• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 7602 items
 1. Asfaltoinnin osaamisala

  Tutkinnon suorittanut- osaa työskennellä maarakennustyömaalla itsenäisesti, taloudellisesti, joutuisasti ja laadukkaasti- tuntee maaperän, maarakentamisen tavat ja niihin vaikuttavat olosuhteet- tuntee maarakentamisen materiaalit ja käyttökohteet- osaa soveltaa erikoisosaamistaan työtehtäviensä ratkaisuihin- osaa suunnitella omat työnsä huomioiden muiden toimenpiteet ja työt- osaa ottaa huomioon työmaan kokonaistilanteen- osaa toimia yhteistyössä työtovereiden, esimiesten ja asiakkaiden kanssa- osaa toimia turvallisesti ja ammattitaitoisesti maarakennustyömaalla- hallitsee suorittamiensa tutkinnon osien työt ja tiedot- osaa kuunnella ohjeita ja tulkita piirustuksia ja suunnitelmia- osaa käyttää oikeita työmenetelmiä ja -koneita sekä huoltaa tarvitsemiaan koneita- käsittelee ja varastoi tarvikkeet ja materiaalit ohjeiden mukaisesti- on riittävän kielitaitoinen - on suorittanut vaaditut turvakortit Tutkinnon suorittanut voi työskennellä osaamisalansa ja erityisalansa tehtävissä maarakennustyömaalla. ...

  Provider NameLapin ammattiopisto, Jänkätien toimipiste

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala

  Merkonomin ammatillisissa opinnoissa opiskelija perehtyy - asiakaspalveluun erilaisissa työpaikoissa - tuotteiden tilaamiseen, vastaanottoon, varastointiin ja esille laittoon - tuotteiden ja palvelujen myyntiin - myynnin ja kannattavuuden seuraamiseen - tuoteneuvontaan - markkinointiin - yrittäjyyteen Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jota päivitetään koko koulutuksen ajan. Opetus toteutetaan monipuolisesti ja joustavasti erilaisissa oppimisympäristöissä, kuten oppilaitoksen luokkatiloissa, yhteistyöyritysten tiloissa, opiskelijakahvilassa ja työssäoppimispaikoissa hyödyntäen monipuolisesti verkko-opetuksen erilaisia mahdollisuuksia. ...

  Provider NameMäntän seudun koulutuskeskus, Sasky

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala

  Merkonomin ammatillisissa opinnoissa opiskelija perehtyy - asiakaspalveluun erilaisissa työpaikoissa - tuotteiden tilaamiseen, vastaanottoon, varastointiin ja esille laittoon - tuotteiden ja palvelujen myyntiin - myynnin ja kannattavuuden seuraamiseen - tuoteneuvontaan - markkinointiin - yrittäjyyteen Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jota päivitetään koko koulutuksen ajan. Opetus toteutetaan monipuolisesti ja joustavasti erilaisissa oppimisympäristöissä, kuten oppilaitoksen luokkatiloissa, yhteistyöyritysten tiloissa, opiskelijakahvilassa ja työssäoppimispaikoissa hyödyntäen monipuolisesti verkko-opetuksen erilaisia mahdollisuuksia. ...

  Provider NameMäntän seudun koulutuskeskus, Sasky

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala

  Opiskelu on monipuolista ja oppimismenetelmät vaihtelevat yksilöllisestä työskentelystä tiimeittäin toteutettaviin projekteihin sekä yrittäjämäiseen toimintatapaan. Opiskelussa hyödynnetään monipuolisesti tietotekniikkaa ja siinä korostuu asiakaslähtöisyys sekä asiakaspalvelun ja myynnin osaaminen. Opintoihin sisältyy mm. kuvankäsittelyä, julkaisujen tuottamista, talouspalveluja, kannattavuuden suunnittelua ja verkkopalvelujen tuottamista. Koulutuksen aikana opiskelija saavuttaa tietojenkäsittelyn A-ajokortin taidot. ...

  Provider NameValkeakoski Vocational College

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala

  Opiskelu on monipuolista ja oppimismenetelmät vaihtelevat yksilöllisestä työskentelystä tiimeittäin toteutettaviin projekteihin sekä yrittäjämäiseen toimintatapaan.  Opiskelussa hyödynnetään monipuolisesti tietotekniikkaa, ja siinä korostuu asiakaslähtöisyys sekä asiakaspalvelun ja myynnin osaaminen. ...

  Provider NameValkeakoski Vocational College

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala

  Candidates may work in various sales, trade, financial, office, library, banking, insurance and public administration assignments. The field of business and administration is influenced by digitalisation, networking, internationalisation, the ageing population and social communities. Trade and service enterprises are regrouping across different sectors. Electronic commerce, automation and outsourcing are changing trade and office and administration services. The total scope of vocational qualification modules is 90 credits (scopes do not apply to competence-based qualification modules). In addition, students on curricular (school-based) upper secondary VET programmes must take 20 credits of core subjects and 10 credits of free-choice qualification modules. Candidates must possess general competence in business and administration, good co-operation and communication skills, language and information technology skills as well as competence in economic affairs and profitability. They must be service-oriented, proactive, co-operative, flexible and creative. They must possess basic business skills required for entrepreneurship in trade, business and administration or in some other field. They must be able to operate in international environments and with customers from different cultures. Those who have completed the Study Programme or Competence Area in Customer Services and Sales know how to maintain and develop long-term customer relationships. They know how to sell to and serve customers. They have the capacity t ...

  Provider NameForssan ammatti-instituutti, Forssan toimipiste

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala

  Candidates may work in various sales, trade, financial, office, library, banking, insurance and public administration assignments. The field of business and administration is influenced by digitalisation, networking, internationalisation, the ageing population and social communities. Trade and service enterprises are regrouping across different sectors. Electronic commerce, automation and outsourcing are changing trade and office and administration services. The total scope of vocational qualification modules is 90 credits (scopes do not apply to competence-based qualification modules). In addition, students on curricular (school-based) upper secondary VET programmes must take 20 credits of core subjects and 10 credits of free-choice qualification modules. Candidates must possess general competence in business and administration, good co-operation and communication skills, language and information technology skills as well as competence in economic affairs and profitability. They must be service-oriented, proactive, co-operative, flexible and creative. They must possess basic business skills required for entrepreneurship in trade, business and administration or in some other field. They must be able to operate in international environments and with customers from different cultures. Those who have completed the Study Programme or Competence Area in Customer Services and Sales know how to maintain and develop long-term customer relationships. They know how to sell to and serve customers. They have the capacity t ...

  Provider NameAxxell, Karis

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala

  Asiakaspalvelu, markkinointiviestintä, taloushallinto, tuotetieto, yritystoiminta ja tietohallinto ovat perusasioita. Valtakunnallisen opetussuunnitelman joustomahdollisuuksia käytetään tarvittaessa: työssäoppimista voi olla enemmänkin kuin 35 osaamispistettä. Opiskelijahuolto on keskeinen työväline jolla taataan opiskelijoiden valmistuminen. Ylioppilas tai lukion päättötodistuksen suorittanut saa hyväksilukea opintoja enintään 57 osp. ...

  Provider NameJärviseudun ammatti-instituutti, Töysän toimipiste

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala

  Asiakaspalvelu, markkinointiviestintä, taloushallinto, tuotetieto, yritystoiminta ja tietohallinto ovat perusasioita. Valtakunnallisen opetussuunnitelman joustomahdollisuuksia käytetään tarvittaessa: työssäoppimista voi olla enemmänkin kuin 35 osaamispistettä. Mahdollisuus suorittaa opintoja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan. Opiskelijahuolto on keskeinen työväline jolla taataan opiskelijoiden valmistuminen. Ammatillisen tutkinnon lisäksi mahdollista suorittaa myös ylioppilastutkinto. ...

  Provider NameJärviseudun ammatti-instituutti, Töysän toimipiste

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala

  Candidates may work in various sales, trade, financial, office, library, banking, insurance and public administration assignments. The field of business and administration is influenced by digitalisation, networking, internationalisation, the ageing population and social communities. Trade and service enterprises are regrouping across different sectors. Electronic commerce, automation and outsourcing are changing trade and office and administration services. The total scope of vocational qualification modules is 90 credits (scopes do not apply to competence-based qualification modules). In addition, students on curricular (school-based) upper secondary VET programmes must take 20 credits of core subjects and 10 credits of free-choice qualification modules. Candidates must possess general competence in business and administration, good co-operation and communication skills, language and information technology skills as well as competence in economic affairs and profitability. They must be service-oriented, proactive, co-operative, flexible and creative. They must possess basic business skills required for entrepreneurship in trade, business and administration or in some other field. They must be able to operate in international environments and with customers from different cultures. Those who have completed the Study Programme or Competence Area in Customer Services and Sales know how to maintain and develop long-term customer relationships. They know how to sell to and serve customers. They have the capacity t ...

  Provider NameSataedu, Kankaanpää

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages