• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Varnost in policijsko delo (Security and Policing)

No translation available for Slovak. Showing the original language.

Varnost in policijsko delo (Security and Policing)

Course Information

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Temeljni cilj programa je, poleg posredovanja ustreznih znanj, tudi razvijanje sposobnosti diplomantov za samostojno delo, kritičnost ter analitičen, ustvarjalen in inovativen pristop k reševanju problemov s področja varnosti. Cilj programa je doseči, da bodo diplomanti visokega strokovnega programa usposobljeni za razumevanje, vodenje in upravljanje procesov na področju zagotavljanja varnosti. Poleg posredovanja ustreznih znanj program razvija sposobnosti diplomantov za samostojno delo in kritičnost na specifičnem predmetnem področju. S povezanostjo raziskovanja, poučevanja in študija se uresničujejo pričakovanja slušateljev, zaposlenih, bodočih zaposlovalcev in družbe nasploh. Z izobraževanjem in raziskovanjem v okviru programa se razvija varstvoslovje kot posebna interdisciplinarna družbena veda. Diplomanti so strokovnjaki s teoretičnim in praktičnim znanjem za vodenje varnostnih organizacij, vodenje zahtevnih procesov s področja varnosti ter vodenje in izvajanje zahtevnih strokovnih opravil, ki spadajo na področje varstvoslovja. Sposobni so prevzemati zahtevne naloge pri analiziranju, planiranju, oblikovanju, razvoju in vodenju varnostnih procesov tako v državnih, nevladnih kot gospodarskih organizacijah. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 3

Start Date: 
01.10.
Admission Procedure: 
Credits: 

180 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (Faculty of Criminal Justice and Security)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: fvv@fvv.uni-mb.si
Spletni naslov: http://www.fvv.um.si/
Telefon: (+386) 01 3008 300

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
diplomirani varstvoslovec (VS) - diplomirana varstvoslovka (VS)
Other Qualification Awarded Term:

dipl. var. (VS)

Awarding body:

Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Kotnikova ulica 008, Ljubljana

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Ulica talcev 003A, Novo mesto

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Slomškov trg 015, Maribor

Course location information:

Slovenija