• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 768 items
 1. Bildkonstnär- Eftergymnasial yrkesutbildning

  En eftergymnasial yrkesutbildning där du får studera och jobba med bildkonstnärliga former såsom teckning, måleri och grafik. Du får även lära dig att arbeta som yrkeskonstnär och egen företagare. ...

  Provider NameSverigefinska folkhögskolan

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Boktryck med inriktning Artists´Books

  Artists’ Books utbildningen är en ettårig projektbaserad utbildning som introducerar traditionellt boktryck samt hjälper studenten att genomföra egna projekt inom Artists' Book genren. Utbildningen vänder sig till dig som kommit en bit i din konstnärliga utveckling och som har ett intresse för konst i bokform.Kursen förutsätter konstgrafiska förkunskaper och att du har en förmåga att arbeta självständigt eftersom stora delar av utbildningen sker i projektform. Redan i början av terminen lägger du upp en projektplan i samråd med din handledare och mentor. Handledaren följer sedan ditt arbete under hela läsåret. I utbildningen ingår obligatoriska kurser i boktryck, bokbindning, trycksaksproduktion, digital bild, teckning, konstteori, yrkesorientering och projekt. Möjlighet finns även att välja enstaka, kompletterande kurser från Grafikgrund. Gemensamma och individuella genomgångar samt självpresentationer tränar din förmåga att placera det egna arbetet i ett omvärldsperspektiv. Externa projekt, föreläsningar, studiebesök och yrkesorientering introducerar i konstnärens yrkesroll och arbetsvillkor. Alla studenter har egna arbetsplatser samt tillgång till skolans lokaler kvällar och helger. Utbildningen avslutas med produktion av årsbok och utställning på etablerat galleri eller konsthall.Studenterna ska efter utbildningen ha en grundläggande hantverkskunskap inom boktryck, bokbindning och trycksaksproduktion samt skapat sig en bild av konstens, boktryckets och Artists’ Books begreppets betydelse i ett historiskt pe ...

  Provider NameGrafikskolan i Stockholm

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Bredbandstekniker

  Utbildningen förbereder för yrkesverksamhet i en av världens snabbast växande branscher. Som bredbandstekniker kommer du att arbeta med projektering, byggnad och underhåll av IT-infrastruktur i en bransch med stor brist på yrkeskunnig personal. Utbildningen har utvecklats i samverkan med branschen och har det innehåll och den bredd som krävs i ett framtidsperspektiv.Utbildningen kommer att utgöra ny viktig rekryteringsbas för telekombranschen som ropar efter yrkesutbildad personal. Just nu ser vi en mycket påtaglig obalans mellan tillgång och efterfrågan på yrkesutbildad personal i Sverige. Vi ser samma mönster även utanför Sverige varför en världs­arbetsmarknad står öppen för den som är lite äventyrlig och vill se sig om.Du får lära dig allt om bredbandsbyggnad, om fiberkabel och dess egenskaper funktioner och användningsområden inklusive skarvning och förläggning. Du får praktiskt genomföra installationsarbete både inom- och utomhus. Du projekterar och dokumenterar ett fibernät från grunden, där du arbetar med lagkrav och kundkrav.Landets mest erfarna utbildare finns på plats under utbildningen. En LIA-period, totalt 17 veckor, ger god beredskap för direkt övergång från utbildning till arbete. Här bygger du på dina kunskaper i autentisk miljö och skapar kontakter inför din kommande karriär. ...

  Provider NameIftac AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Bredbandstekniker

  Utbildningen förbereder för yrkesverksamhet i en av världens snabbast växande branscher. Som bredbandstekniker kommer du att arbeta med projektering, byggnad och underhåll av IT-infrastruktur i en bransch med stor brist på yrkeskunnig personal. Utbildningen har utvecklats i samverkan med branschen och har det innehåll och den bredd som krävs i ett framtidsperspektiv.Utbildningen kommer att utgöra ny viktig rekryteringsbas för telekombranschen som ropar efter yrkesutbildad personal. Just nu ser vi en mycket påtaglig obalans mellan tillgång och efterfrågan på yrkesutbildad personal i Sverige. Vi ser samma mönster även utanför Sverige varför en världs­arbetsmarknad står öppen för den som är lite äventyrlig och vill se sig om.Du får lära dig allt om bredbandsbyggnad, om fiberkabel och dess egenskaper funktioner och användningsområden inklusive skarvning och förläggning. Du får praktiskt genomföra installationsarbete både inom- och utomhus. Du projekterar och dokumenterar ett fibernät från grunden, där du arbetar med lagkrav och kundkrav.Landets mest erfarna utbildare finns på plats under utbildningen. En LIA-period, totalt 17 veckor, ger god beredskap för direkt övergång från utbildning till arbete. Här bygger du på dina kunskaper i autentisk miljö och skapar kontakter inför din kommande karriär. ...

  Provider NameIftac AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Bruksproduktion med klassiska stengodsglasyrer

  Påbyggnadskurs med inriktning mot krukmakeri. Kursen omfattar bruksgodsproduktion, glasyrberedning och keramikhistoria. ...

  Provider NameLeksands folkhögskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Bryggeriteknik

  BryggeriteknikutbildningEn utbildning i bryggeriteknik ger dig möjlighet att arbeta inom en spännande och kunskapsintensiv bransch.Det är en bred yrkesutbildning som ger den kompetens bryggerierna efterfrågar.Utbildningen tillgodoser ett stort behov inom branschen. Därför har våra studenter hög anställningsbarhet efter examen.Studenten får lära sig och utveckla de teoretiska och praktiska kunskaperna i öltillverkning. Utbildningen ger även kunskaper som är användbara vid mälteri-arbete, liksom grundkunskaper i laboratoriearbete. Det ingår även moment som är specifikt inriktade på mikrobryggeri (bryggning i liten skala). Samtliga stora bryggerier har medverkat i utvecklingen av utbildningen, vilket innebär att de är intresserade av den kompetens som blir tillgänglig. Exempel på samarbetspartners är Spendrups, Carlsbergs, Åbro, Oppigårds, Eskilstuna ölkultur, Dugges, Göteborg Nya bryggeri och branschorganisationen Sveriges Bryggerier. ...

  Provider NameVästerbergslagens utbildningsförbund - Teknik

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Bryggeritekniker

  Bryggeribranschen - en bransch i snabb utveckling!Bryggeribranschen är en framtidsbransch. Antalet bryggerier i Sverige har ökat kraftigt under 2000-talet. Det gäller alldeles särskilt den mer småskaliga och hantverksmässiga tillverkningen av smakrik öl i små och entusiastiska ölbryggerier som värnar om ölet och dess tradition.Denna utbildning ger en kompetens som särskilt de mindre företagen i branschen efterfrågar. En anpassad kompetens för mer småskalig verksamhet.Utbildningen ger de teoretiska grundkunskaperna som behövs medan den praktiska delen sker genom LiA (Lärande i Arbete) ute på småbryggerier. Vad gör en bryggeritekniker?Arbetsuppgifterna är varierande och innehåller många olika moment. Man blandar malt med vatten och mäskar det i olika temperaturer, sedan ska man laka sockret ur blandningen för att sedan koka vätskan och slutligen så tillsätts humle, utifrån hur ölet ska smaka. Ölet flyttas sedan till tank för jäsning. Efter jäsningen ska man sänka temperaturen när det ska lagras, lagringstiden varierar beroende på vad det är för öl. Slutligen ska ölet filtreras och tappas på fat och flaska. – Detta är i stora drag en bryggares arbetsuppgifter.Vilka egenskaper krävs – för att man ska trivas i arbetet?- praktiskt handlag- renlighet och noggrannhet- gilla att jobba hårt i en ganska tuff miljö – vilket kan innebära tunga lyft, bullrigt, stora temperaturskillnader - kan innebära skiftgång - bör ha goda kunskaper i engelska - vara nyfiken på möjligheter att utveckla nya koncept – både när det gäller nya ...

  Provider NameNynäshamns kommun/NKC

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Bryggeritekniker

  Utbildningen riktar sig till dig som är intresserad av att arbeta i ett mindre bryggeri.Som bryggeritekniker i ett mindre bryggeri arbetar du med allt från de kemiska och biologiska processerna som sker under tillverkningen till att buteljera och planera inför försäljning till kund. En annan viktig del är att vara väl förtrogen med gällande lagstiftning med inriktning på till exempel gällande alkohol- och livsmedelslagstiftning. Kunskaper kring de råvaror som används och på vilket sätt de påverkar smak, doft med mera på drycken är andra viktiga delar att kunna i den framtida yrkesrollen. Viktiga personliga egenskaper i denna yrkesroll är ett stort personligt engagemang i kombination med nyfikenhet, stor noggrannhet samt en god förmåga till analytiskt och logiskt tänkande.Kurser som ingår i utbildningen är bryggeriteknologi, produktionsteknik, kvalitetskunskap, marknadskommunikation, examensarbete och Lärande i arbete (LIA). På LIA:n ges möjlighet att arbeta praktiskt och realisera de teoretiska kunskaperna under handledning ute på en arbetsplats. Här ges också möjlighet att skapa nätverk och kontakter inför kommande anställningar inom branschen. Den teoretiska delen av utbildningen kommer att ske genom föreläsningar, seminarium med mera i nära samarbete med olika lokala aktörer i Kristianstad med omnejd. ...

  Provider NameKristianstad kommun, Vuxenutbildningen

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Business Developer

  Detta program involverar verkliga branschledare i spetsen för sitt yrke. Från och med dag ett jobbar du med riktiga uppdrag från verkliga kunder för att garantera att du får erfarenhet och en portfolio som din framtida arbetsgivare söker.Insikten, kunskapen och färdigheterna som du får kommer att hjälpa dig att nå en ledande position som strateg, företagsutvecklare, produktägare, tillväxtspecialist eller digital marknadsförare på ett etablerat företag eller leda ett spännande startup.Värdefull praktikDu kommer att genomföra en 17-veckors praktik som en del av utbildningen, mest sannolikt på ett av de 600 företagen som ingår i Hyper Islands globala nätverk. Detta ger dig möjligheter till jobb, branscherfarenhet och tillgång till internationella kontakter."Hyper Island creates new kinds of thinkers. These are the people who can change things for the better."Andy Sando, Creative Partner & Founder, Work CluEfter examenNär du tagit examen kommer du att ha en djup förståelse för affärsmodeller och hur man skapar, leder och utvecklar hållbara digitala företag. Specifikt kommer du att kunna:Självständigt och effektivt planera och driva affärsutvecklingsprojekt samt driva tillväxten i ett digitalt sammanhang;Förstå hur trender, beteenden och tekniska framsteg påverkar organisationer och affärsmodeller;Välja rätt branding, kommunikation och marknadsföring kanaler;Förstå metoderna för att skapa data- och användarcentrerade lösningar;Samarbeta effektivt och veta hur man leder affärstransformativa projekt. ...

  Provider NameHyper Island Program AB - Stockholm

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Butiksledning

  Din framtid som butikschefUtbildningen ger dig de kunskaper du behöver för att leda en butik. Du kommer att kunna använda ditt butiksledarskap inom olika områden efter dina egna önskemål och erfarenheter. Antingen kan du arbeta som säljledare, produktområdesansvarig, avdelningsansvarig eller också som butikschef med fullständigt personal- och resultatansvar. Du kommer att få en bred kompetens och kunna inrikta dig mot allt från mode och inredning till fritid och dagligvaror.Goda framtidsutsikterHandeln är en stark tillväxtbransch. Samtidigt förändras kompetenskraven för ledarskapet till följd av en ökad globaliserad handel och ny teknik. Personer med kvalificerade kunskaper i butikledning kommer därför att efterfrågas allt mer. Branschen visar stort intresse för utbildningen och skolans nära samarbete med flera butikskedjor garanterar att du får rätt kvalifikationer för din framtida karriär.Allt du behöverUtbildningen omfattar tre terminers heltidsstudier varav en tredjedel utgörs av Lärande I Arbete (LIA) i butik.För att ge dig ett helhetsperspektiv inom området butiksledning omfattar utbildningen kurser inom försäljning, ekonomi och ledarskap. Den nära verklighetsanknytningen går som en röd tråd genom hela utbildningen och studiebesök och föreläsare från branschen ingår som mycket viktiga delar i kursprogrammet. ...

  Provider NameStockholms stad, Frans Schartaus Handelsinstitut

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages