• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Liikunnanohjaaja (AMK), päivätoteutus, Rovaniemi

No translation available for Slovak. Showing the original language.

Liikunnanohjaaja (AMK), päivätoteutus, Rovaniemi

Course Information

Lapin ammattikorkeakoulun liikunnan ja vapaa-ajan koulutuksessa opiskelet ongelmaperustaisen oppimisen (PBL) pedagogiikan mukaisesti. Ongelmaperustaisessa oppimisessa hyödynnetään käytännön työtilanteita ja korostetaan opiskelijoiden omaa tiedonhankintaa ja kykyä soveltaa teoriatietoa käytäntöön.

Opiskelu on toiminnallista ja käytännönläheistä työelämäläheisissä oppimisympäristöissä. Uskomme, että miten Sinä opit, on yhtä tärkeää kuin mitä Sinä opit. Tarjoamme aktiivisen ja haasteellisen oppimisympäristön, jossa opit asettamaan tavoitteita ja päämääriä, ajattelemaan itsenäisesti ja työskentelemään ryhmän jäsenenä. Ongelmaperustaisuus, yhteistoiminnallisuus ja vuorovaikutus ulottuvat läpi yhteisön, opiskelijoista henkilökuntaan.

Opetussuunnitelma rakentuu ammatillisen kasvun systemaattiseen kehittymiseen. Kaikille yhteisissä ammattiopinnoissa keskitytään liikuntakasvatukseen ja terveyden edistämiseen ihmisen elämänkaarta mukaillen. Saat vankan pohjan ammattitaitoiseen ohjaamiseen ja liikuntatoiminnan johtamiseen ja perehdyt liikuntamatkailuun ja seikkailukasvatukseen.

Sinulla on mahdollisuus valintasi mukaan suuntautua opinnoissasi joko hyvinvointi- tai urheiluvalmennukseen. Hyvinvointivalmennuksen ja liikuntaterapian opinnoissa kehityt terveyden ja hyvinvoinnin kehittämisen osaajaksi (Personal Fitness Coach). Urheiluvalmennuksessa suuntaudut valmentamisen asiantuntijaksi liitto-, alue- ja seuratasolle. Voit hakea kansainvälistä European Coaching Diploma -tutkintoa.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration Information: 

3,5 vuotta

Credits: 

210 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
Lapland University of Applied Sciences, Sport and Leisure, Rovaniemi
Provider Contact Info: 

Lapland University of Applied Sciences, Sport and Leisure, Rovaniemi
hakijapalvelut@lapinamk.fi
040 844 1078
Hiihtomajantie 2, 96400, ROVANIEMI

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Liikunnanohjaaja (AMK)
Qualification awarded description:

Liikunnanohjaajakoulutuksesta valmistut tulevaisuuden osaajaksi liikunta-alan organisointi-, ohjaus-, kehittämis- ja esimiestehtäviin. Julkiselle, yksityiselle ja kolmannelle sektorille sijoittuvat työtehtävät käsittävät eri väestö- ja ikäryhmien liikunnan ohjaustehtäviä sekä alan yhteiskunnallisia, hallinnollisia, työterveydellisiä, valmennuksellisia ja kaupallisia tehtäviä.

Course Locations

Reference Data

Course address:

Hiihtomajantie 2, 96400, ROVANIEMI