• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 1410 items
 1. Automation and Computer Engineering- Doctoral studies

  A Doctoral degree is grounding for any research career. If you have a strong personal interest in the subject of your research, a strong sense of achievement and self-confidence or desire to pursue your career then it is time to apply. Experience in research work has a real value in the education system and in global society itself. ...

  Provider NameRiga Technical University

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Civil Engineering- Doctoral studies

  The study programme is aimed to prepare qualified specialists for research work with a competence corresponding to the international standards in civil engineering sciences. Studies are organised as lectures, discussion with supervisor and individual studies. The main courses offered include theoretical and empirical research methodology, scientific terminology of civil engineering sciences, problems and theories in the field of civil engineering sciences research, theoretical and practical innovations/novelties in the field. Career prospects The graduates of this programme are usually employed at higher education institutions, research institutions, authorities and private companies. ...

  Provider NameLatvia University of Agriculture

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Food Hygiene- Professional master studies

  The study programme is aimed to educate highly qualified and creative specialists – Professional Masters with specialization in food hygiene with competence to work in the establishments of food chain as well as in the state services. The Master study programme provides proficiency on safety and harmlessness of food chain, quality criteria of foodstuffs, knowledge on elaboration and maintenance of safety systems of the food establishments, as well as ability for scientific research on food safety. The programme is completed with the elaboration and defense of the Master thesis. Career prospects and further studies The graduates work in all kind of establishments of food chain. Master`s degree entitles graduates to continue studies in a respective doctoral programme in the universities in Latvia or abroad. ...

  Provider NameLatvia University of Agriculture

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. International Media and Culture Management (enrollment in 2017)- Master studies

  The aim of the programme is to train competitive media and culture managers capable of working and succeeding in contemporary European cultural space in various branches of culture. Overall, the programme develops understanding of the functioning of cultural, media and arts organizations, various mechanisms of financing culture and their legal regulation; apart from that, it gives an insight in the current cultural processes and provides both theoretical and practical knowledge so that the programme graduates would be able to work in various branches of culture: visual arts, scenic arts, music, museums and galleries, festivals, media, and cultural policy. The courses are delivered by Latvian and German academic staff. Most of them are not only educators with rich teaching experience in international universities and other institutions of higher education, but also active practitioners who have achieved a leading position in their field of work. Apart from theoretical knowledge, the programme puts a particular emphasis on practical activities. The students are involved in various projects and do their internship in one of the numerous institutions offered in Germany. Courses of study: Cultural Management Culture Marketing Management of Media, Brand and Communication Culture Policy in Latvia and Europe Trends of Cultural, Creative and Experience Economy Modern Trends in Culture, Media and Management Cultural Industries. Digital Communication Media Industry Copyright and Contract Law Enterpreneurship and Busines ...

  Provider NameLatvian Academy of Culture

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Landscape Architecture- Doctoral studies

  The study programme is aimed to prepare qualified specialists for research work with a competence corresponding to the landscape architecture science. Studies are organised as lectures, discussion with supervisor and individual studies. The main courses offered include theoretical and empirical research methodology, scientific terminology of landscape architecture sciences, problems and theories in the field of landscape architecture sciences research, theoretical and practical innovations/novelties in the field. Career prospects The graduates of this programme are usually employed at higher education institutions, research institutions, authorities and private companies. ...

  Provider NameLatvia University of Agriculture

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Programming (Information Technologies for Sustainable Development)- Professional bachelor studies

  Information technologies for sustainable development are an area within the discipline of information technologies. Solutions for sustainable development are important component for future development of societies that comes hand in hand with smart management of resources, preserving environment, etc. This study programme provides knowledge of information technologies with focus on sustainability of software and hardware solutions created. In this programme students learn to design interdisciplinary software solutions with quality aspect in mind throughout the design process. Courses are carried out in specially designed laboratories that focus on software development and quality assurance as well students spend one year internship in large worldwide known IT companies, such as Accenture, Tele2, Exigen Services, with options to join and establish IT start-ups or join emerging companies. ...

  Provider NameLatvia University of Agriculture

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Starpkultūru sakari (Latvija – Austrumāzija) (uzņemšanas laiks tiks precizēts)- Bak. studijas

  Programmas "Mākslas" apakšprogramma "Starpkultūru sakari" (Latvija - Austrumāzija) Specializācijas mērķis ir sagatavot starpkultūru komunikācijas speciālistus ar izpratni par pasaules daudzveidību, radošu pieeju problēmsituāciju risināšanā, sagatavot vidutājus starp Latvijas un specializācijas reģiona kultūrām . Sagatavot speciālistus darba uzdevumiem sadarbībai ar Austrumāzijas valstīm, sevišķi ar ĶTR, Japānas, Taivānas un Dienvidkorejas sadarbības partneriem gan kultūras, ekonomikas vai politikas jomās, veicināt tam nepieciešamo, uz valodas prasmēm un citām komunikatīvām spējām balstīto kultūras kompetenci. 2016. gadā pirmo reizi Latvijas Kultūras akadēmija uzņem studentus specializācijā Starpkultūru sakari Latvija-Austrumāzija. Lai studētu, nav nepieciešamas ķīniešu, japāņu, korejiešu vai ķīniešu literārās valodas priekšzināšanas. Pirmos divus gadus studenti intensīvi apgūst ķīniešu literāro valodu: integrētā kursa ietvaros studenti mācās gan ķīniešu literārās valodas tradicionālo rakstību, stilistiku, leksiku, gan arī studē senās un tradicionālās Ķīnas kultūras aspektus, kas ir ietekmējuši citu reģiona kultūru attīstību. Jau otrajā semestrī studenti sāk mācīties Austrumāzijas kultūrģeogrāfiju. Sākot no trešā semestra seko ar reģiona svarīgākajām valstīm (Koreja, ĶTR, Japāna, Taivāna) saistītas reģiona studijas un izvēlētās modernās valodas (japāņu, korejiešu vai ķīniešu) apguve. Tradicionālās didaktikas metodes tiek kombinētas ar praktiskās kultūras kompetences apgūšanu (piem. pieklājības kultūra, biznesa e ...

  Provider NameLatvijas Kultūras akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Uzņēmējdarbība un vadīšana- 1. līm. prof. studijas

  Programmu beidzot, iegūst 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību un vienu no četrām kvalifikācijām: - loģistikas speciālists; - grāmatvedis; - tirgzinību un tirdzniecības speciālists; - apdrošinātājs. Mērķis Studiju programmas mērķis ir nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguves kopumu, lai sniegtu 1.līmeņa profesionālajai augstākajai izglītībai un vienam no četriem profesijas standartiem (programmā tiek ietvertas četras specializācijas) atbilstošu profesionālo kompetenci. Uzdevumi • Nodrošināt studentiem iespēju iegūt kvalifikāciju, kas ir saskaņā ar viņu nākotnes darbu mārketinga un tirdzniecības, loģistikas, grāmatvedības vai apdrošināšanas jomā. • Attīstīt studentu analītiskās spējas, iemaņas profesionālo problēmu izvirzīšanā un ar to saistīto uzdevumu risināšanā, projektu izstrādāšanā. • Attīstīt studējošo intelektu, veicinātu viņu garīgo pilnveidošanos, sekmētu intelektuālo spēju izmantošanu praktiskā darbībā. Nākamās nodarbinātības apraksts Absolventi atbilstoši interesēm un iegūtajai kvalifikācijai var strādāt dažādos privātos uzņēmumos, valsts iestādēs, bankās, kā arī dibināt un vadīt paši savus uzņēmumus. ...

  Provider NameRīgas Tehniskās universitātes Cēsu filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Veterinary Medicine- Doctoral studies

  The study programme is aimed to prepare qualified specialists for research work with a competence corresponding to the international standards in veterinary medicine sciences. Studies are organised as lectures, discussion with supervisor and individual studies. The main courses offered include theoretical and empirical research methodology, scientific terminology of veterinary medicine sciences, problems and theories in the field of veterinary medicine sciences research, theoretical and practical innovations/novelties in the field. Career prospects The graduates of this programme are usually employed at higher education institutions, research institutions, authorities and private companies. ...

  Provider NameLatvia University of Agriculture

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Water Management (Water Engineering)- Doctoral studies

  The study programme is aimed to prepare qualified specialists for research work with a competence corresponding to the international standards in water engineering sciences. Studies are organised as lectures, discussion with supervisor and individual studies. The main courses offered include theoretical and empirical research methodology, scientific terminology of water engineering sciences, problems and theories in the field of water engineering sciences research, theoretical and practical innovations/novelties in the field. Career prospects The graduates of this programme are usually employed at higher education institutions, research institutions, authorities and private companies. ...

  Provider NameLatvia University of Agriculture

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages