• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 768 items
 1. Bygglovshandläggare

  Om utbildningenUtbildningen är upplagd som distansstudier (på heltid) under 1,5 år och kommer att ha sin bas i Örnsköldsvik där studerandegruppen har fysiska träffar vid ca 10 tillfällen. Övrig undervisning sker via digitala medier där föreläsningar sker "live" vid ett antal tillfällen varje vecka. Samtliga föreläsningar filmas och publiceras på utbildningens läroplattform.I utbildningen ingår LIA – lärande i arbete. LIA har visat sig vara en mycket effektiv väg till arbete där du som student får möjligheten att tillämpa dina teoretiska kunskaper och skapa värdefulla kontaktvägar. LIA-perioden ger LIA-företaget ett utmärkt tillfälle att få ta del av din kompetens samt rekrytera in en ny medarbetare. FramtidIdag och under de kommande åren kommer det att vara en betydande efterfrågan av bygglovhandläggare på arbetsmarknaden. Bortsett från pensionsavgångarna innebär den förändrade plan- och bygglagen nya krav på kommunerna, både när det gäller snabb handläggning och ökad kontroll över bygglovsprocessen. Som Bygglovshandläggare kommer du bl.a. att arbeta med:- Handlägga bygglovsärenden - Handlägga bygganmälningar - Informera och kommunicera muntligt och skriftligt med berörda parter - Hantering och rutiner för handläggning av bygglovsärenden - Lagar och förordningar inom området - Tillämpa och väga samman kunskaper om arkitektur och gestaltning med lagstiftning - Byggnadskonstruktion och tolkning av byggtekniska ritningar- Skapa förutsättningar för en hållbar utveckling samt känna till och redogöra för relevant mil ...

  Provider NameKunskap & Kompetens i Sverige AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Bygglovshandläggare

  Genom utbildningen får du specialiserade kunskaper inom bygglovshandläggning. Du lär dig plan- och bygglagen, om förordningar och lagar. I utbildningen ingår också konstruktions- och ritningslära, byggteknik, samhällsplanering och hållbart- och energieffektivt byggande.Kurser som ingår i utbildningen:Samhällsplanering, bebyggelseutformning och gestaltning, 40 pPlan- och bygglagen samt bygglagstiftning, 40 pYrkesengelska för bygglovshandläggare, 10 pBoverkets byggregler, 35 pHållbar utveckling, 20 pPraktisk bygglovshandläggning, 20 pKommunikation och konflikthantering, 15 pKommunal förvaltning, 10 pLIA 1, 20 pLagstiftning och juridik, 30 pLIA 2, 50 pExamensarbete, 10 pEfter genomgången utbildning kommer du kunna jobba som bygglovshandläggare, byggnadsinspektör, bygglovsassistent eller bygglovskonsult i privat verksamhet.Utbildningen omfattar 300 yh-poäng vilket motsvarar 1,5 års heltidsstudier.Campus Västra Skaraborg är huvudman och sänder till Uddevalla och Borås där det finns grupper med studerande. Lärare finns på plats i Lidköping och undervisar två-tre dagar i veckan. Det kan förekomma sändningar från Uddevalla och Borås.Utbildningen startar september 2018 och februari 2020 ...

  Provider NameLidköpings kommun Campus Lidköping

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Byggproduktionsledare

  Efterfrågan på utbildade byggproduktionsledare är stor. Vid varje bygg- och anläggningsprojekt behövs en ledare som kan koordinera och planera byggen. Efter slutförd utbildning kan du arbeta som biträdande arbetsledare, byggproduktionsledare, projektledare inom bygg och anläggning samt byggledare. Obligatoriska kurserByggmätning och utsättning 25pByggprocessen/byggstyrning 30pByggteknik 30pEkonomi inom byggverksamhet 30pEntreprenadjuridik 15pExamensarbete 25pHållbart byggande 35pLIA 1 20pLIA 2 80pMark/anläggning 20pProjektledning/ledarskap 35pValbara kurserInriktning Husbyggnad; byggprocessen/byggteknik fördjupning 35pInriktning Mark och anläggning; anläggningsarbete fördjupning 35pUtbildningsort är Gällivare, utbildningen kan via distansteknik läsas från lärcentrum i Jokkmokk, Kiruna, Kalix, Luleå, Piteå och Pajala ...

  Provider NameLapplands kommunalförbund, Lapplands lärcentra

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Certifierad svetsare med kvalificerad kompetens

  Yrken som utbildningen leder till:Kvalificerad svetsareBreddad IW-svetsareCertifierad svetsareAutomationssvetsareRobotsvetsareInternational WelderKurser inom utbildningen: Engelska [Standard, 15p]Examensarbete [Examensarbete, 10p]Isometrisk ritningsläsing [Standard, 5p]Kvalitetsteknik och materialkunskap [Standard, 15p]LIA 1 [LIA, 20p]LIA 2 [LIA, 40p]Ljusbågsteknik Inriktning Energisektorn [Standard, 20p (valbar kurs)]Ljusbågsteknik Inriktning Marin/Varvsindustri [Standard, 20p (valbar kurs)]Ljusbågsteknik Inriktning Robot/Automation [Standard, 20p (valbar kurs)]Ljusbågsteknik Inriktning Rostfritt Aluminium [Standard, 20p (valbar kurs)]Ljusbågsteknik Inriktning Verkstadsindustri [Standard, 20p (valbar kurs)]Ljusbågsteknik MIG/MAG [Standard, 35p]Ljusbågsteknik MMA [Standard, 40p]Ljusbågsteknik TIG [Standard, 35p]Skydd och säkerhet [Standard, 5pArbetsmarknaden för kvalificerade svetsare är mycket god. Svetsare har de senaste åren varit ett av de yrken där det finns stor brist på arbetskraft. ...

  Provider NameOsby kommun - Ekbackeskolan

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Certifierad svetsare med kvalificerad kompetens

  Yrken som utbildningen leder till:Kvalificerad svetsareBreddad IW-svetsareCertifierad svetsareAutomationssvetsareRobotsvetsareInternational WelderKurser inom utbildningen: Engelska [Standard, 15p]Examensarbete [Examensarbete, 10p]Isometrisk ritningsläsing [Standard, 5p]Kvalitetsteknik och materialkunskap [Standard, 15p]LIA 1 [LIA, 20p]LIA 2 [LIA, 40p]Ljusbågsteknik Inriktning Energisektorn [Standard, 20p (valbar kurs)]Ljusbågsteknik Inriktning Marin/Varvsindustri [Standard, 20p (valbar kurs)]Ljusbågsteknik Inriktning Robot/Automation [Standard, 20p (valbar kurs)]Ljusbågsteknik Inriktning Rostfritt Aluminium [Standard, 20p (valbar kurs)]Ljusbågsteknik Inriktning Verkstadsindustri [Standard, 20p (valbar kurs)]Ljusbågsteknik MIG/MAG [Standard, 35p]Ljusbågsteknik MMA [Standard, 40p]Ljusbågsteknik TIG [Standard, 35p]Skydd och säkerhet [Standard, 5pArbetsmarknaden för kvalificerade svetsare är mycket god. Svetsare har de senaste åren varit ett av de yrken där det finns stor brist på arbetskraft. ...

  Provider NameOsby kommun - Ekbackeskolan

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. CNC tekniker Blått certifikat- automation

  Vidarutveckla och fördjupa dina kunskaper inom CNC och mekatronik!Utbildningen vänder sig till dig som vill vidarutbilda och fördjupa dina kunskaper för att kunna arbeta inom företag med multifunktionsmaskiner för skärande bearbetningJönköpingsregionen är ledande i landet vad avser skärande bearbetning och det finns många företag som söker efter denna yrkeskompetens. Utbildningen har regionens största företag inom skärande bearbetning engagerade i ledningsgruppen. Under utbildningen får du branschkunskap i kombination med kunskap om ISO programmering för CNC-styrda multifunktionsmaskiner. Du lär Dig mekatronik, Robotstyrning av CNC-maskiner, projektleding samt CAM-beredning.Du kommer att arbeta i tredimensionella CAD-system, CAM-system och med de vanligaste CNC-programspråken. Du kommer arbeta med mekatroniska/ robotsystem anpassade för CNC-maskiner. Skolan har en av landets bäst utrustade CNC- och robotverkstäder samt mycket erfarna lärare med lång erfarenhet från branschen.Ingående kurser:CAM beredning för CNC-maskiner, 25 YhpCNC - ISO programmering, 25 YhpCNC teknikerns yrkesroll samt projektledning, 25 YhpLIA 1, 25 YhpLIA 2, 25 YhpMekatronik, 25 YhpRitningsläsning samt beredning, 25 YhpRobotstyrning av CNC-maskiner, 25 YhpUtbildningen leder till en fördjupad kunskap om tillverkningsprocessen och ger dig möjlighet att arbeta som avancerad CNC-tekniker, till exempel beredare eller produktionstekniker. Du kan även få arbetsuppgifter som att installera eller serva robotenheter anpassade för CNC miljön.Utbildnin ...

  Provider NameTekniska Högskolan i Jönköping AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Content developer

  Experter på content är högt eftertraktade på arbetsmarknaden. En färsk studie visade att 76% av nordiska företag arbetar med content, och 58% vill satsa mer på content under det kommande året.Efter programmet har du möjlighet att arbeta inom marknadsföring, kommunikation, PR och / eller sociala medier på en reklam- eller kommunikationsbyrå, alternativt med in-house content hos ett stort företag eller en startup. Vi har nära kontakt med reklambyråer, ledande banker, privata organisationer och dataprogramstillverkare. Det här är några av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare och de är fast beslutna att anställa Hyper Island-studenter från detta program.Värdefull praktikDu kommer att genomföra en 20-veckors praktik som en del av utbildningen, mest sannolikt på ett av de 600 företagen som ingår i Hyper Islands globala nätverk. Detta ger dig möjligheter till jobb, branscherfarenhet och tillgång till internationella kontakter."Hyper Island creates new kinds of thinkers. These are the people who can change things for the better."Andy Sando, Creative Partner & Founder, Work ClubEfter examenNär du tagit examen från Content Developer-programmet kommer du att ha färdigheter att utveckla och skapa koncept för relevant innehåll baserat på mål, affärsmål och målgrupper. Du kommer att kunna:Använd olika distributionskanaler på ett kreativt och effektivt sätt;Uppskatta och skapa produktionsbudgetar;Leda contentplaneringsprocessen för att möta marknadsförings-, försäljnings-, PR- och kommunikationsmål;Applicera metoder och ...

  Provider NameHyper Island Program AB - Stockholm

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Dansare

  Kulturamas heltidsutbildning i dans är en utbildning för den som älskar dans. Hos oss får du leva och andas dans under ett helt år. Vi erbjuder gedigen dansträning i jazz, modern/nutida dans, balett, rytmik och hiphop (street), men du får också möjligheter att bekanta dig med flera av dansens olika uttryck via de projekt som binder samman utbildningen. Du lär dig behärska flera olika dansstilar och skaffar dig den unika bredd inom dansen som förbereder för vidare studier.I alla dansämnen undervisas utvecklande teknikträning, stil, koreografi, rytm/musik och tolkning/uttryck. Vidare ges utvecklande arbetsuppgifter i projekt som man arbetar med under handledning både individuellt och i grupp. Självstudier är en viktig del i en utbildning och ger möjlighet att reflektera, öva och förbereda/efterarbeta dagens undervisning.Till Kulturamas dansutbildningar söker sig unga blivande dansare från hela Sverige. För många är utbildningen startskottet på en fortsatt professionell karriär. För andra ett intresse som öppnar nya vägar och ger färdigheter de får nytta av i andra sammanhang. Gemensamt för alla är att man kommer att utvecklas, både individuellt och tillsammans.På Kulturama finns unika möjligheter till gränsöverskridande samarbeten eftersom skolan bedriver utbildning för exempelvis singer/songwriters, musiker, sångare och musikproducenter. Att arbeta tillsammans mot konserter och spelningar är att bygga nätverk för framtiden. Det kan leda till roliga gigg, men också ta dansen till nya kreativa uttryck. ...

  Provider NameKulturama

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Dansare, deltid

  Kulturamas deltidsutbildning i dans är en ny studiemedelsberättigad utbildning som står under statlig tillsyn hos myndigheten för Yrkeshögskolan. Utbildningen vänder sig till den som är intresserad av att fördjupa dina danskunskaper i en kreativ och utvecklande miljö. Undervisning ges i Balett, Jazz, Samtida dans samt Hip-Hop (streetdance). Undervisningen är både lärarledd och handledarledd och studenterna bereds tid för självstudier. Vi har ett engagerat lärarteam som är mycket erfarna, engagerade och skickliga pedagoger.I alla dansämnen undervisas grundläggande teknikträning, stil, koreografi, rytm/musik och tolkning/uttryck. Vidare ges utvecklande arbetsuppgifter som studenterna arbetar med under handledning. Självstudier är en viktig del i en utbildning och ger studenten möjlighet att reflektera, öva och förbereda/efterarbeta dagens undervisning.Välkommen till ett oförglömligt år på Kulturama! ...

  Provider NameKulturama

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Danslinje Jazz- med inriktning show&musikal

  DANSLINJEN, SHOW/MUSIKAL-inriktning. Yrkesförberedande danslinje, heltid. Ett år fyllt av svett, engagemang, insikter, energi och lyckorus!Balettakademien Umeås yrkesförberedande danslinje är studiemedelsberättigad och drivs på heltid. Under läsåret tränar du i huvudsak jazz, balett och repertoar. Utöver det har du improvisation, körsång och teater. Du får även inblick i ämnen som komposition, rytmik och mental träning. Regelbundna utvecklingssamtal möjliggör individuell coachning så att du kan utvecklas maximalt utifrån dina förkunskaper och förutsättningar. Under året arbetar du med ett flertal sceniska projekt. Efter utbildningen, som leder till ökade möjligheter att söka vidare, är du väl rustad för fortsatt utbildning inom området.Framtidsmöjligheterna är oändliga beroende på egen insats och engagemang. ...

  Provider NameFolkuniversitetet – Kursverksamheten vid Umeå Universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages