• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 1251 items
 1. Energia- ja informaatiotekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3v + 2v)

  Vaasan yliopistosta valmistuneet diplomi-insinöörit ovat keskimääräistä tyytyväisempiä opintoihinsa, mikä selviää vastavalmistuneille tehdystä valtakunnallisesta kyselystä. Diplomi-insinöörimme antavat kiitosta laadukkaalle opetukselle ja ajantasaisille opetuksen sisällöille. Tekniikan koulutuksessamme painottuvat ympäristöystävällinen energiatekniikka, kansainvälisyys, liiketoimintaosaaminen, älykkäiden tietojenkäsittelytekniikoiden soveltaminen ja tietokonemallintamiseen liittyvät menetelmät. Sähkötekniikan opinnot kattavat sähköntuotannon (hajautettu tuotanto ja uusiutuvat energialähteet), älykkäät sähköverkot (sähkönjakelutekniikka, sähköjärjestelmien suojaus ja sähköverkkojen tietoliikenne) sekä tehoelektroniikan sovellukset (sähkökonekäytöt, taajuusmuuttajat, muut tehoelektroniikkalaitteet). Energiatekniikka kouluttaa asiantuntijoita varmistamaan, että taloudellisesti tuotettua energiaa on luotettavasti ja edullisesti saatavilla. Energiaa on tuotettava ja käytettävä taloudellisesti ympäristöhaitat minimoiden. Energiatekniikan syventymiskohteita ovat kaasu- ja dieselmoottorit, pako- ja savukaasujen puhdistustekniikat, polttoaineet, uusiutuva energia sekä joustava energiantuotanto. Automaatio ja tietotekniikka tuovat energiajärjestelmien laitteisiin ja järjestelmiin älyä, jotta ne toimivat taloudellisesti, luotettavasti ja mahdollisimman itsenäisesti. Tietoliikenteen avulla laitteet kommunikoivat keskenään mahdollistaen myös järjestelmien etähallinnan. Opintosuunnan teemoja ovat ohjelmisto- ja tietoliike ...

  Provider NameUniversity of Vaasa, Faculty of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Master's Admission, Choreography, Master of Arts in Dance (2 yr)

    ...

  Provider NameUniversity of the Arts Helsinki, Theatre Academy

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Master's Admission, Dance Performance, Master of Arts in Dance (2 yr)

  The Master’s Degree Programme in Dance Performance is comprised of two years of full-time studies. They develop the student’s skills as a performer, as an independent and reflective artist and his/her preparedness to function in diverse and variable contexts in the field of dance art. The core of the studies is versatile research in the practices of a performer in the frameworks of dance art and other similar art forms. They constitute of dancer’s theme studies and artistic projects, contextual studies giving background to contemporary performance and dancer’s work, individual studies, and a thesis. A student will be more prepared to understand his/her performer’s art and he/she will contemplate its possible outcomes. The student will also be able to deepen his/her understanding of art, developed in this practice, and the special questions of his/her own art form, when writing the thesis, which is part of the final work. The studies develop the student not only as a solo performer but also as an active member of an artistic workgroup, who reflects the artistic questions on performer’s work’s position. During the studies, he/she works independently, in a group, and in cooperation with the students from other programmes. The working methods will support his/her development as an artist with his/her own voice and as a performer in relation to the changing society and its changing views on art and humanity. In the thesis work, the student has a possibility to work in TADaC (Theatre Academy Dance Company). In additi ...

  Provider NameUniversity of the Arts Helsinki, Theatre Academy

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Master's Programme in Industrial Management

  The orientation in the Master's Programme in Industrial Management is technology management, which is a future-oriented area. It is applicable especially in high-tech companies and businesses with rapidly changing core technologies, in research centres and universities, as well as in the development of regional and national technology policies. Courses consist of lectures, group work, presentations and final exams. Master’s degree students are expected to complete courses worth approximately 30 ECTS credits each semester, as an active fulltime student. The programme cannot be completed as distance learning. For more information about application process visit: uva.fi/en/for/prospective/master/  ...

  Provider NameUniversity of Vaasa, Faculty of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Master's Programme in Industrial Systems Analytics

  The Master's Programme in Industrial Systems Analytics (ISA) provides content, models and methods to design, develop, implement and operate complex processes and systems in the energy sector organizations. Energy systems are complex systems that require a holistic understanding and thus multiple perspectives of research and education. Energy systems can be seen as socio-technical systems, and the new ISA programme is built from Technology, Organization and People perspectives (TOP). Systems dynamics and systems thinking are the connecting elements necessary for the programme. It is important to understand how the technology and people are organized to achieve the goals. The program prepares the students to develop and manage product and service innovation for industrial energy systems, delivery and use. The courses consist of lectures, team work assignments, projects, presentations and final exams. Master’s degree students are expected to complete courses worth approximately 30 ECTS credits each semester, as an active full time student. The programme cannot be completed as distance learning. For more information about application process visit: uva.fi/en/for/prospective/master/  ...

  Provider NameUniversity of Vaasa, Faculty of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Master's Programme in Wireless Industrial Automation

  Wireless communication is the backbone of connecting people as well as machines and devices toward the era of the internet of things (IoT). By 2020, it is expected that about 70% of the total IP traffic will be handled in the last mile (i.e., the end-part of the telecommunication) by wireless networks. Hence, wireless communication becomes essential part of other distributed systems such as smart cities, wireless automation, smart grids, e-health systems, e-government, security, and countless other applications. Therefore, the major mission of our programme is to provide the required scientific and technical information to our students to be able to understand, analyze, and deal with such advanced systems. Energy and sustainable development is the focus technical area at the University of Vaasa. The Master's Programme in Wireless Industrial Automation is an international Master’s programme focusing on wireless communications as a tool for industrial applications. Energy systems have been slowly diverging from their old, conventional centralized and closed structure to a modern, distributed and open structure, also known as a smart grid. Compared to the current power systems, a smart grid is cleaner, smarter, much more efficient and more reliable.  Hence, the WIA programme focuses on the industrial automation from the angle of energy systems. In brief, WIA addresses the areas of telecommunication architecture evolution, digital communication and radio technology, modern wireless networks, systems engineering, em ...

  Provider NameUniversity of Vaasa, Faculty of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Tekninen viestintä, kauppatieteiden maisteri (2v)

  Teknisen viestinnän maisteriohjelmassa yhdistyvät ainutlaatuisella tietojärjestelmätieteen, viestintätieteiden ja taloustieteiden opintoja. Opinnot koostuvat yhteisistä tietojärjestelmätieteiden ja viestintätieteiden pääaineopinnoista, joiden ytimenä on tekninen viestintä. Tietojärjestelmätieteen opinnoissa teknistä viestintää lähestytään tiedon tallentamisen ja käsittelyn suunnittelun, järjestämisen ja hallinnan näkökulmista. Viestintätieteiden opinnoissa teknistä viestintää lähestytään teknisen informaation tuottamisen, välittämisen ja vastaanottamisen näkökulmista. Yhteisten pääaineopintojen keskeisiä teemoja ovat käytettävyys ja käyttäjälähtöisyys. Tietojärjestelmätieteen opinnoissa pohditaan muun muassa sitä, miten erilaiset tietojärjestelmät ovat mahdollisimman käytettäviä, kun taas viestintätieteiden opinnoissa tarkastellaan muun muassa sitä, miten erilaisista tietojärjestelmistä viestitään ymmärrettävästi ja tarkoituksenmukaisesti erilaisille käyttäjäryhmille. Tarkasteltavia järjestelmiä voivat olla esimerkiksi sähköiseen kaupankäyntiin, dokumenttien hallintaan tai energiaketjuun liittyvät järjestelmät. Taloustieteiden opintojen kautta mukaan tulee liiketoiminnallinen näkökulma, esimerkiksi se, miten erilaisilla järjestelmillä voidaan tukea ja kehittää liiketoimintaa. Tutkinnossa on mahdollisuus syventyä sovellusalueista erityisesti monipuoliseen energiatoimialaan. Lisätietoja ohjelmasta ...

  Provider NameUniversity of Vaasa, Faculty of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Tietojärjestelmätiede, kauppatieteiden maisteri (2v)

  Tietojärjestelmäalan asiantuntijan rooli on muuttunut teknisestä toteuttajasta yhä enemmän liiketoiminnan kannalta järkevien kokonaisratkaisujen tuottamiseen. Tällöin myös liiketoiminnan osaamisen merkitys tietojärjestelmäosaamisen rinnalla on kasvanut. Tietojärjestelmätieteen pääaineopinnot yhdistettynä kauppatieteiden opintoihin antavat hyvät valmiudet toimia liiketoiminnan kehittäjänä eri aloilla. Tietojärjestelmätiedettä opiskeleva saa valmiudet hyödyntää tietojärjestelmäosaamista liiketoiminnan järjestelmien kehittämisessä. Keskeisiä osa-alueita ovat tietojärjestelmien suunnittelu ohjelmistojen kehittämismenetelmät sekä tietotekniikan soveltaminen organisaatiossa ja ihmisen työvälineenä. Opiskelija voi pääaineen valinnaisten opintojen avulla muodostaa itselleen sopivan opintokokonaisuuden. Opintojaan voi suunnata myös valitsemalla sivuaineita sopivalla tavalla. Tietojärjestelmätieteen opinnoissa painottuvat teknisen osaamisen ohella ns. ihmistaidot (soft skills), sillä tietojärjestelmäprojektit vaativat ammattilaisten työn koordinointikykyä ja tietojärjestelmät tulee suunnitella mahdollisimman helppokäyttöisiksi. Opinnoissa voit perehtyä myös kestävään kehitykseen ja energiatoimialaan, ja näin saat valmiuksia energiasektorilla työllistymiseen. Lisätietoja ohjelmasta Opintojen alussa opiskelijat laativat henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli HOPSin. HOPS konkretisoi sen, mitä opiskelija opinnoiltaan odottaa, millaisista kokonaisuuksista hän on kiinnostunut ja miten hän haluaa suunnata opintojaan. HOPSia v ...

  Provider NameUniversity of Vaasa, Faculty of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Tuotantotalous ja tietojärjestelmätiede, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3v + 2v)

  Tuotantotalouden ja tietojärjestelmätieteen kandidaattiohjelman jälkeen jatkat kauppatieteiden maisteriksi joko tietojärjestelmätieteen ohjelmassa, teknisen viestinnän ohjelmassa tai Industrial Management -ohjelmassa. Lisätietoja Vaasan yliopiston verkkosivuilta. Tietojärjestelmätieteen asiantuntijan rooli on muuttunut teknisestä toteuttajasta yritysten liiketoiminnan kannalta järkevien kokonaisratkaisujen tuottajaksi. Opit perusteet ohjelmistojen ja tietojärjestelmien suunnittelusta ja analysoinnista. Opintojen jälkeen voit toimia tietojärjestelmien ja liiketoiminnan kehittäjänä sekä hyödyntää tietojärjestelmiä teknisten ja hallinnollisten järjestelmien kehittämisessä. Lisätietoja http://www.uva.fi/fi/education/master/technology/it_econ/  Teknisen viestinnän ohjelma yhdistää ainutlaatuisella tavalla tietojärjestelmätieteen, viestintätieteiden ja kauppatieteiden opintoja. Ohjelman ytimenä on tekninen viestintä. Tekninen viestintä tarkoittaa esimerkiksi erilaisiin tuotteisiin ja palveluihin liittyvän tiedon tuottamista, välittämistä ja vastaanottamista - nykyään pitkälti verkon välityksellä. Tietojärjestelmätieteen näkökulmasta keskeisiä osa-alueita ovat käyttäjäystävällisyyden huomioiminen tietojärjestelmien suunnittelussa ja dokumentoinnissa sekä käytettävyyden huomioiminen tiedon järjestämisessä ja käsittelyssä. Opintojen keskeisiä teemoja ovat käytettävyys ja käyttäjälähtöisyys. Lisätietoja http://www.uva.fi/fi/education/master/technology/tevi/  Tuotantotalous/Industrial Management ohjelman painopiste on tek ...

  Provider NameUniversity of Vaasa, Faculty of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Dramaturgia, teatteritaiteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

  Dramaturgian koulutusohjelman perusta on kysyvä, kokeileva ja tutkiva suhtautuminen taiteeseen ja teatteriin. Dramaturgia ymmärretään laajasti, enemmän kysymyksenä kuin valmiina oppirakennelmana. Dramaturgia on näytelmän, esityksen, teoksen tai tapahtuman eri osatekijöiden yhteen kutoutumista, dialogia sekä taiteellisen kokonaisuuden vuorovaikutusta sen yleisön ja ympäristön kanssa. Dramaturgian koulutusohjelmassa dramaturgia jakautuu neljälle eri osa-alueelle:1. Näytelmän kirjoittaminen ja näytelmäkirjallisuuden tuntemus2. Esitysdramaturgia ja esityksen tekeminen3. Käsikirjoittaminen eri välineille, kuten kuunnelma, tv, elokuva, uudet mediat4. Dramaturgintyö eri esittävien taiteiden aloilla (lukevana dramaturgina, produktiodramaturgina, ohjelmiston suunnittelijana, kuraattorina tai tapahtumien järjestäjänä) Dramaturgian koulutusohjelmasta valmistuvat taiteilijat toimivat joko näytelmäkirjailijoina, käsikirjoittajina, esitysten tekijöinä tai dramaturgeina. Koulutusohjelmasta valmistuneille on tyypillistä työskennellä eri rooleissa kunkin työn/produktion tarpeitten mukaan. 2017 uusia opiskelijoita otetaan enintään 3. Mikäli koulutus-/maisteriohjelmiin ei ole riittävästi valintakriteerit täyttäviä hakijoita, voidaan dekaanin päätöksellä ottaa vähemmän opiskelijoita kuin tässä esitetty hyväksyttävien opiskelijoiden määrä.   ...

  Provider NameUniversity of the Arts Helsinki, Theatre Academy

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages