• EQF Home Page Icon

Qualification: társadalomtudományi és gazdasági szakfordító

No translation available for Slovak. Showing the original language.

társadalomtudományi és gazdasági szakfordító

Qualification Information

A szakirányú továbbképzési szakon végzettek

ismerik:
* kifogástalanul az anyanyelvüket;
* magas szinten az adott idegen nyelvet;
* a társadalomtudományok és a gazdasági élet nyelvhasználatát, terminológiáját;
* a társadalomtudományokban és a gazdasági életben használt szövegfajták jellegzetességeit;

képesek:
* ellátni az írásbeli nyelvi közvetítés feladatát Magyarország európai integrációjának folyamatában;
* gördülékenyen eligazodni az adott szakterület szövegfajtáiban, szóhasználatában és terminológiájában mind a forrás-, mind a célnyelven;
* olyan szöveget alkotni mindkét nyelven, amely a tartalmi hűség mellett megfelel az adott nyelv hagyományainak, szerkezetének és szóhasználatának, valamint a szóban forgó szakterület terminológiai elvárásainak is;
* megfelelő idegen nyelvi és anyanyelvi tudás és szabatos fogalmazási készség birtokában a nyelvhelyességi szabályok automatikus alkalmazására;
* a megfelelő fordítási műveletek alkalmazására és a megfelelő fordítói stratégia kiválasztására;
* a szövegfajtának megfelelő fordítási technika alkalmazására;

alkalmasak:
* az adott szakterület szövegfajtáiban, szóhasználatában és terminológiájában való gördülékeny eligazodásra mind a forrás-, mind a célnyelven;
* olyan szövegek alkotni mindkét nyelven, amely a tartalmi hűség mellett megfelel az adott nyelv hagyományainak, szerkezetének és szóhasználatának, valamint a társadalomtudományi és gazdasági szakterületek terminológiai elvárásainak is;
* különböző műfajú társadalomtudományi és gazdasági szakszövegek pontos, a kulturális különbségeket is figyelembe vevő fordítására;
* fordítástámogató eszközök, szoftverek, internetes kommunikációs eszközök használatára

rendelkeznek:
* magas szintű, kulturált és iskolázott idegennyelvtudással;
* problémamegoldó attitűddel, kreativitással;
* megfelelő interkulturális ismeretekkel;
* a szükséges szakfordítói készségekkel;
* képességekkel és jártassággal, valamint a szakma önálló végzéséhez szükséges gyakorlattal;
* olyan számítástechnikai ismeretekkel, amelyek képessé teszik őket fordítást segítő eszközök használatára.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Kodolányi János Főiskola

NQF Level: 
6
Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education