• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 9 items
 1. Sosiaali- ja terveysalan (ylempi AMK)

  Koulutukseen valittu opiskelija opiskelee ylempää ammattikorkeakoulututkintoa, jonka pääasiallinen sisältö muodostuu johtamisopinnoista. Lisäksi keskeinen sisältö muodostuu hoitotyön johtamista ja kehittämistä tukevista sekä tutkimus- ja kehittämistyön opinnoista ja opinnäytetyöstä. Opetussuunnitelma perustuu valtakunnallisesti määritellyille ja yhteisesti hyväksytyille ammatillisin osaamisen kompetensseille: oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen sekä kansainvälistymisosaaminen. Asiantuntijuutta syventäviä koulutuskohtaisia kompetensseja ovat sosiaali- ja terveysalan asiantuntijaosaaminen, tutkimus- ja kehittämisosaaminen sekä johtamisosaaminen. Opetussuunnitelma suuntaa ennakointiin, tulevaisuuteen sekä kehittämis- ja johtamisosaamiseen. Opetussuunnitelmaa ohjaavat työelämässä tapahtuvat muutokset ja kehittämistarpeet sekä kansainvälisen yhteistyön edellyttämät vaatimukset. Koulutus perustuu tutkittuun tietoon ja työelämän sekä verkostokumppaneiden kanssa yhdessä suunniteltuihin ja sovittuihin sisältöihin. Taustalla ovat myös sosiaali- ja terveysministeriön suositukset, lainsäädäntö, kansalliset ja alueelliset ohjelmat sekä strategiat. Uusien innovatiivisten toimintamallien, palveluketjujen ja palveluiden kehittämisen keskiössä on ihmisten voimavaraistuminen ja toimintakyvyn ylläpitäminen. Johtamistyön keskiössä on sosiaali- ja terveysalan muutoksen ja palveluien hallinta, talouden johtaminen ja etäjohtaminen. Johtamisosaamisen koostuu kaikille syventävistä pakollisist ...

  Provider NameKajaani University of Applied Sciences, School of Health Care

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Kätilö (ylempi AMK), sosiaali- ja terveysala, Vaasa

  Studiernas centrala innehåll är en fördjupning i utveckling och ledarskap inom social- och hälsovård i syfte att ge studerande beredskap att leda personer, arbetsgrupper och arbetssamfund inom social- och hälsovård, samt beredskap att leda förändringsarbete. Vidare berörs forskning och utveckling som syftar till att studerande skall kunna tillämpa ett vetenskapligt, evidensbaserat och etiskt förhållningssätt i sitt dagliga arbete. En tredjedel av studierna består av ett eget arbetslivsförankrat utvecklingsarbete. Inom ramen för ett nationellt konsortium erbjuds fördjupningar i radiografi och strålbehandling samt bioanalytik hösten 2018. Det centrala innehållet i fördjupningen för radiografi och strålbehandling är kvalitetsutveckling och säkerhet inom området och för bioanalytik avancerade studier inom bioanalytiskt expertkunnande. Studierna inom inriktningen erbjuds virtuellt och undervisningsspråket är huvudsakligen engelska. ...

  Provider NameNovia University of Applied Sciences, Vaasa

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Sairaanhoitaja (ylempi AMK), sosiaali- ja terveysala, Vaasa

  Studiernas centrala innehåll är en fördjupning i utveckling och ledarskap inom social- och hälsovård i syfte att ge studerande beredskap att leda personer, arbetsgrupper och arbetssamfund inom social- och hälsovård, samt beredskap att leda förändringsarbete. Vidare berörs forskning och utveckling som syftar till att studerande skall kunna tillämpa ett vetenskapligt, evidensbaserat och etiskt förhållningssätt i sitt dagliga arbete. En tredjedel av studierna består av ett eget arbetslivsförankrat utvecklingsarbete. Inom ramen för ett nationellt konsortium erbjuds fördjupningar i radiografi och strålbehandling samt bioanalytik hösten 2018. Det centrala innehållet i fördjupningen för radiografi och strålbehandling är kvalitetsutveckling och säkerhet inom området och för bioanalytik avancerade studier inom bioanalytiskt expertkunnande. Studierna inom inriktningen erbjuds virtuellt och undervisningsspråket är huvudsakligen engelska. ...

  Provider NameNovia University of Applied Sciences, Vaasa

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Terveydenhoitaja (ylempi AMK), sosiaali- ja terveysala, Vaasa

  Studiernas centrala innehåll är en fördjupning i utveckling och ledarskap inom social- och hälsovård i syfte att ge studerande beredskap att leda personer, arbetsgrupper och arbetssamfund inom social- och hälsovård, samt beredskap att leda förändringsarbete. Vidare berörs forskning och utveckling som syftar till att studerande skall kunna tillämpa ett vetenskapligt, evidensbaserat och etiskt förhållningssätt i sitt dagliga arbete. En tredjedel av studierna består av ett eget arbetslivsförankrat utvecklingsarbete. Inom ramen för ett nationellt konsortium erbjuds fördjupningar i radiografi och strålbehandling samt bioanalytik hösten 2018. Det centrala innehållet i fördjupningen för radiografi och strålbehandling är kvalitetsutveckling och säkerhet inom området och för bioanalytik avancerade studier inom bioanalytiskt expertkunnande. Studierna inom inriktningen erbjuds virtuellt och undervisningsspråket är huvudsakligen engelska. ...

  Provider NameNovia University of Applied Sciences, Vaasa

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Hälsovårdare (högre YH), social- och hälsovård, Åbo

  Högre yrkeshögskoleutbildning i social och hälsovård vid campus Åbo erbjuder hösten 2015 profileringen utveckling och ledarskap inom social- och hälsovård. Profileringen utveckling och ledarskap ger en ledarskapskompetens och ett expertkunnande i att utveckla en mångprofessionell social- och hälsovård. Utbildningen förverkligas som flerformsstudier med högst två närstudiedagar per månad, virtuella studier och självständiga studier.  Utbildningstiden är ca 2-3 år. Studier vid sidan av arbetet kräver oftast en längre studietid eller kortare perioder av studieledighet. I utbildningen deltar studerande i olika arbetslivsförankrade projekt som siktar mot att utveckla attraktiva organisationer, med avseende på ett resursförstärkande ledarskap, reflekterat medarbetarskap, arbetsvälbefinnande, mångprofessionalitet och organisationsutveckling och förändring. ...

  Provider NameNovia University of Applied Sciences, Turku, Nunnankatu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Sjukskötare (högre YH), social- och hälsovård, Åbo

  Högre yrkeshögskoleutbildning i social och hälsovård vid campus Åbo erbjuder hösten 2015 profileringen utveckling och ledarskap inom social- och hälsovård. Profileringen utveckling och ledarskap ger en ledarskapskompetens och ett expertkunnande i att utveckla en mångprofessionell social- och hälsovård. Utbildningen förverkligas som flerformsstudier med högst två närstudiedagar per månad, virtuella studier och självständiga studier.  Utbildningstiden är ca 2-3 år. Studier vid sidan av arbetet kräver oftast en längre studietid eller kortare perioder av studieledighet. I utbildningen deltar studerande i olika arbetslivsförankrade projekt som siktar mot att utveckla attraktiva organisationer, med avseende på ett resursförstärkande ledarskap, reflekterat medarbetarskap, arbetsvälbefinnande, mångprofessionalitet och organisationsutveckling och förändring. ...

  Provider NameNovia University of Applied Sciences, Turku, Nunnankatu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Barnmorska (högre YH), social- och hälsovård, Åbo

  Högre yrkeshögskoleutbildning i social och hälsovård vid campus Åbo erbjuder hösten 2015 profileringen utveckling och ledarskap inom social- och hälsovård. Profileringen utveckling och ledarskap ger en ledarskapskompetens och ett expertkunnande i att utveckla en mångprofessionell social- och hälsovård. Utbildningen förverkligas som flerformsstudier med högst några närstudieperioder per termin, virtuella studier och självständiga studier.  Utbildningstiden är ca 2-3 år. Studier vid sidan av arbetet kräver oftast en längre studietid eller kortare perioder av studieledighet. I utbildningen deltar studerande i olika arbetslivsförankrade projekt som siktar mot att utveckla attraktiva organisationer, med avseende på ett resursförstärkande ledarskap, reflekterat medarbetarskap, arbetsvälbefinnande, mångprofessionalitet och organisationsutveckling och förändring. ...

  Provider NameNovia University of Applied Sciences, Turku, Nunnankatu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Ensihoidon johtaminen (ylempi AMK), monimuotototeutus

  Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Se tarkoittaa, että lähiopetus, itsenäinen opiskelu, verkkoympäristössä opiskelu, harjoittelu, käytännön työ ja oppimistehtävät muodostavat luontevan kokonaisuuden. Lähiopetusta on keskimäärin 3-6 päivänä kuukaudessa. Lähiopetusjaksot sisältävät asiantuntijaluentoja, pienryhmä- ja parityöskentelyä ja eri muodoissa toteutettua ohjaus- ja mentorointitoimintaa. Sinulla on mahdollisuus suorittaa opintojasi työn ohessa, ja voit kytkeä oppimistehtäviä ja opinnäytetyösi oman työpaikkasi kehittämiseen. Lähipäivien ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin, kuitenkin hyvissä ajoin ennen opintojen aloittamista. Opintojesi laajuus on 90 opintopistettä. Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna, jossa lähiopetus, itsenäinen opiskelu, verkkoympäristössä opiskelu, harjoittelu, käytännön työ ja kehittämistehtävät muodostavat kokonaisuuden. Koulutuksen sisältö koostuu kaikille yhteisistä toiminnan kehittämis- ja johtamisopinnoista, tutkimus- ja kehittämisopinnoista, asiantuntijaorganisaation johtamisen asiantuntijuusopinnoista sekä työelämää kehittävästä opinnäytetyöstä. Tarkemmin koulutuksen sisältöä on kuvattu kohdan ”Opintojen rakenne” kuviossa. ...

  Provider NameSavonia University of Applied Sciences, Kuopio, Microkatu campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Ensihoidon johtaminen (ylempi AMK), monimuotototeutus

  Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Se tarkoittaa, että lähiopetus, itsenäinen opiskelu, verkkoympäristössä opiskelu, harjoittelu, käytännön työ ja oppimistehtävät muodostavat luontevan kokonaisuuden. Lähiopetusta on keskimäärin 3-6 päivänä kuukaudessa. Lähiopetusjaksot sisältävät asiantuntijaluentoja, pienryhmä- ja parityöskentelyä ja eri muodoissa toteutettua ohjaus- ja mentorointitoimintaa. Sinulla on mahdollisuus suorittaa opintojasi työn ohessa, ja voit kytkeä oppimistehtäviä ja opinnäytetyösi oman työpaikkasi kehittämiseen. Lähipäivien ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin, kuitenkin hyvissä ajoin ennen opintojen aloittamista. Opintojesi laajuus on 90 opintopistettä. Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna, jossa lähiopetus, itsenäinen opiskelu, verkkoympäristössä opiskelu, harjoittelu, käytännön työ ja kehittämistehtävät muodostavat kokonaisuuden. Koulutuksen sisältö koostuu kaikille yhteisistä toiminnan kehittämis- ja johtamisopinnoista, tutkimus- ja kehittämisopinnoista, asiantuntijaorganisaation johtamisen asiantuntijuusopinnoista sekä työelämää kehittävästä opinnäytetyöstä. Tarkemmin koulutuksen sisältöä on kuvattu kohdan ”Opintojen rakenne” kuviossa. ...

  Provider NameSavonia University of Applied Sciences, Kuopio, Microkatu campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland