• EQF Home Page Icon

Moving to a country to study

Moving to a country to study


Please select a country to see the relevant information

General information

General Information

Costs of studying

Specific language courses


Country specific Resources

SAIA zastrešuje slovenské zastúpenie siete EURAXESS a niekoľko servisných centier EURAXESS v rámci celého Slovenska. Servisné centrá napomáhajú odstraňovaniu prekážok, ktoré stoja v ceste hladkému priebehu mobilitných programov; zahraničným a slovenským výskumníkom a ich rodinám poskytujú informácie a služby týkajúce sa rôznych aspektov mobility, vrátane praktických informácií (sociálne zabezpečenie, daňové otázky, víza a povolenie na pobyt, možnosti vzdelávania pre rodinných príslušníkov)...

Category:Moving to a country

EURES pomáha pracovníkom uplatniť sa v zahraničí...
EURES - Európske služby zamestnanosti je sieťou spolupracujúcich subjektov, ktorej cieľom je uľahčiť voľný pohyb pracovníkov v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru a vo Švajčiarsku. Medzi partnerov tejto siete patria agentúry pre sprostredkovanie práce, odborové organizácie a zamestnávateľské organizácie. EURES konzultanti ponúkajú najmä informačné a poradenské služby. Koordinátorom siete je Európska komisia.

EURES -...

Category:Moving to a country

The public administration in education is guaranteed by both the State administration and territorial self-governance, which is executed by municipalities and higher territorial units. The Central body of state administration in education is the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic, which develops educational aims, content and methods for education. Local administration is the responsibility of municipalities, which provide most of pre-primary, primary...

Category:Moving to a country

Všeobecné informácie o vzdelávaní, stážach, výskumných pobytoch a dobrovoľníctve v zahraničí.

Category:Moving to a country

Všeobecné informácie o vzdelávaní, stážach, výskumných pobytoch a dobrovoľníctve v zahraničí.

Category:Moving to a country