• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 73 items
 1. Specialist Nursing Programme, Operating Room Nursing

  Specialist Nursing Programme, Operating Room Nursing ...

  Provider NameLund University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Specialist Nursing Programme, Anesthetic Nursing

  Specialist Nursing Programme, Anesthetic Nursing ...

  Provider NameLund University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Specialist Nursing Programme, Operating Room Nursing

  Specialist Nursing Programme, Operating Room Nursing ...

  Provider NameLund University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Postgraduate Programme in Specialist Nursing- Neuroscience Care in Neurology

  Postgraduate Programme in Specialist Nursing - Neuroscience Care in Neurology ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Specialist Nursing Programme, Primary Health Care

  Specialist Nursing Programme, Primary Health Care ...

  Provider NameLund University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Specialist Nursing Programme, Intensive Care

  Specialist Nursing Programme, Intensive Care ...

  Provider NameLund University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Postgraduate Diploma in Specialist Nursing- Palliative Care

  Postgraduate Diploma in Specialist Nursing - Palliative Care ...

  Provider NameSophiahemmet University College

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Postgraduate Programme in Primary health care

  Efter avslutad utbildning skall studenten:- visa förmåga att värdera och tillämpa kunskaper i personcentrerad omvårdnad gällande individer i alla åldrar med beaktande av deras livsvärld, kunskaper och egna resurser- visa fördjupade kunskaper i evidensbaserad vård samt ledarskap med fokus på förbättringsarbete utifrån distriktssköterskans profession och i tvärprofessionell samverkan- visa förmåga att värdera och tillämpa kunskaper om hållbar utveckling i relation till folkhälsa och en hälsofrämjande hälso- och sjukvård- visa förmåga att värdera och tillämpa ett etiskt förhållningssätt i mötet med individer i alla åldrar i relation till värdighet, integritet, självbestämmande och välbefinnande- visa sådan kunskap inom farmakologi och sjukdomslära som krävs för att förskriva vissa läkemedel och kostnadsfria förbrukningsartiklar i enlighet med Socialstyrelsens direktiv i SOSFS 2001:16 och 2001:5-visa fördjupad kunskap i evidensbaserad hälsokommunikation så att samtalet utvecklar den enskilde individens kunskap om hälsa, om egenvård och som motiverar till levnadsvaneförändringar med syftet att främja hälsa och förebygga ohälsa. ...

  Provider NameDalarna University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. SPECIALIST NURSING PROGRAM- CARDIAC CARE

  SPECIALIST NURSING PROGRAM - CARDIAC CARE ...

  Provider NameSophiahemmet University College

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. DEMENTIA CARE

  DEMENTIA CARE ...

  Provider NameSophiahemmet University College

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages