• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 7602 items
 1. Arkkitehtuuri, tekniikan kandidaatti ja arkkitehti (3 v + 2 v)

  Tutkinnot koostuvat pääosin arkkitehtuurin alan opinnoista jotka sisältävät tasapuolisesti sekä teoreettista että käytännön arkkitehtuurikoulutusta jota TTY:n arkkitehtuurin yksikkö tarjoaa. Arkkitehtuurin opetusaloja TTY:llä ovat arkkitehtuuri, arkkitehtuurin historia, arkkitehtuuri- ja kaupunkitutkimus, asuntosuunnittelu, kestävä rakentaminen, rakennussuunnittelu, rakennusoppi, yhdyskuntasuunnittelu ja yhdyskuntasuunnittelun teoria. Myös korjausrakentamisen osaaminen on vahvaa. Opetusyhteistyötä on myös erityisesti TTY:n rakennustekniikan yksikön sekä kielikeskuksen kanssa. TTY:n arkkitehtuurin yksikkö on mukava ja avoin opiskelupaikka, jonka opiskelijat ja henkilökunta muodostavat tiiviin yhteisön. Opetus on monimuotoista ja oppimisympäristö moderni. Paja ja TUTLab tarjoavat erinomaiset välineet harjoitella digitaalista valmistusta ja kokeilla käsillä tekemistä. Useimmat tilat kuten piirustussalit ja tietokoneluokat ovat opiskelijoiden ympärivuorokautisessa käytössä. Arkkitehtuurin opiskelu on ennen kaikkea tekemällä oppimista. Opinnot muodostuvat suurelta osin luennoista sekä erilaisista yksilö- ja ryhmätyönä tehdyistä suunnittelutehtävistä. Käytännönläheiset erikoiskurssit, opintomatkat kotimaahan ja ulkomaille sekä opiskelijakilpailut tuovat vaihtelua opiskeluun. ...

  Provider NameTampere University of Technology, Faculty of Business and Built Environment

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Art History, Master of Arts (2 years)

  Utbildningens målsättning är att utbilda magistrar som är experter inom humaniora. Examen består huvudsakligen av följande delar: Huvudämne Biämne/biämnen och/eller valbara studier Vanliga undervisningsformer är föreläsningar, gruppdiskussioner, seminarier och självständigt arbete. ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Arts, Psychology and Theology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Artenomi (AMK), muotoilu

  Vaatetuksessa opit työelämälähtöistä suunnittelua, kaavoitusta ja teknisiä taitoja. Jalkineessa opit suunnittelemaan jalkineita ja hallitsemaan teknisen valmistuksen osa-alueet. Lasissa ja keramiikassa opit suunnittelemaan ja valmistamaan esineitä sekä keramiikan ja lasin arkkitehtonisia sovelluksia. Osaamistasi syvennät oppimispolkusi ohella myös ammatillisen kasvun ja urasuunnitelmasi mukaan. Voit myös valita moduuleja toisilta HAMKin koulutusvastuualueilta. Muu osaamisesi voi olla digitaalista suunnittelua sekä pinnan suunnittelun osaamista yrittäjyysosaamista liiketoiminnan osaamista Global Fashion Business osaamista Voit hankkia osaamista myös kansainvälisessä opiskelijavaihdossa suorittamistasi opinnoista.   Koulutuksen toteutus  Muotoilun tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä. Artenomi-tutkinnon voit suorittaa päivätoteutuksessa, jolloin opiskelet päivittäin ja opintojen suoritusaika on maksimissaan neljä vuotta. Tapa edellyttää päätoimista opiskelua ja sitoutumista päivittäiseen työskentelyyn. Opinnot edistyvät ohjatusti opiskeluryhmän ja ohjaajien tuella jatkuvassa vuorovaikutuksessa.  Aiempi muotoilualan osaamisesi huomioidaan opinnoissa, jolloin voit nopeuttaa opintojasi. Tällöin osaamisesi tarkastellaan ja sinulle tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma.   ...

  Provider NameHäme University of Applied Sciences, Hämeenlinna, Visamäki

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Artenomi (AMK), muotoilu

  Vaatetuksessa opit työelämälähtöistä suunnittelua, kaavoitusta ja teknisiä taitoja. Jalkineessa opit suunnittelemaan jalkineita ja hallitsemaan teknisen valmistuksen osa-alueet. Lasissa ja keramiikassa opit suunnittelemaan ja valmistamaan esineitä sekä keramiikan ja lasin arkkitehtonisia sovelluksia. Osaamistasi syvennät oppimispolkusi ohella myös ammatillisen kasvun ja urasuunnitelmasi mukaan. Voit myös valita moduuleja toisilta HAMKin koulutusvastuualueilta. Muu osaamisesi voi olla digitaalista suunnittelua sekä pinnan suunnittelun osaamista yrittäjyysosaamista liiketoiminnan osaamista Global Fashion Business osaamista Voit hankkia osaamista myös kansainvälisessä opiskelijavaihdossa suorittamistasi opinnoista.   Koulutuksen toteutus  Muotoilun tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä. Artenomi-tutkinnon voit suorittaa päivätoteutuksessa, jolloin opiskelet päivittäin ja opintojen suoritusaika on maksimissaan neljä vuotta. Tapa edellyttää päätoimista opiskelua ja sitoutumista päivittäiseen työskentelyyn. Opinnot edistyvät ohjatusti opiskeluryhmän ja ohjaajien tuella jatkuvassa vuorovaikutuksessa.  Aiempi muotoilualan osaamisesi huomioidaan opinnoissa, jolloin voit nopeuttaa opintojasi. Tällöin osaamisesi tarkastellaan ja sinulle tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma.   ...

  Provider NameHäme University of Applied Sciences, Hämeenlinna, Visamäki

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Artenomi (AMK), restaurointi, päivätoteutus

  Restauroinnin ydinosaaminen koostuu ammattikorkeakoulun yhteisistä opinnoista ja substanssiosaamisen osalta taideopinnoista, museologia- ja kulttuurihistoriaopinnoista sekä materiaalit ja tekniikat -opinnoista. Konservoinnin ja restauroinnin eettinen osaaminen on yhtenä osa-alueena museologian opintoja sekä tulee esiin myös osana muuta opetusta. Ydinosaamisen ammatillisissa opinnoissa korostuvat historiallisten interiöörien tyylit ja materiaalit sekä tekniikat. Ydinosaamisessa opiskellaan myös dokumentointitekniikoiden perusteet sekä myös digitaaliset dokumentointimenetelmät. Opintojen alusta lähtien toteutetaan käytännön ja teorian läheistä linkittymistä opetuksessa. Ydinosaamisen opinnot suoritetaan pääosin ensimmäisen ja toisen opintovuoden aikana. Ydinosaamisen osana opiskelija suorittaa myös harjoittelujaksot. Ensimmäinen harjoittelujakso, perusharjoittelu, on toisen vuoden keväällä. Toinen harjoittelujakso eli syventävä harjoittelu on kolmannen vuoden keväällä ja jatkuu neljännen vuoden syksyllä. Opiskelija hakeutuu oman ammatillisen kiinnostuksen mukaisesti valitsemaansa harjoittelupaikkaan. Restauroinnin täydentävissä opinnoissa syvennetään opiskelijan ammattitaitoa ammattikemian, restaurointitekniikoiden sekä erikoistekniikoiden opintojaksoissa. Restauroinnin prosessia, erilaisia materiaaleja ja tekniikoita käydään syvällisemmin läpi dokumentointitekniikat, restaurointimenetelmät ja restaurointiprosessin hallinta opintojaksoissa. Käytännön kohteiden avulla opiskelija tutustuu erilaisiin materiaaleihin ...

  Provider NameSouth-Eastern Finland University of Applied Sciences Xamk, Kouvola campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Artenomi (AMK), restaurointi, päivätoteutus

  Restauroinnin ydinosaaminen koostuu ammattikorkeakoulun yhteisistä opinnoista ja substanssiosaamisen osalta taideopinnoista, museologia- ja kulttuurihistoriaopinnoista sekä materiaalit ja tekniikat -opinnoista. Konservoinnin ja restauroinnin eettinen osaaminen on yhtenä osa-alueena museologian opintoja sekä tulee esiin myös osana muuta opetusta. Ydinosaamisen ammatillisissa opinnoissa korostuvat historiallisten interiöörien tyylit ja materiaalit sekä tekniikat. Ydinosaamisessa opiskellaan myös dokumentointitekniikoiden perusteet sekä myös digitaaliset dokumentointimenetelmät. Opintojen alusta lähtien toteutetaan käytännön ja teorian läheistä linkittymistä opetuksessa. Ydinosaamisen opinnot suoritetaan pääosin ensimmäisen ja toisen opintovuoden aikana. Ydinosaamisen osana opiskelija suorittaa myös harjoittelujaksot. Ensimmäinen harjoittelujakso, perusharjoittelu, on toisen vuoden keväällä. Toinen harjoittelujakso eli syventävä harjoittelu on kolmannen vuoden keväällä ja jatkuu neljännen vuoden syksyllä. Opiskelija hakeutuu oman ammatillisen kiinnostuksen mukaisesti valitsemaansa harjoittelupaikkaan. Restauroinnin täydentävissä opinnoissa syvennetään opiskelijan ammattitaitoa ammattikemian, restaurointitekniikoiden sekä erikoistekniikoiden opintojaksoissa. Restauroinnin prosessia, erilaisia materiaaleja ja tekniikoita käydään syvällisemmin läpi dokumentointitekniikat, restaurointimenetelmät ja restaurointiprosessin hallinta opintojaksoissa. Käytännön kohteiden avulla opiskelija tutustuu erilaisiin materiaaleihin ...

  Provider NameSouth-Eastern Finland University of Applied Sciences Xamk, Kouvola campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Arts Management, Master of Music (2.5 yr)

  The Sibelius Academy Master's Degree Programme in Arts Management offers a wide variety of skills necessary for the growing culture industry. Mastering economy, communication, research, and analytical thinking gives students the tools necessary for working in demanding expert and leadership positions and as an entrepreneur. Visiting lecturers, who form an active link and mirror to the world of work, contribute to the learning experience. The programme aims to prepare you to understand the structure of the art field, those who operate in it and the changing circumstances that it involves. The studies include arts marketing, leadership, audience engagement and participation, legislation, funding and culture politics. The optional courses can include, for instance, arts entrepreneurship, intercultural communications, music business, festival management or social arts projects. You can also earn ECTS credits by participating in professional projects and in work placements. Arts management students usually have a previous degree in the arts, economics, or technology. The programme is intended to complement and incorporate previous knowledge, leadership development and networking acumen. Sibelius Academy organizes arts management tuition in Helsinki (Arts Management, in English). The focus is on the management of arts organizations. The teaching contents reflect a balanced mix of arts fields, including dance, music, and theatre as well as, for example, museums. The students also represent several art forms and discip ...

  Provider NameUniversity of the Arts Helsinki, Sibelius Academy

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Asennuksen osaamisala

  Tutkinnon suorittanut- tuntee kivialan ja oman työnsä osana kivialaa- tuntee yleisimmät kotimaiset kivilajit ja mineraalit sekä tietää kivilajien ominaisuudet ja käyttötarkoituksen- osaa työhön liittyvien koneiden ja työvälineiden käytön ja huollon- osaa lukea piirustuksia ja tehdä valitsemansa tutkinnonosan mittaustyöt- omaa perustiedot alan laatujärjestelmistä sekä ympäristönsuojelun ja työturvallisuuden vaatimuksista- osaa toimia itsenäisesti, asiakaslähtöisesti ja yhteistyökykyisesti- hallitsee suuntautumisalansa tutkinnonosien ammattitaitovaatimukset Tutkinnon suorittanut voi työskennellä valitsemansa suuntautumisen mukaan kiven louhinta-, jalostus- ja asennustehtävissä. ...

  Provider NameKoulutuskeskus Salpaus, Lahti, Vipusenkatu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Asennuksen osaamisala

  Tutkinnon suorittanut- tuntee kivialan ja oman työnsä osana kivialaa- tuntee yleisimmät kotimaiset kivilajit ja mineraalit sekä tietää kivilajien ominaisuudet ja käyttötarkoituksen- osaa työhön liittyvien koneiden ja työvälineiden käytön ja huollon- osaa lukea piirustuksia ja tehdä valitsemansa tutkinnonosan mittaustyöt- omaa perustiedot alan laatujärjestelmistä sekä ympäristönsuojelun ja työturvallisuuden vaatimuksista- osaa toimia itsenäisesti, asiakaslähtöisesti ja yhteistyökykyisesti- hallitsee suuntautumisalansa tutkinnonosien ammattitaitovaatimukset Tutkinnon suorittanut voi työskennellä valitsemansa suuntautumisen mukaan kiven louhinta-, jalostus- ja asennustehtävissä. ...

  Provider NameTampereen seudun ammattiopisto Tredu, Aikuiskoulutus ja työelämäpalvelut, Nokia

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Asfaltoinnin osaamisala

  Tutkinnon suorittanut- osaa työskennellä maarakennustyömaalla itsenäisesti, taloudellisesti, joutuisasti ja laadukkaasti- tuntee maaperän, maarakentamisen tavat ja niihin vaikuttavat olosuhteet- tuntee maarakentamisen materiaalit ja käyttökohteet- osaa soveltaa erikoisosaamistaan työtehtäviensä ratkaisuihin- osaa suunnitella omat työnsä huomioiden muiden toimenpiteet ja työt- osaa ottaa huomioon työmaan kokonaistilanteen- osaa toimia yhteistyössä työtovereiden, esimiesten ja asiakkaiden kanssa- osaa toimia turvallisesti ja ammattitaitoisesti maarakennustyömaalla- hallitsee suorittamiensa tutkinnon osien työt ja tiedot- osaa kuunnella ohjeita ja tulkita piirustuksia ja suunnitelmia- osaa käyttää oikeita työmenetelmiä ja -koneita sekä huoltaa tarvitsemiaan koneita- käsittelee ja varastoi tarvikkeet ja materiaalit ohjeiden mukaisesti- on riittävän kielitaitoinen - on suorittanut vaaditut turvakortit Tutkinnon suorittanut voi työskennellä osaamisalansa ja erityisalansa tehtävissä maarakennustyömaalla. ...

  Provider NameSalon seudun aikuisopisto

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages