• EQF Home Page Icon

Moving to a country to study

Moving to a country to study


Please select a country to see the relevant information

Category:Moving to a country

EURES pomaga pracownikom przekraczać granice

Europejskie Służby Zatrudnienia (EURES) są siecią współpracy, której celem jest ułatwianie swobodnego przemieszczania się w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego; Szwajcaria jest również częścią programu. Partnerami w sieci są publiczne służby ds. zatrudnienia, związki zawodowe i organizacje pracodawców. Sieć jest koordynowana przez Komisję Europejską.

Category:Moving to a country

The first activities aimed at the establishment of the National Resource Centre for Vocational Guidance (Narodowe Centrum Zasobów Poradnictwa Zawodowego) in Poland (NRCVG) were initiated in 1998 by the contemporary National Labour Office (NLO). The NRCVG should serve all target groups in education and in labour sector, that is both young persons and adults. For this reason it is usually organised in co-operation between sectors of education and of labour – responsible for vocational guidance...

Category:Moving to a country

The education system in Poland is centrally managed by the Ministry of National Education and the Ministry of Science and Higher Education. Full-time compulsory education (to be received in school) covers children and young people aged 6-16 years, whereas part-time compulsory education (to be received in school or non-school settings) concerns young people aged 16-18 years. Compulsory education includes the final year of pre-primary education, 6-year primary education and 3-year lower...

Category:Moving to a country

Category:Moving to a country