• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 7 items
 1. Lärarassistent- yrkesutbildning

  För dig som vill jobba med ungdomar/barn och vara ett stöd både i och utanför klassrummet, som är social och lösningsfokuserad, är initiativrik och struktureradsamt vill arbeta inom skolans värld. ...

  Provider NameHögalids folkhögskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Integrationspedagog

  Du är viktig!Är du en medmänniska som vill se andra människor växa? Har du förmågan att sätta dig in i andra människors situation? Mår du bra av att ta ansvar och dessutom är en god lyssnare? Då ska du söka den här utbildningen! Du är nämligen väldigt viktig. Både för de människor som behöver hjälp att bygga sina liv och för det samhället vi bygger tillsammans med dem.Efter utbildningen har du en bred kompetens som möjliggör att du kan arbeta nära människan. Du kan t ex arbeta på ett boende för ensamkommande flyktingbarn, med flyktingar och invandrare i vid mening samt människor som står långtifrån samhället på olika sätt. Viktigt är att du har förmågan att sätta dig in i andras perspektiv och situation utan att förlora din professionella integritet. Kurser:* Att vägleda: kommunikation och konflikthantering, 45 p* Etik och kultur, 45 p* Dokumentation, utvärdering och kvalitetsarbete, 10 p* Hälsa och utveckling 20 p* Lagstiftning och samhällssystem, 25 p* LIA – Lärande i arbete, 40 p* Pedagogik och ledarskap 30 p* Examensarbete, 15 pTotalt: 230 yrkeshögskolepoäng, 46 veckorGodkänt resultat i samtliga kurser leder till yrkeshögskoleexamen. ...

  Provider NamePiteå Kommun

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Psykiatrispecialiserad undersköterska/vårdare/stödpedagog

  VILL DU UTVECKLA DIN ROLL INOM PSYKIATRIN?Utbildningen vänder sig till dig som har en vilja att utveckla din yrkesroll inom psykiatri och funktionshinder. Du har ett genuint intresse för att arbeta med människor och att förbättra deras livskvalitet. Du arbetar kanske idag inom funktionsstöd, äldreomsorg, landstinget eller kriminalvården. I ditt arbete möter du personer med psykisk ohälsa och psykiska funktionshinder. BRANSCHEN ÄR EN GARANTI FÖR KVALITÈ. Koppling till arbetslivet genomsyrar utbildningen. Tillsammans med bransch har vi arbetat fram utbildningens inne-håll, utifrån de behov av specialistkompetens som råder inom området. Under utbildningstiden kommer föreläsningar att ske både av representanter från arbetslivet och från högskolor/universitet, vilka har kunskaper om aktuell forskning inom området. I utbildningen ingår 4 veckors Lärande i arbete (LIA). EN ARBETSMARKNAD I FÖRÄNDRINGSveriges Kommuner och Landsting (SKL) skriver att tillgång till kompetent personal är avgörande för att personer med psykisk ohälsa ska få god vård och omvårdnad. För att det ska uppnås behöver personal kompetensutveckling utifrån ny kunskap. Rekryteringsbehovet inom vård och omsorg är stort de kommande åren. Välutbildad och kompetent personal kommer att behövas. Om du väljer att vidareutbilda dig nu, är du väl rustad inför framtiden.KURSER SOM INGÅR I UTBILDNINGENPsykisk ohälsa (3 veckor)Psykiatriska och somatiska sjukdomar/funktionsnedsättningar (3 veckor)Stöd och omvårdnad vid psykisk ohälsa och funktionsnedsättning (9 ...

  Provider NameKramfors kommun, Yrkeshögskolan Höga kusten

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Tourism & Service

  Tourism & Service - utbildning inom resor, event och hållbar utveckling. Vi är en intensiv, effektiv utbildning som varvar teoriblock på skolan med längre perioder av praktik på spännande företag. ...

  Provider NameÖstra Grevie folkhögskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Naturguideutbildning

  Ett 56 veckor långt äventyr för dig som vill jobba med turism, upplevelser och natur. ...

  Provider NameTornedalens folkhögskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Fritidsledarutbildning med socialpedagogisk inriktning

  Tvåårig yrkesutbildning för dig som vill arbeta med individer, grupper som länk till samhället. Ger möjligheter till professionellt arbete med människors fria tid, profilämne är socialt arbete ...

  Provider NameHagabergs folkhögskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Grundkurs i socialt arbete

  Grundkurs i socialt arbete i samverkan med Ersta Sköndal Bräcke högskola, en del av vår fritidsledarutbildning. Kan läsas fristående som vidareutbildning av de som arbetar inom det sociala arbetsfältet ...

  Provider NameHagabergs folkhögskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden