• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Om indgangen Medieproduktion

No translation available for Slovak. Showing the original language.

Om indgangen Medieproduktion

Course Information

Du kan opnå færdigheder i at tilrettelægge en medieproduktion fra start til slut. Du lærer bl.a. om it og at benytte det tekniske udstyr, der bruges som arbejdsredskab i forbindelse med den enkelte uddannelse.Når du er færdig med en af de syv uddannelser i indgangen, vil det meste af arbejdet foregå i studier eller på grafiske tegnestuer.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
EQF Level:
Special target group:
Teaching Language:
Duration:
More Info: 

Erhvervsuddannelsernes indgang Medieproduktion fører til uddannelser, hvor du arbejder med formidling. Fagene på indgangen rummer kommunikation inden for web, it, film, trykte medier og tv.

NQF Level: 
3
Costs: 

Uddannelsen er gratis. Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i praktik- og skoleperioderne. Begyndelseslønnen på uddannelsen som elev er lidt forskellig fra uddannelse til uddannelse, men mellem 7.000 kr. og 11.000 kr. om måneden. Den stiger lidt år for år gennem din læretid.Web-integrator forløber uden praktik og uden løn. Hvis du er over 18 år, kan du få SU.Begynder du uddannelsen med skoleophold, får du ikke løn i den første skoleperiode, med mindre du har en uddannelsesaftale. Du kan søge SU, hvis du er over 18 år.Er du i skolepraktik, er ydelsen ca. 2.500 kr. pr. måned for unge under 18 år. For unge over 18 år er ydelsen 2.500 kr. for hjemmeboende og ca. 6000 kr. for udeboende.Du kan på visse betingelser få tilskud til at dække dine transportudgifter. Er du begyndt uddannelsen på erhvervsskole, har du mulighed for at få refunderet en del af udgifterne.Hvis du er begyndt med praktik, får du refunderet udgifterne af arbejdsgiveren. Tal med skolen om mulighederne.

Provider Information

Provider Name: 
Herningsholm Erhvervsskole, HG Herning (Herningsholm HG)
Provider Contact Info: 

Nørholmvej 3, 7400 Herning

Course Locations

Reference Data

Course address:

Nørholmvej 3, 7400 Herning

Course location information:

DK04

Reference Data

Course address:

Århusvej 49, 8500 Grenaa

Course location information:

DK04

Reference Data

Course address:

Øster Uttrupvej 1, 9000 Aalborg

Course location information:

DK05

Reference Data

Course address:

Halmstadgade 6, 8200 Aarhus N

Course location information:

DK04

Reference Data

Course address:

Finderupvej 8, 4270 Høng

Course location information:

DK01

Reference Data

Course address:

Øster Uttrup Vej 1, 9000 Aalborg

Course location information:

DK05

Reference Data

Course address:

Kejlstrupvej 87, 8600 Silkeborg

Course location information:

DK04

Reference Data

Course address:

Skovvangen 28, 6000 Kolding

Course location information:

DK03

Reference Data

Course address:

Julius Thomsens Gade 5, 1974 Frederiksberg C

Course location information:

DK02

Reference Data

Course address:

Industrivej 21, 4000 Roskilde

Course location information:

DK01

Reference Data

Course address:

H.C. Andersens Vej 9, 8800 Viborg

Course location information:

DK04

Reference Data

Course address:

Pulsen 8, 4000 Roskilde

Course location information:

DK01

Reference Data

Course address:

Munkebjergvej 130, 5230 Odense M

Course location information:

DK03

Reference Data

Course address:

Tobaksvejen 15, 2860 Søborg

Course location information:

DK02

Reference Data

Course address:

H.C. Andersens Vej 9, 8800 Viborg

Course location information:

DK04

Reference Data

Course address:

Brønderslev Allé 25, 2770 Kastrup

Course location information:

DK02