• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 1642 items
 1. Bachelor i ingeniørfag, Automatiseringsteknikk Y-veien

  Du lærer hvordan du kan bruke en datamaskin til å måle temperatur og hastighet, utvikle styringssystemer og instrumentere maskiner og prosesser. Du utvikler forståelsen av både datateknikk og mekaniske systemer. Du blir en allsidig ingeniør og kan tilpasse deg mange typer bransjer. Her finner du riktig søkerkode. Link til søknadsskjema finnes i kolonnen til høyre. ...

  Provider NameNTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Norway
 2. Bachelor i ingeniørfag, Bygg Y-veien

  Du lærer mye om infrastruktur i samfunnet, samspillet mellom planlegging, beregning og dimensjonering og du får en omfattende datakompetanse. Du lærer å samarbeide med andre i team, markedsføre prosjektene dine og du får inngående kunnskaper om ulike materialer, som tre, stål og betong. Byggingeniørene er opptatt av å finne løsninger på utfordringer som blant annet å lage tunneler under vann. Her finner du riktig søkerkode. Link til søknadsskjema finnes i kolonnen til høyre. ...

  Provider NameNTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Norway
 3. Bachelor i ingeniørfag, Data Y-veien

  Du lærer hvordan datamaskinene fungerer med sine operativsystemer og nettverk, og får god innføring i ingeniørfag. Videre vil du lære programmering og hvordan mennesker samarbeider om å lage nye systemer og utnytte dem effektivt. Høgskolen er kjent for sine avanserte visuelle simulatorer innen krevende maritime operasjoner. Datamiljøet og det maritime miljøet ved Høgskolen samarbeidet aktivt om forskning og utvikling for å realisere denne teknologien. Her finner du riktig søkerkode. Link til søknadsskjema finnes i kolonnen til høyre. ...

  Provider NameNTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Norway
 4. Bachelor i ingeniørfag, Elkraftsystemer

  En bachelorgrad som ingeniør i Elkraftsystemer vil gi deg spennende jobbmuligheter i ulike bransjer som for eksempel maritim næring og energiverk. Her er det stort behov for den kompetansen utdanningen i elkraftsystemer gir. Studiet i Elkraftsystemer er bygd på samme grunnlag som ingeniørstudiet i Automatiseringsteknikk med emner som fysikk, matematikk, elektronikk og datafag første året. Det andre året dekker felles tekniske emner som styresystemer og reguleringsteknikk, i tillegg til spesialemnene energiproduksjon og energidistribusjon og elektriske maskiner. Det tredje året har studiet valgbare fordypningsemner innenfor fagområdene høgspenningsanlegg, skipselektriske anlegg og elektrodokumentasjon. Studiet avsluttes med en bacheloroppgave som en selvstendig fordypning i et relevant tema innenfor fagområdet. ...

  Provider NameNTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Norway
 5. Bachelor i ingeniørfag, elkraftsystemer y-veien

  En bachelorgrad som ingeniør i Elkraftsystemer vil gi deg spennende jobbmuligheter i ulike bransjer som for eksempel maritim næring og energiverk. Her er det stort behov for den kompetansen utdanningen i elkraftsystemer gir. Studiet i Elkraftsystemer er bygd på samme grunnlag som ingeniørstudiet i Automatiseringsteknikk med emner som fysikk, matematikk, elektronikk og datafag første året. Det andre året dekker felles tekniske emner som styresystemer og reguleringsteknikk, i tillegg til spesialemnene energiproduksjon og energidistribusjon og elektriske maskiner. Det tredje året har studiet valgbare fordypningsemner innenfor fagområdene høgspenningsanlegg, skipselektriske anlegg og elektrodokumentasjon. Studiet avsluttes med en bacheloroppgave som en selvstendig fordypning i et relevant tema innenfor fagområdet. ...

  Provider NameNTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Norway
 6. Bachelor i ingeniørfag, Produkt- og systemdesign

  Du lærer å utvikle dine egne ideer og realisere disse gjennom bygging av prototyper. Du kan for eksempel arbeide med nye stolløsninger, få roboter til å utføre arbeid på et skipsdekk, eller utarbeide en ergonomisk skipsbro. Du får undervisning i konstruksjon, analyse og dimensjonering av maskinelementer og systemer. Du blir motivert til å tenke annerledes, finne nye løsninger, og du får tett oppfølging av faglærerne på Høgskolen. ...

  Provider NameNTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Norway
 7. Bachelor i ingeniørfag, Produkt- og systemdesign Y-veien

  Du lærer å utvikle dine egne ideer og realisere disse gjennom bygging av prototyper. Du kan for eksempel arbeide med nye stolløsninger, få roboter til å utføre arbeid på et skipsdekk, eller utarbeide en ergonomisk skipsbro. Du får undervisning i konstruksjon, analyse og dimensjonering av maskinelementer og systemer. Du blir motivert til å tenke annerledes, finne nye løsninger, og du får tett oppfølging av faglærerne på Høgskolen. Her finner du riktig søkerkode. Link til søknadsskjema finnes i kolonnen til høyre. ...

  Provider NameNTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Norway
 8. Bachelor i ingeniørfag, Skipsdesign Y-veien

  Som skipsdesigner kan du være med på å utvikle komplette sjøbaserte løsninger; fra enkle fritidsbåter via kommersielle handelsfartøyer til komplekse offshoreskip og flytende plattformer. Dette gir muligheter til arbeid med ytre formgiving og design, utvikling av tekniske løsninger eller produksjon, og ikke minst samhandlingen mellom aktivitetene. Her finner du riktig søkerkode. Link til søknadsskjema finnes i kolonnen til høyre. ...

  Provider NameNTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Norway
 9. BACHELOR I MARKEDSFØRING OG LEDELSE- med spesialisering i innovasjon og entreprenørskap, handels- og salgsledelse eller eksportmarkedsføring

  I tillegg til basiskunnskaper innen økonomi ruster utdanningen deg til alt fra å starte opp egen bedrift, bli leder, til å jobbe med spennende internasjonale problemstillinger. Du blir i stand til å lede praktiske oppgaver som salg, markedsføring og produktutvikling mot et internasjonalt, konkurranseutsatt marked.  ...

  Provider NameNTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Norway
 10. Bachelor i nautikk Y-veien

  Studiet i nautikk legger vekt på fag som navigasjon, styring og drift av skip, maritime operasjoner og skipstekniske fag som konstruksjon, stabilitet og lasting/lossing av skip. En skipsfører er den administrative leder om bord i et fartøy. Dette krever også kunnskap i ledelse og økonomi. Her finner du riktig søkerkode. Link til søknadsskjema finnes i kolonnen til høyre. ...

  Provider NameNTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Norway

Pages