• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 1251 items
 1. Transfer application: Liikunnanohjaaja (ylempi AMK), Liikunta-alan kehittäminen ja johtaminen

  Liikunnanohjaaja (ylempi amk) -koulutuksen tutkintokohtainen osaaminen koostuu liikunta- ja palveluliiketoiminnan osaamisesta sekä aktiviteettimatkailuosaamisesta. Opiskelet muun muassa vastuullista johtajuutta ja työelämän kehittämisen menetelmiä. Voit suorittaa syventäviä valinnaisia ammattiopintoja 20 opintopisteen verran. Ensimmäisestä vuodesta alkaen voit valita viiden opintopisteen kokonaisuuksia, joita ovat mm. työyhteisön ohjausosaamisen kehittäminen, aktiviteettimatkailupalvelujen kehittäminen, aluekehittäminen ja yrittäjyys, esimiesviestintä ja hyvinvointiteknologia. Opiskelet vapaasti valittavia opintoja 10 opintopisteen verran, esimerkiksi esimiehen juridiikkaa, strategista markkinointia tai kansainvälistä viestintää ja vuorovaikutusta. Opinnäytetyön avulla kehität edelleen omaa työtäsi. Opetussuunnitelma suuntaa tulevaisuuteen ja osaamisen kehittämiseen. Opetussuunnitelmaa ohjaavat työelämässä tapahtuvat muutokset ja kehittämistarpeet, kansainvälisen yhteistyön edellyttämät vaatimukset. Tutkinto vastaa eurooppalaisten tutkintojen viitekehyksessä (EQF) tasoa seitsemän. ...

  Provider NameKajaani University of Applied Sciences, School of Sports

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Transfer application: Restonomi (ylempi AMK), Matkailualan koulutus, monimuoto

  Restonomi (ylempi amk) -koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alaiset valmiudet asiantuntijuuden ja ammatillisten taitojen jatkuvaan kehittämiseen sekä matkailualan tutkitun tiedon ja menetelmien soveltamiseen alati muuttuvassa työelämässä. Matkailualan koulutus antaa valmiudet toimia alan vaativissa kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä, kehittyä sekä vahvistaa työyhteisön kehittämisen, koordinoinnin ja johtamisen edellyttämää osaamista. Lisäksi koulutus antaa valmiudet toimia monialaisissa ja -ammatillisissa työryhmissä sekä kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. ...

  Provider NameKajaani University of Applied Sciences, KAMK University of Applied Sciences, School of Tourism

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Sosiaali- ja terveysalan (ylempi AMK)

  Koulutukseen valittu opiskelija opiskelee ylempää ammattikorkeakoulututkintoa, jonka pääasiallinen sisältö muodostuu johtamisopinnoista. Lisäksi keskeinen sisältö muodostuu hoitotyön johtamista ja kehittämistä tukevista sekä tutkimus- ja kehittämistyön opinnoista ja opinnäytetyöstä. Opetussuunnitelma perustuu valtakunnallisesti määritellyille ja yhteisesti hyväksytyille ammatillisin osaamisen kompetensseille: oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen sekä kansainvälistymisosaaminen. Asiantuntijuutta syventäviä koulutuskohtaisia kompetensseja ovat sosiaali- ja terveysalan asiantuntijaosaaminen, tutkimus- ja kehittämisosaaminen sekä johtamisosaaminen. Opetussuunnitelma suuntaa ennakointiin, tulevaisuuteen sekä kehittämis- ja johtamisosaamiseen. Opetussuunnitelmaa ohjaavat työelämässä tapahtuvat muutokset ja kehittämistarpeet sekä kansainvälisen yhteistyön edellyttämät vaatimukset. Koulutus perustuu tutkittuun tietoon ja työelämän sekä verkostokumppaneiden kanssa yhdessä suunniteltuihin ja sovittuihin sisältöihin. Taustalla ovat myös sosiaali- ja terveysministeriön suositukset, lainsäädäntö, kansalliset ja alueelliset ohjelmat sekä strategiat. Uusien innovatiivisten toimintamallien, palveluketjujen ja palveluiden kehittämisen keskiössä on ihmisten voimavaraistuminen ja toimintakyvyn ylläpitäminen. Johtamistyön keskiössä on sosiaali- ja terveysalan muutoksen ja palveluien hallinta, talouden johtaminen ja etäjohtaminen. Johtamisosaamisen koostuu kaikille syventävistä pakollisist ...

  Provider NameKajaani University of Applied Sciences, School of Health Care

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Tradenomi (ylempi AMK), Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen kehittäminen ja johtaminen

  Koulutus sisältää osaamista laajentavia ja syventäviä opintoja yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen alalta. Opinnoissa korostuvat johtamisosaaminen ja kehittämisosaaminen. Lisäksi opiskelija valitsee omaa asiantuntijuuttaan syventääkseen opintoja liiketoimintaosaamisesta, markkinoinnista, laskentatoimesta ja juridiikasta. Kaikissa opintojaksoissa korostuvat strateginen ajattelu ja kehittäminen. Koulutuksen opetussuunnitelma perustuu valtakunnallisesti määritellyille ja yhteisesti hyväksytyille työelämävalmiuksille eli kompetensseille. Näitä kompetensseja ovat oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen sekä kansainvälistymisosaaminen. Opetussuunnitelmassa korostuu liiketoiminnan kehittäminen ja  innovatiivinen toiminta. Opetussuunnitelmaa, opintojaksojen sisältöjä ja oppimistavoitteita ohjaavat työelämässä tapahtuvat muutokset, kehittämistarpeet ja kansainvälisyyden edellyttämät vaatimukset.   ...

  Provider NameKajaani University of Applied Sciences, School of Business

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Tradenomi (ylempi AMK), Tietojenkäsittely ja liiketoimintaosaaminen

  Koulutus sisältää osaamista laajentavia ja syventäviä opintoja tietojenkäsittelyn, teknologiaosaamisen ja liiketoimintaosaamisen alalta. Opinnoissa korostuvat johtamisosaaminen ja kehittämisosaaminen. Lisäksi opiskelija valitsee omaa asiantuntijuuttaan syventääkseen opintoja mm. liiketoimintaosaamisesta, markkinoinnista, laskentatoimesta ja juridiikasta. Kaikissa opintojaksoissa korostuvat strateginen ajattelu ja kehittäminen. Koulutuksen opetussuunnitelma perustuu valtakunnallisesti määritellyille ja yhteisesti hyväksytyille työelämävalmiuksille eli kompetensseille. Näitä kompetensseja ovat oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen sekä kansainvälistymisosaaminen. Opetussuunnitelmassa korostuu liiketoiminnan kehittäminen ja  innovatiivinen toiminta. Opetussuunnitelmaa, opintojaksojen sisältöjä ja oppimistavoitteita ohjaavat työelämässä tapahtuvat muutokset, kehittämistarpeet ja kansainvälisyyden edellyttämät vaatimukset. ...

  Provider NameKajaani University of Applied Sciences, School of Business

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Transfer application: Tradenomi (ylempi AMK), Liiketalous

  Koulutus sisältää osaamista laajentavia ja syventäviä opintoja yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen alalta. Opinnoissa korostuvat johtamisosaaminen ja kehittämisosaaminen. Lisäksi opiskelija valitsee omaa asiantuntijuuttaan syventääkseen opintoja liiketoimintaosaamisesta, markkinoinnista, laskentatoimesta ja juridiikasta. Kaikissa opintojaksoissa korostuvat strateginen ajattelu ja kehittäminen. Koulutuksen opetussuunnitelma perustuu valtakunnallisesti määritellyille ja yhteisesti hyväksytyille ammatillisille osaamisalueille eli kompetensseille. Näitä osaamisalueita ovat oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen sekä kansainvälistymisosaaminen. Opetussuunnitelma on tulevaisuusorientoitunut. Opetussuunnitelmaa, opintojaksojen sisältöjä ja oppimistavoitteita ohjaavat työelämässä tapahtuvat muutokset ja kehittämistarpeet sekä kansainvälisen yhteistyön edellyttämät vaatimukset.   ...

  Provider NameKajaani University of Applied Sciences, School of Business

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen

  Koulutuksessa perehdyt liiketoimintaprosesseihin sisältyviin kannattavuus- ja kustannustekijöihin sekä hankit valmiuksia tuottaa, kehittää ja hyödyntää yrityksen vaativaa toiminnanohjausinformaatiota teknologiayrityksen johdon tueksi. Koulutus muodostaa sinulle kokonaiskuvan yrityksen palvelujen kehittämisen vaikutuksista tietotekniikkaan ja osaamisresursseihin. Opit tunnistamaan osaamisen ja osaamisen johtamisen merkityksen projektitoiminnassa ja perehdyt oman alasi huippu- ja tulevaisuuden teknologioihin. Opinnäytetyön / kehittämistehtävän tavoitteet ja sisällöt kytketään kiinteästi omaan työhön ja asiantuntijuudessa kehittymiseen. Se perustuu työelämän ajankohtaisen kehittämisidean tai ongelman määrittelylle ja toteutetaan yhdessä työelämän kanssa. Kehittämistehtävän tai soveltavan tutkimuksen avulla kehität yhdessä työyhteisösi kanssa uutta osaamista sekä uusia toimintalinjoja oman ympäristönsä tarpeiden pohjalta. ...

  Provider NameKajaanin ammattikorkeakoulu, Insinöörikoulutus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Siirtohaku: Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen

  Koulutuksessa perehdyt liiketoimintaprosesseihin sisältyviin kannattavuus- ja kustannustekijöihin sekä hankit valmiuksia tuottaa, kehittää ja hyödyntää yrityksen vaativaa toiminnanohjausinformaatiota teknologiayrityksen johdon tueksi. Koulutus muodostaa sinulle kokonaiskuvan yrityksen palvelujen kehittämisen vaikutuksista tietotekniikkaan ja osaamisresursseihin. Opit tunnistamaan osaamisen ja osaamisen johtamisen merkityksen projektitoiminnassa ja perehdyt oman alasi huippu- ja tulevaisuuden teknologioihin. Opinnäytetyön / kehittämistehtävän tavoitteet ja sisällöt kytketään kiinteästi omaan työhön ja asiantuntijuudessa kehittymiseen. Se perustuu työelämän ajankohtaisen kehittämisidean tai ongelman määrittelylle ja toteutetaan yhdessä työelämän kanssa. Kehittämistehtävän tai soveltavan tutkimuksen avulla kehität yhdessä työyhteisösi kanssa uutta osaamista sekä uusia toimintalinjoja oman ympäristönsä tarpeiden pohjalta. ...

  Provider NameKajaanin ammattikorkeakoulu, Insinöörikoulutus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Agrologi (ylempi AMK), Maaseudun kehittäminen

  Master -koulutus rakentuu osaamisperusteisuudelle, jossa erityisesti syvennytään kolmeen osaamisteemaan: - johtamisosaamiseen- tutkimus- ja kehittämisosaamiseen ja liiketoimintaosaamiseen. Näistä osaamisteemoista opiskelija rakentaa osaamisensa kehittymistä ja urakehitystään palvelevan kokonaisuuden. Monialaisina yhteisinä opintoina tarjotaan strategia ja henkilöstöjohtamisen, palvelumuotoilun, projektin johtamisen, hankintaosaamisen, myynti- ja asiakasosaamisen sekä yrittäjyyden opintojaksot. Lähipäiville voi osallistua myös etänä ja ne nauhoitetaan soveltuvin osin. ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Insinööri (ylempi AMK), Ympäristöteknologia

  Koulutus tähtää laajentamaan LVI-tekniikkaan kouluttautuneiden AMK-insinöörien tietoja ja taitoja. Koulutuksessa opit ymmärtämään rakennusten energiatehokkuus- ja ympäristövaatimukset sekä erilaisia energian tuotantomuotoja. Koulutuksen jälkeen osaat energiatehokkaan rakentamisen periaatteet ja uusiutuvan energian käyttömahdollisuudet rakennuksissa. Koulutuksessa opit tuntemaan pienimuotoisten sähkön ja lämmön tuotantomuotojen yhteensovittamisen periaatteet. Opit huomiomaan kylmälaitosten kylmäaineita ja -prosesseja sekä niiden ympäristövaikutuksia. Koulutuksen jälkeen hallitset rakenteiden lämpö- ja kosteusdynaamisen mallintamisen perusteet. Lähipäiville voi osallistua myös etänä ja ne nauhoitetaan soveltuvin osin.   ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages