie - Volgt aanwijzingen van collega’s van ondersteunende diensten - Volgt aanwijzingen op van verantwoordelijken - Vult werkdocumenten in - Rapporteert aan leidinggevenden ● Volgt de planning (co 01920) - Leest en begrijpt het preventief onderhoudsplan - Verzamelt materiaal en gereedschappen voor het uitvoeren van de opdracht ● Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn (co 01921) - Houdt zich aan de regels over veiligheid, gezondheid en milieu - Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling - Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten - Werkt correct met hef- en hijswerktuigen volgens voorschriften - Sorteert afval en beschermt het milieu - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) volgens de specifieke voorschriften - Neemt gepaste maatregelen volgens de veiligheidsvoorschriften bij ongevallen - Verzamelt gereedschappen en materiaal ● Gebruikt machines en gereedschappen (co 01922) - Controleert de staat van machines en gereedschappen voor gebruik - Gebruikt machines en gereedschappen op een veilige en efficiënte manier - Reinigt en controleert de machines en gereedschappen op zichtbare gebreken en degelijkheid na gebruik - Signaleert defecten of gebreken ● Intervenieert preventief rekening houdend met situationele elementen of de ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community