• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 60 items
 1. Dansk tegnsprog og tolkning

  Du lærer at kunne forberede og gennemføre tolkeopgaver for døve, døvblevne og døvblinde ud fra deres forskellige kommunikationsbehov og -vilkår. At simultantolke betyder at tolke samtidig med, at der bliver talt.Som færdiguddannet vil du kunne arbejde i et tolkebureau, som freelancetolk eller som selvstændig. ...

  Provider NameCenter for Tegnsprog - Tolkeuddannelsen - UCC (UCC Tegnsprog)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Marketing and Management Communication

  I undervisningen vil du lære om projektledelse, opbygning af og struktur i moderne organisationer samt analyse af kommunikation internt i virksomheder. Du får ligeledes styrket dit engelske skrift- og talesprog.Efter bacheloruddannelsen kan du søge optagelse på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet kan du søge job i kommunikationsvirkomheder, hvor du eksempelvis vil kunne varetage rådgivning af organisationer og virksomheder. ...

  Provider NameAarhus Universitet, School of Business and Social Sciences (Aarh business)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Latin

  Du får undervisning i romersk politik og samfundsstruktur, og du kommer til at læse, oversætte, fortolke og analysere flere forskellige typer af latinske tekster.Efter bacheloruddannelsen kan du fortsætte med en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for undervisning, men du vil også kunne blive ansat på biblioteker, museer eller forlag. Nogle arbejder desuden med sprog og retorik i private og offentlige virksomheder. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Brasilianske studier

  På brasilianske studier lærer du at tale og skrive den brasilianske variant af portugisisk. Du studerer også den brasilianske kultur og litteratur, og du lærer om samfundsforholdene i landet.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du bl.a. have mulighed for at få job inden for organisationer og virksomheder, der arbejder med kulturudveksling, handel eller udviklingsopgaver i Latinamerika. ...

  Provider NameAarhus Universitet (Aarhus Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Indologi

  Du får undervisning i sanskrit og får et bredt kendskab til historiske, kulturelle, litterære, sproglige og religiøse emner, der har relation til det klassiske Indien.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Uddannelsen er ikke rettet mod et bestemt erhverv, men typiske jobmuligheder kan være inden for formidling og undervisning. Det kan fx være på højskoler, i voksenundervisning eller i private og offentlige virksomheder, der har kontakt til Indien. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Italiensk

  Du får et bredt kendskab til Italien samt undervisning i tekstanalyse, litteraturhistorie, italiensk grammatik og fonetik, lige som du lærer at tale, skrive og forstå moderne italiensk.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Med italiensk kan du fx arbejde inden for undervisning, oversættelse og kommunikation i virksomheder, der har kontakt til Italien, eller inden for turismeindustrien. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Engelsk og organisationskommunikation

  Der er fokus på det engelske sprogs rolle som kommunikationsmiddel i en globaliseret verden, og du får en grundlæggende viden om sprog, kultur og kommunikationsteorier.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet være rustet til at løse internationale kommunikationsopgaver i virksomheder, organisationer og offentlige institutioner som fx ministerier og ambassader. ...

  Provider NameCopenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS Handelshøjs)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. International virksomhedskommunikation- et fremmedsprog og organisation/ledelse

  Du arbejder med sprog og kommunikation i virksomheder samt med ledelse og personaleadministration, herunder medarbejderudvikling, rekruttering og sociale relationer på arbejdspladsen samt Corporate Social Responsibility og bæredygtighed.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil efter endt uddannelse kunne løse kommunikationsopgaver og varetage organisatoriske og ledelsesmæssige opgaver i virksomheder, organisationer og offentlige institutioner. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Græsk

  Du beskæftiger dig primært med det klassiske græske sprog og den græske litteratur, men du vil samtidig få et solidt kendskab til hele den antikke kultur. Du lærer at lave sproglige analyser af komplicerede tekster, og du arbejder med oversættelser og fortolkninger af antikkens værker.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du typisk finde beskæftigelse inden for undervisningssektoren eller kunne arbejde med formidling og kulturbevaring både i den offentlige og den private sektor. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Visuel kommunikation

  Du lærer at bruge visuel kommunikation ved planlægning af kommunikationsopgaver på tværs af medier. Du kan bl.a. beskæftige dig med kommunikation og kampagner til annoncer eller med radio og events. Du kan også lave brochurer og magasiner til fx hjemmesider.Med en uddannelse i visuel kommunikation kan du bl.a. blive ansat som konceptudvikler, web-redaktør eller web-designer. Du vil typisk finde job i kreative virksomheder, hos kommunikationsbureauer eller på tegnestuer. ...

  Provider NameDanmarks Medie- og journalisthøjskole, København (DMJX Kbh)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages