• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Slovenski študiji (Slovenian Studies)

No translation available for Slovak. Showing the original language.

Slovenski študiji (Slovenian Studies)

Course Information

Dodiplomski program Slovenski študij združuje specifična znanja o fenomenih slovenstva – z vidika etničnosti in etnične raznolikosti v Sloveniji, gospodarstva, geostrateškega položaja, naravnih danosti in kulturne dediščine Slovenije, okoljskih vidikov trajnostnega razvoja Slovenije, zgodovine Slovencev, slovenskega jezika in književnosti v povezavi z evropsko sodobno književnostjo, politike in ustanovitve suverene slovenske države, slovenske umetnosti, filozofije medkulturnosti, idr. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 3

Start Date: 
01.10.
Admission Procedure: 
Credits: 

180 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Nova univerza, Fakulteta za slovenske in mednarodne študije (New University, Faculty of Slovenian and International Studies)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: referat@fsms.nova-uni.si
Spletni naslov: http://www.fsms.si/index.php
Telefon: (+386) 04 231 93 72

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
diplomant slovenskih študijev (UN) - diplomantka slovenskih študijev (UN)
Other Qualification Awarded Term:

dipl. slov. štud. (UN)

Awarding body:

Nova univerza, Fakulteta za slovenske in mednarodne študije

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Cankarjevo nabrežje 011, Ljubljana

Course location information:

Slovenija